WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  Twój koszyk WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  szukaj
 Edytorstwo 
 Konkursy 
 Księgarstwo 
 PTWK 
 Szkolenia 
 Technika 
 Prawo 
 Rynek Wydawniczy 
 Targi 
 Linki 
Aktualności
       rynek wydawniczy
24-05-2019
RYSZYŁY WARSZAWSKIE TARGI KSIĄŻKI
23-05-2019
"WYDAWCY WYBIERAJĄ DRUKARNIE" - ROZSTRZYGNIĘCIE PIERWSZEJ CZĘŚCI RANKINGU POLSKICH DRUKARŃ DZIEŁOWYCH 2018/2019
23-05-2019
59. KONKURS PTWK NAJPIĘKNIEJSZE KSIĄŻKI ROKU 2018
22-05-2019
WIRTUALNY KSIĘGARZ NA X WTK
22-05-2019
WYSTAWA POKONKURSOWA "JASNOWIDZE" 2018/2019
22-05-2019
KSIĄŻNICA PRUSZKOWSKA Z NAGRODĄ IM. KIERBEDZIÓW
22-05-2019
PISARKA Z OMANU LAUREATKĄ TEGOROCZNEJ NAGRODY BUKERA
21-05-2019
KONKURS O NAGRODĘ IM. JANA DŁUGOSZA
21-05-2019
23. MIĘDZYNARODOWE TARGI KSIĄŻKI W KRAKOWIE
21-05-2019
TARGOWY NUMER "WYDAWCY"
20-05-2019
PREZYDENT WROCŁAWIA REAGUJE NA APEL NAGRODZONYCH POETÓW
20-05-2019
WYNIKI SPRZEDAŻY TYGODNIKÓW OPINII W PIERWSZYM KWARTALE 2019 R.

Aktualności
       poligrafia
23-05-2019
"WYDAWCY WYBIERAJĄ DRUKARNIE" - ROZSTRZYGNIĘCIE PIERWSZEJ CZĘŚCI RANKINGU POLSKICH DRUKARŃ DZIEŁOWYCH 2018/2019
16-05-2019
AGORA ZAMYKA DRUKARNIE
10-05-2019
XLII POLIGRAFICZNE KONFRONTACJE
04-05-2019
NOWY ZARZĄD DRUKARNI LOTOS POLIGRAFIA
04-05-2019
STORA ENSO INWESTUJE W PRODUKCJĘ PROEKOLOGICZNĄ
25-04-2019
ZŁOTY GRYF 2019 - NOMINACJE
Znamy drukarnie nominowane do tegorocznej nagrody Polskiej Izby Druku Złoty Gryf
08-04-2019
RANKING POLSKICH DRUKARŃ DZIEŁOWYCH 2018/2019
08-04-2019
XLI POLIGRAFICZNE KONFRONTACJE – PODSUMOWANIE
08-04-2019
NOWE INWESTYCJE CENTRUM POLIGRAFII
08-04-2019
VERSAFIRE EP FIRMY HEIDELBERG W DRUKARNI PROFES
15-03-2019
SEKCJA POLIGRAFÓW SIMP WSPIERA MDW
19-02-2019
„COLOR MANAGEMENT W TEORII I PRAKTYCE" - SEMIANARIUM PODCZAS POZNAŃSKICH TARGÓW KSIĄŻKI
Karta pozycji – spis treści
HISTORIA ROSJI. Od Ruryka do Putina. Ludzie, daty, wydarzenia

SPIS TREŚCI

Stara Ruś IX-XIII w. / 7

Ruś Kijowska (IX-XII w.) / 7

Słowianie pojawiają się w historii świata / 7
862 – zaproszenie kniaziów wareskich / 9
Początek dynastii Rurykowiczów. Ruryk i jego bracia / 9
Powstanie księstwa kijowskiego / 10
882 – połączenie północy i południa Rusi / 11
Oleg Mądry (Wieszczy) / 11
Rządy Igora Starego / 12
Kniahini Olga / 14
Książęce rządy Światosława Igorowicza / 15
972 – śmierć kniazia Światosława /16
Pierwsze waśnie na Rusi / 16
980 – zdobycie władzy przez Włodzimierza Światosławowicza / 17
Rządy Włodzimierza na Rusi / 18
988 – Włodzimierz chrzci Ruś / 19
Włodzimierz Krasne [Jasne] Słoneczko / 22
1015 – zabójstwo kniaziów Borysa i Gleba / 22
Rządy Jarosława Mądrego / 23
Jarosław Mądry, jego skłóceni synowie i wnuki / 25
1097 – zjazd w Lubeczu / 27
Kniaź Oleg Gorysławicz / 29
Włodzimierz Monomach na kijowskim złatostole / 29
1113 – Powieść minionych lat / 30
Włodzimierz Monomach / 31
Następcy Monomacha przy władzy. Początek
rozpadu starej Rusi / 32
Wzrost znaczenia Rusi Włodzimiersko-Suzdalskiej i Halicko-Wołyńskiej / 33
1147 – pierwszy zapis o Moskwie / 35
Losy Gorysławiczów / 36


