WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  Twój koszyk WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  szukaj
 Edytorstwo 
 Konkursy 
 Księgarstwo 
 PTWK 
 Szkolenia 
 Technika 
 Prawo 
 Rynek Wydawniczy 
 Targi 
 Linki 

PTWK
ul. Świętokrzyska 30
lok. 156 (V klatka)
00-116 Warszawa,
tel. (0-22) 407 77 30
tel./fax (0-22) 850 34 76
e-mail: ptwk@ptwk.pl

Dyrektor Biura PTWK:
Maria Kuisz

DEKLARACJE CZŁONKOWSKIE

Ważne
POLSKIE TOWARZYSTWO WYDAWCÓW KSIĄŻEK
IKAR | RÓŻNE | CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY | Z PRAC KOMISJI PTWK | PRACE ZARZĄDU  | MEDAL PAMIĄTKOWY PTWK | KLUB PTWK | POZNAŃSKIE SPOTKANIA TARGOWE | NAJPIĘKNIEJSZE KSIĄŻKI ROKU | KONKURS EDYTORSKI im. LEONA MARSZAŁKA | KONKURS LITERACKI  | WŁADZE | SZKOLENIA | STATUT  | O PTWK | ZDJĘCIA |

10-09-2010
LIST PREZESA PTWK DO MINISTRA MICHAŁA BONI W SPRAWIE STAWKI VAT NA KSIĄŻKI


Pniżej zamieszczamy pismo prezesa Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek Rafała Skąpskiego do Pana Ministra Michała Boniego w sprawie podatku VAT na książki i czasopisma specjalistyczne. Efektem tego listu było spotkanie Pana Ministra z przedstawicielami wydawców i branż znaczących dla spraw książki, które odbyło się 8 września 2010.

Warszawa, 23.08.2010Pan
Michał Boni
Minister - członek Rady Ministrów

Szanowny Panie Ministrze
Zwracam się do Pana w imieniu wydawców, księgarzy i bibliotekarzy, ale także, a może przede wszystkim rzeszy czytelników pozbawionych formalnych reprezentacji. Jesteśmy zaniepokojeni, i mimo wszystko głęboko rozczarowani zapowiedzią nieuchronnego podwyższenia stawki VAT na książki i czasopisma specjalistyczne.
Trzy poprzednie rządy, w 2001, 2005, wreszcie 2007 roku, z pełną determinacją walczyły do ostatniej chwili, uzyskując w ostatnich dniach grudnia przedłużenie stosowania stawki zerowej, mimo niemal identycznych argumentów, przeciwności i sprzeciwów państw członkowskich, z jakimi mamy do czynienia obecnie.
Jest oczywistym, że we wszystkich krajach, w których podnoszono stawkę VAT miało to wpływ na poziom zakupów książek, a tym samym na poziom czytelnictwa. Gdy stawkę obniżano – są takie przykłady – poziom zakupów i czytelnictwa wzrastał. Jednak w każdym z tych przypadków obserwowana zmiana nie stanowiła prostej wypadkowej. Podwyższenie, lub obniżenie stawki o jeden procent skutkowało na opisane zjawisko mniej więcej o 1,3-1,5 procentach. O tym się dotychczas nie mówiło.

Podobnie, w dotychczasowej dyskusji o skutkach zmian projektowanej podwyżki VAT, mówi się niemal wyłącznie o ich wpływie na zakupy w księgarniach. Być może, przyzwyczajenie do kupowanie książek nabyte dzięki edukacji rodzinnej, funkcjonujące jako element kultury i codziennego rytuału, nie zmieni się radykalnie. Z pewnością jednak gwałtowanie spadnie poziom zakupów bibliotecznych, tak dla bibliotek publicznych jak i tych szczególnych, szkolnych, naukowych czy też funkcjonujących w zakładach zamkniętych. Przerwa w systematycznym uzupełnianiu zbiorów tych placówek lub zasadnicze obniżenie ich skali (a w dobie kryzysu należy się przecież dodatkowo spodziewać obniżenia pozycji budżetowych i dotacji na ten cel) stworzą kolejną, jakże trudną do odrobienia lukę kulturowa i cywilizacyjną. Warto pamiętać, że prawie 43% czytelników korzystających z bibliotek to młodzież do 19 roku życia.
Należy także wziąć pod uwagę finansowe skutki wprowadzenie projektowanych zmian w szerszej skali. Wedle naszych szacunków dla budżetu będzie to przychód poniżej 100 milionów złotych. A więc zysk stosunkowo niewielki, zaś ujemne skutki mentalne, kulturowe, społeczne nie do oszacowania, ale też i nie do naprawienia.
Przywołując coroczne wyniki badań czytelnictwa należy stwierdzić, że od 20 lat nie znaleźliśmy metody na pobudzenie, uaktywnienie ponad 50% społeczeństwa, którego kontakt z kulturą ogranicza się do korzystania z telewizji. Pośród krajów unijnych Polacy najdłużej (w skali dnia, miesiąca, roku), spędzają czas przed telewizorem. Trosk o zahamowanie, o odwrócenie tego zjawiska powinna należeć do zasadniczych elementów polityki Państwa, winna być fundamentem budowania świadomego swych praw i obowiązków, właściwie pojmującego reguły demokracji społeczeństwa obywatelskiego. Ostanie wydarzenia powinny uświadomić szczególną potrzebę natychmiastowego podjęcia takich działań.
Polskie Towarzystwo Wydawców Książek chciałoby uniknąć, noszącej znamiona konfliktu, publicznej debaty z rządem na ten temat. Znamy, bliskie naszemu myśleniu, poglądy ministra Zdrojewskiego, chcemy go w tym wesprzeć, ale nie poprzez dyskusję w mediach.
Zwracam się do pana, Panie Ministrze z propozycją zorganizowania spotkania, podczas którego reprezentowane przez nas środowisko wydawców, przy udziale przedstawicieli wszystkich branż znaczących dla spraw książki będzie mogło przedstawić swoje przemyślenia i wnioski z nich wynikające Panu i zaproszonym przez Pana przedstawicielom rządu (przede wszystkim resortu finansów, ale także komórek odpowiedzialnych za współpracę ze strukturami unijnymi, czy wręcz naszym europosłom i urzędnikom w Unii).
    Z poważaniem
    Prezes
    Rafał Skąpski

[ powrót ]
Portal www.wydawca.com.pl., miesięcznik ,,Wydawca"; Księgarnia Branżowa [ więcej ›› ]

Konkursy | Organizacje | PTWK | Poligrafia | Prawo | Promocje | Szkolenia | Targi | Linki | Książki | Antykwariat | Czasopismo