Ruś Włodzimiersko-Suzdalska (1155-1238) / 37

1155 – powstanie księstwa włodzimiersko-suzdalskiego / 37
Kniaź Andriej Bogolubski / 38
Rządy Wsiewołoda Wielkie Gniazdo
we Włodzimierzu / 39
1216 – Bitwa nad Lipicą / 40
Wzrost znaczenia i potęga Nowogrodu Wielkiego / 41
Nowogrodzianie i ich wiece / 43
1951 – odkrycie nowogrodzkich gramot brzozowych / 44
Najazd Mongołów na Ruś / 45
1237 – upadek Rusi Północno-Wschodniej / 46
Upadek kijowskiego złatostołu / 48
1243 – początek jarzma mongolsko-tatarskiego / 50
Aleksander Newski i jego bracia / 52
15 lipca 1240 – bitwa nad Newą / 52
5 kwietnia 1242 – bitwa na lodzie / 52
Śmierć Aleksandra Newskiego / 54


Ruś Moskiewska (1262-1538) / 55

Walki o władzę następców Aleksandra Newskiego / 55
Kniaź Daniel Aleksandrowicz / 56
Wojna Moskwy z Twerem / 56
1325 – przeprowadzka metropolity Piotra do Moskwy / 58
Iwan Kalita / 59
Rządy Siemiona Dumnego / 60
Lata pięćdziesiąte XIV wieku – „czarna śmierć” na Rusi / 61
Iwan II Krasny [Piękny] i metropolita Aleksy / 62
1392 – śmierć Siergija Radoneżskiego / 63
Rządy Dymitra Dońskiego / 63
Metropolita Aleksy / 65
Bitwa na Polu Kulikowym, 1380 / 66
Kniaź Oleg Riazański / 68
1382 – najazd Tochtamysza i zburzenie Moskwy / 69
Dymitr Doński / 70
Rządy Wasyla I Dymitrowicza / 71
Witold i Zofia / 73
1395 – najazd Tamerlana / 74
Wasyl i Edygej / 74
1410 – poświęcenie się popa Patrykiusza / 76
Wojna domowa na Rusi Moskiewskiej / 76
1432 – zajście na uczcie weselnej Wasyla / 78
Rządy Jurija Dymitrowicza / 79
Szemiaka i jego bracia / 79
Lata ok. 1360-1430 – twórczość Andrieja Rublowa / 80
Samodzielność Cerkwi moskiewskiej / 80
Zakończenie wojny domowej / 81
Wasyl II i Dymitr Szemiaka / 83
28 maja 1453 – upadek Konstantynopola / 84
Polityka zagraniczna: Kazań i Nowogród Wielki / 84
1462 – śmierć Wasyla II Ślepego / 85
Iwan III Wasylewicz / 86
Przyłączenie Nowogrodu / 87
Zrzucenie jarzma mongolsko-tatarskiego / 88
1480 – „Stanie nad Ugrą” [impas ugryjski] / 89
Przyłączenie Tweru / 91
Zofia Paleolog / 92
1485 – włoscy mistrzowie budują sobory w Moskwie / 93
Iwan III – pierwszy samodzierżca / 93
Iwan III i cerkiewnicy / 95
1505 – śmierć Iwana III / 96
Rządy Wasyla III / 97
Maksym Grek i jego otoczenie / 99
1514 – zdobycie Smoleńska / 99
Wasyl III, Salomonida i Helena Glińska / 100
1521 – najazd Tatarów / 102
Narodziny Iwana Groźnego i śmierć Wasyla III / 103
Regentka Helena Glińska / 104


Carstwo Moskiewskie (1547-1689) / 106

Epoka Iwana Groźnego / 106

Młody Iwan IV i walka stronnictw o władzę / 106
Ogłoszenie carstwa / 107
Lata 50. XVI wieku – zajęcie Powołża / 108
Metropolita Makary / 109
Reformy Rady Wybranej / 109
3 grudnia 1564 – początek opriczniny / 110
Metropolita Filip / 113
1570 – upadek Wielkiego Nowogrodu / 114
Wojna inflancka i najazdy tatarskie / 115
1572 – koniec opriczniny / 117
Żony Iwana Groźnego /117
Zdobycie Syberii / 119
17 marca 1584 – śmierć Iwana Groźnego / 119


Borys Godunow i Smuta / 121

Car Fiodor i Borys Godunow / 121
1595 – pokój ze Szwedami /122
Ogłoszenie patriarchatu w Rosji / 122
1591 – ostatni najazd Tatarów na Moskwę / 123
śmierć carewicza Dymitra, Borys Godunow / 124
1598 – wybór cara Borysa Fiodorowicza / 124
Car Borys Godunow / 125
13 kwietnia 1605 – śmierć cara Borysa / 127
Rządy Dymitra Samozwańca I / 128
Car Dymitr Iwanowicz (Samozwaniec I) / 129
17 maja 1606 – zrzucenie z tronu Dymitra Samozwańca I / 130
Rządy Wasyla Szujskiego / 132
Łotr Tuszyński albo Samozwaniec II / 134
17 lipca 1610 – zrzucenie z tronu cara Wasyla / 136
Siedmiobojarszczyna, wybór Władysława na tron carski / 138
Losy dwóch ludzi: cara Wasyla Szujskiego
i patriarchy Hermogena / 140
25 lipca 1611 – Szwedzi zajmują Wielki Nowogród / 141
Powołanie pierwszego pospolitego ruszenia / 141
22 lipca 1611 – zabójstwo Prokopa
Lapunowa / 142
Czyn obywatelski Kuźmy Minina i drugie pospolite ruszenie / 143
26 października 1612 – poddaje się polski garnizon Kremla / 144


Pierwsi carowie dynastii Romanowów / 146
Wybór Michaiła Romanowa na cara
i jego pierwsze działania / 146
Iwan Susanin – był jego bohaterski czyn? / 147
Car Michaił i patriarcha Filaret – ojciec i syn przy władzy / 148
Zakończenie Smuty, carskie wesela / 149
Rosja powraca do Europy / 149
Rosyjskie samodzierżawie XVII w.: car z Dumą Bojarską / 151
1648 – wyprawa Siemiona Dieżniowa / 151
Rządy cara Aleksieja Michajłowicza / 152
Towarzysze cara Aleksieja; Borys Morozow i Atanazy Ordin-Naszczokin / 153
Wojny z Polską i Szwecją. Przyłączenie Ukrainy / 154
1657 – oblężenie przez Szwedów monasteru Pskowsko-Pieczerskiego / 155
Zakończenie wojny z Polską i Szwecją / 156
6 czerwca 1671 – kaźń Stieńki Razina / 157
Nikon i Awwakum – ojcowie Raskołu [rozłamu] / 158
1658 – powołanie monasteru Nowojerozolimsko-Woskriesieńskiego [Zmartwychwstania Pańskiego] / 161
Rodzina cara Aleksieja / 162
Rządy cara Fiodora / 163
1677-78 – kampanie czehryńskie / 165


Carewna Zofia i młody Piotr / 166

Bunt strzelców w 1682 roku i jego następstwa / 166
Carewna Zofia / 167
Rządy carewny Zofii / 168
Kniaź Wasyl Golicyn / 170


Cesarstwo Ros yjskie (1721-1917) / 171

Epoka Piotra Wielkiego / 171

Młodość Piotra I w Preobrażeńskim / 171
8 sierpnia 1689 – zrzucenie Zofii z tronu / 172
Piotr i cudzoziemcy / 173
Kampanie azowskie i powstanie floty rosyjskiej / 174
1697-98 – Wielkie Poselstwo. Piotr i Holandia / 175
Zdławienie buntu strzeleckiego. Rozprawa z Zofią / 175
Piotr, Jewdokia, Anna Mons / 176
Liga Północna i początek wojny północnej / 177
Powstanie nowej armii i floty / 178
Pierwsze zdobycze, założenie Sankt-Petersburga / 179
Wojna w Polsce, wycofywanie armii na Białoruś i Ukrainę / 180
Buławin i Mazepa / 181
27 czerwca 1709 – bitwa pod Połtawą i jej następstwa / 182
Wojna z Turcją. Kampania prucka / 183
30 sierpnia 1721 roku – pokój w Nystad / 184
Reformy Piotra I / 185
Powstaje przemysł rosyjski / 187
22 października 1721 – Piotr I zostaje cesarzem / 187
Imperialna ofensywa Rosji / 188
25 stycznia 1721 roku – powołanie Świętego Synodu / 189
Zmiany w życiu codziennym Rosjan / 190
27 lipca 1718 – kaźń carewicza Aleksieja / 191
Piotr i Katarzyna / 193
28 stycznia 1725 roku – śmierć Piotra Wielkiego / 194


Epoka przewrotów pałacowych (1725-62) / 195

Katarzyna I i Aleksandr Mienszykow / 195
Nowy kurs rządów / 195
6 maja 1727 – śmierć Katarzyny I / 196
Triumf i upadek Mienszykowa / 197
Piotr II i kniaziowie Dołgorukowie / 197
19 stycznia 1730 – śmierć Piotra II / 198
Zamysł wierchowników / 199
Cesarzowa Anna Iwanowna / 199
Wojna z Polską i Turcją / 200
27 czerwca 1740 – kaźń Artiemija Wołynskiego / 201
Biron i bironowszczyzna / 202
17 października 1740 – śmierć Anny Iwanowny / 202
Rządy Iwana VI i regencja Birona / 203
Biron i Münnich / 204
23 sierpnia 1740 – zwycięstwo armii rosyjskiej pod Villmanstrand / 205
Przewrót pałacowy Elżbiety Piotrownej / 205
Aleksiej Razumowski – tajemny mąż cesarzowej / 206
7 marca 1746 – śmierć Anny Leopoldowny / 207
Sałtyczycha – „potwór rodu ludzkiego” / 208
Rozkwit baroku w Rosji / 209
Elżbieta i jej ostatni faworyt Iwan Szuwałow / 209
Dwie wojny czasów Elżbiety / 210
25 grudnia 1761 – śmierć Elżbiety Piotrowny / 211
Rządy Piotra III / 212
18 lutego 1762 – manifest o „darowaniuprzywilejów i wolności wszystkim dworianom” / 213
Spisek i przewrót cesarzowej Katarzyny / 214


Epoka Katarzyny II. Paweł I / 215

6 lipca 1762 – zabójstwo Piotra III / 215
Rządy Katarzyny II / 216
1766 – Nakaz Katarzyny II / 217
Zabójstwo Iwana Antonowicza / 217
Zwycięskie wojny na południu / 218
Feldmarszałek Rumiancew i jego pochodzenie / 219
26 czerwca 1770 – zwycięstwo floty rosyjskiej pod Czesmą / 219
Aleksandr Suworow / 220
Bunt Pugaczowa / 220
Grigorij Potiomkin / 221
1785 – Żałowannyje gramoty dworiaństwu i gorodam / 222
Rozkwit sztuki w czasach Katarzyny II / 223
Gawriił Dierżawin / 224
1764 – założenie Instytutu Smolnego / 224
Ostatnie lata Katarzyny II / 225
5 listopada 1796 – śmierć Katarzyny II / 226
Paweł I / 226
Nowe porządki za Pawła I / 227
5 kwietnia 1797 – Dekret o następstwie tronu / 229
Imperatorskie wojny Pawła / 229
11 marca 1801 – spisek i zabójstwo Pawła / 230


Rosja w pierwszej połowie XIX wieku / 231

Początek rządów Aleksandra I / 231
1812 – zesłanie Michaiła Spieranskiego / 232
Aleksander I / 233
1801 – przyłączenie Gruzji do Rosji / 233
Wojny z Napoleonem / 234
Matka i siostra imperatora / 235
Wojna narodowowyzwoleńcza 1812 roku / 237
24-26 sierpnia 1812 – bitwa pod Borodino / 238
Pożar Moskwy, Francuzi wycofują się / 239
19 marca 1814 – Aleksander I wkracza do Paryża / 241
Arakczejew i osiedla wojskowe / 242
19 listopada 1825 – śmierć albo odejście Aleksandra / 243
Listopad – grudzień 1825 roku – bezkrólewie i powstanie dekabrystów / 244
13 lipca 1826 – kaźń dekabrystów / 246
Obrona starych porządków za rządów Mikołaja I / 247
Cesarzowa Aleksandra Fiodorowna i jej dzieci / 248
1830-31 – powstanie w Polsce / 249
„Wariat” Piotr Czaadajew / 250
Wojny na Wschodzie / 251
Jermołow i Szamil / 252
Wojna krymska / 253
18 lutego 1855 – śmierć Mikołaja I / 254


Wielkie reformy Aleksandra II
Początek Wielkich Reform / 255
Aleksander II i jego brat Konstanty / 255
19 lutego 1861 – zniesienie prawa pańszczyźnianego i inne reformy / 257
Kanclerz Gorczakow / 258
26 sierpnia 1859 – zdobycie Gunibu.
Pojmanie Szamila / 259
Rosja rusza na Wschód / 260
1867 – sprzedaż Alaski Stanom Zjednoczonym Ameryki Północnej / 261
Wojna z Turcją. Wyzwolenie Bułgarii / 261
Michaił Łoris-Mielikow / 262
Rewolucjoniści i zamach na cara / 263
Księżna Jurjewska / 263
1 marca 1881 – zabójstwo Aleksandra II / 264


„Narodowe samodzierżawie” Aleksandra III i Mikołaja II / 265

Aleksander III i jego żona / 265
Początek epoki „narodowego samodzierżawia” / 266
1891 – sojusz z Francją / 268
Aleksander III i jego śmierć / 269
Mikołaj II / 270
17 maja 1898 – tragedia na Chodynce / 271
Witte i Plehwe / 272
1896 – powołanie „Sojuza bor’by” [Związku Walki] / 272


Cesarstwo Rosyjskie w epoce wojen i rewolucji XX wieku / 274

Wojna rosyjsko-japońska / 274
9 stycznia 1905 – krwawa niedziela / 274
Mikołaj i Aleksandra / 275
1906-11 – Rząd Piotra Stołypina / 276
Boom ekonomiczny i wybuch pierwszej wojny światowej / 277
Grigorij Rasputin / 278
Rewolucja lutowa 1917 roku / 279
Rząd Tymczasowy i Rada Piotrogrodzka / 281
4 kwietnia – „Tezy kwietniowe” Lenina / 282
Kiereński, Korniłow i Lenin / 283


Rosja w okresie radzieckim (1917-91) / 285

Powstanie Rosji Sowieckiej. Wojna domowa / 285

Rewolucja 25 października 1917 roku / 285
7 grudnia 1917 – powołanie CzK / 286
Polityka bolszewików w stosunku
do robotników i chłopów / 287
Liszeńcy – nowa klasa rosyjska / 289
5 stycznia 1918 – Zgromadzenie Ustawodawcze / 290
„Czerwony Teror” / 291
Lenin / 292
17 lipca 1918 – rozstrzelanie carskiej rodziny / 293
Ustanowienie monopolu partyjnego /295
3 marca 1918 – „pochabny” brzeski
traktat pokojowy / 296
Wybuch wojny domowej / 296
10 marca 1918 – przejazd rządu Lenina
z Piotrogrodu do Moskwy / 298
„Biali”, „czerwoni” i „zieloni” szaleńcy / 298
Maj 1918 – bunt Czechosłowaków / 300
Lew Trocki / 300
1919 – przełom w wojnie domowej / 302
Zwycięstwo czerwonych w wojnie domowej / 303
Grigorij Kotowski / 305
Marzec 1921 – powstanie kronsztadzkie / 306


Nowa Polityka Ekonomiczna (1921-29) / 309

Zwrot w stronę nowej polityki ekonomicznej / 309
Lenin i rosyjska inteligencja / 311
1922 – rozprawa z Cerkwią / 313
Powstanie ZSRR / 315
Choroba Lenina i początek walki o władzę / 317
21 stycznia 1924 – śmierć Lenina i zaostrzenie walki wewnątrzpartyjnej / 319
Stalin i walka z Trockim, Zinowjewem i Kamieniewem / 320
1925 – XIV Zjazd WKP(b), kurs na industrializację / 322
Nikołaj Bucharin / 323
Polityka zagraniczna ZSRR w latach 20. i początku 30. XX wieku / 325
1924 – „Pasmo uznawania” ZSRR i „eksport rewolucji” / 326


Stalinizm – okres przedwojenny (1929-39) / 329

Stalinowska industrializacja / 329
7 listopada 1929 – artykuł Stalina Rok wielkiego przełomu / 331
Los rosyjskiego chłopstwa w epoce kolektywizacji / 332
Pawlik Morozow / 334
1933 – głód na Ukrainie / 335
Kult jednostki / 336
Styczeń 1934 roku – „zjazd zwycięzców” / 337
Maksym Gorki / 338
Początek „Wielkiego Terroru” / 339
Tuchaczewski i inni wojskowi / 341
1936-38 – „procesy moskiewskie” / 342
Masowe represje / 344
Nikołaj Jeżow / 345
Powstanie GUŁAG-u / 346
5 grudnia 1936 – stalinowska konstytucja / 348
Społeczeństwo sowieckie / 348


ZSRR w drugiej wojnie światowej (1939-45) / 352

23 sierpnia 1939 – pakt Ribbentrop-Mołotow / 352
Ofiary i kaci Katynia / 354
Aneksja krajów nadbałtyckich i „wojna zimowa” / 355
Stalin i Hitler / 356
22 czerwca 1941 – początek wielkiej wojny ojczyźnianej / 359
Stalin na początku wojny / 360
Odwrót i bitwa pod Moskwą / 360
28 lipca 1942 – rozkaz Nr 227 / 363
Przełom w wojnie – bitwa stalingradzka / 364
Lato 1943 – bitwa pod Kurskiem / 365
Społeczeństwo po obu stronach frontu / 366
Działania wojenne drugiej połowy 1943
– wiosny 1945 / 369
4 lutego 1945 – konferencja jałtańska / 370
Generał Własow / 371
Kapitulacja Niemiec / 372


Związek Radziecki w okresie powojennym (1945-53) / 373

5 marca 1946 – przemówienie Churchilla w Fulton. Początek zimnej wojny / 373
Odbudowa gospodarki / 374
Powojenne społeczeństwo sowieckie / 376
Sierpień 1946 – uchwała KC WKP(b) „O czasopismach ‘Zwiezda’ [Gwiazda] i ‘Leningrad’” / 377
Sprawa ,,leningradzka” i inne / 378
21 grudnia 1949 roku – 70-lecie Stalina / 379
Śmierć Stalina / 380


Chruszczowowski okres historii radzieckiej (1953-64) / 382

Walka następców o schedę po Stalinie / 382
Ławrientij Beria / 382
Luty 1956 – XX Zjazd KPZR / 384
Nikita Chruszczow / 386
Polityka rolna Chruszczowa / 387
4 października 1957 – pierwszy sputnik Ziemi / 389
Kryzys kubański i polityka Chruszczowa wobec Węgier / 390
Inteligencja i Chruszczow / 392
Październik 1964 – usunięcie Chruszczowa / 394


Rządy Breżniewa. Czasy zastoju (1964-85) / 396

Breżniew i „rządy kolektywne” / 396
Początek zastoju w gospodarce / 397
Dysydenci a władza / 398
Wkroczenie do Czechosłowacji / 400
27 grudnia – wkroczenie do Afganistanu / 401
Władza „gerontokratów” / 421
Andropow i Czernienko / 424


Epoka Gorbaczowa – rozpad ZSRR (1985-91) / 406

Michaił Gorbaczow / 406
Pierestrojka / 407
Upadek obozu socjalistycznego / 407
19 sierpnia 1991 – pucz GKCzP / 410
Gorbaczow i puczyści / 411
Rozpad ZSRR / 412Nowa Rosja (od 1991 roku ) / 414

Rządy Jelcyna (1991-99) / 414

„Szturm rynkowy”, czyli reformy
Gajdara /414
Reformatorzy i społeczeństwo / 415
4 grudnia 1993 – ostrzelanie parlamentu / 416
Jelcyn – „Prezydent wszechrusi” / 419
Druga prezydentura Jelcyna / 421


Władimir Putin przy władzy / 424

Wywyższenie Putina /424
31 października 1999 – dymisja Jelcyna / 425
Dziesięciolecie rządów Putina / 425


Historia Rosji – kalendarz
wydarze ń / 433POWRÓT

Portal www.wydawca.com.pl., miesięcznik ,,Wydawca"; Księgarnia Branżowa [ więcej ›› ]

Konkursy | Organizacje | PTWK | Poligrafia | Prawo | Promocje | Szkolenia | Targi | Linki | Książki | Antykwariat | Czasopismo