WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  Twój koszyk WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  szukaj
 Edytorstwo 
 Konkursy 
 Księgarstwo 
 PTWK 
 Szkolenia 
 Technika 
 Prawo 
 Rynek Wydawniczy 
 Targi 
 Linki 

PTWK
ul. Świętokrzyska 30
lok. 156 (V klatka)
00-116 Warszawa,
tel. (0-22) 407 77 30
tel./fax (0-22) 850 34 76
e-mail: ptwk@ptwk.pl

Dyrektor Biura PTWK:
Maria Kuisz

DEKLARACJE CZŁONKOWSKIE

Ważne
POLSKIE TOWARZYSTWO WYDAWCÓW KSIĄŻEK
IKAR | RÓŻNE | CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY | Z PRAC KOMISJI PTWK | PRACE ZARZĄDU  | MEDAL PAMIĄTKOWY PTWK | KLUB PTWK | POZNAŃSKIE SPOTKANIA TARGOWE | NAJPIĘKNIEJSZE KSIĄŻKI ROKU | KONKURS EDYTORSKI im. LEONA MARSZAŁKA | KONKURS LITERACKI  | WŁADZE | SZKOLENIA | STATUT  | O PTWK | ZDJĘCIA |

06-11-2006
OBCHODY ROCZNICY ISTNIENIA PTWK i SKP
Przypominamy: w poniedziałek 6 listopada o godzinie drugiej spotykamy się w Sali im. Stefana Dembego w Bibliotece Narodowej.

Rozpoczynają się wówczas uroczystości jubileuszowe 85. lecia Polskiego Towarzystawa Wydawców Książek i Stowarzyszenia Księgarzy Polskich pod Honorowym Patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ok. godziny trzeciej - otwarcie w Sali Mozaikowej wystawy jubileuszowej obu oraganizacji, które wspólnie obchodzą swoje jubileusze. Opracowanie graficzne wystawy Andrzej Tomaszewski, komisarz Lidia Sadowska (z Biura PTWK). Podczas krótkiej Sesji Jubileuszowej o historii tych stowarzyszeń grupujących ludzi książki mówić będą wspóltwórcy scenariusza wystawy i autorzy tekstów na planszach: Barbara Petrozolin-Skowrońska (PTWK) i Bogdan Klukowski (SKP). Dla dziennikarzy przygotowane zostały materiały ilustracyjne na CD.
A oto wstępne informacje.


Wystawa jubileuszowa PTWK i SKP
Polskie Towarzystwo Wydawców Książek (PTWK) obchodzi w tym roku swoje 85-lecie, a Stowarzyszenie Księgarzy Polskich 50.lecie działalności. Obie organizacje mają wspólne korzenie; nawiązują do blisko stuletniej historii Związku Księgarzy Polskich. Mają też tradycje wspólnej działalności - głównie na polu szkolenia zawodowego i działań związanych z upowszechnieniem książki. Od 1996 roku przyznają wybitnym osobowościom piszących po polsku lub o Polsce Nagrodę Wydawców i Księgarzy (laureatami byli m.in. Ryszard Kapuściński i Norman Davies). Efektem współdziałania jest otwarta 6 listopada w Bibliotece Narodowej w Warszawie wystawa jubileuszowa obu towarzystw, którą oglądać można do końca grudnia w Sali Mozaikowej. Jest to wystawa opowiadająca o wspólnych korzeniach i historii obu stowarzyszeń, prezentująca też działach tematycznych (poświęconych promocji najlepszych autorów i książek, sztuce książki, jej upowszechnieniu, szkoleniu, wiedzy o książce i środowisku ludzi książki, pismom branżowym i wydawnictwom, a także działalności klubowej integrującej środowisko) podejmowane działania i osiągnięcia. Planszom w opracowaniu graficznym Andrzeja Tomaszewskiego towarzyszy bogaty zbiór róznorodnych eksponatów przybliżających historię działań obu stowarzyszeń. Sa też prezentowane najwartościowsze książki - literackie, naukowe i eseistyczne wyróżnione Warszawską Premierą Literacką, przyznawaną od 20 lat i wręczaną w KlubieKsięgarza w Warszawie, oraz książki - laureatki Konkursu Literackiego PTWK. Z pewnością uwagę miłosników pięknej książki przyciągnie zbiór książek wydanych w ciągu półwiecza, a nagrodzonych w prestiżowym Konkursie PTWK Najpiękniejsze Książki Roku, a także plansze na temat sztuki książki w Polsce i jej wybitnych przedstawicieli.

Czemu wspólna wystawa?
Jeszcze w początkach 20 wieku „księgarzem” nazywano zarówno wydawcę jak i księgarza w dzisiejszym tych słów znaczeniu. Rozróżniano wówczas księgarza-nakładcę (tj. wydawcę) oraz księgarza-sortymentystę. Księgarze-wydawcy i księgarze-sortymentyści tworzyli swoje organizacje w trzech zaborach jeszcze przed pierwszą wojną światową. Najbardziej znaną był Związek Księgarzy Polskich (1908). Po odzyskaniu niepodległości doszło do ich zjednoczenia w ramach Powszechnego Związku Księgarzy i Wydawców Polskich, a w 1921 roku w ramach tego Zwiazku wyodrebnił się Związek Polskich Ksiegarzy-Wydawców, od 1926 roku działający jako odrębna organizacja. Taki był rodowód Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek. Organizacje księgarzy i wydawców współpracowały ze sobą (okresowo nawet pod jednym kierownictwem), realizowały wiele wspólnych inicjatyw, a w obu organizacjach na czoło wybijały się te same często nazwiska ( np. Jakub Mortkowicz, Zygmunt i Stanisław Arctowie, Jan Gebethner, Zygmunt Trzaska, Jan Michalski ). W czasie wojny ZKP (nazwa od 1922) i PTWK działały wspólnie w konspiracji na rzecz ochrony książki polskiej i polskiego dziedzictwa kulturalnego, a także tworzenia programu działań po wojnie. W latach 1945-50 PTWK i ZKP działały odrębnie, współpracując głównie w sprawach szkolenia i upowszechnienia książki. W 1950 roku wraz z likwidacją „sektora prywatnego", a także w sytuacji zaostrzenia politycznego sterowania kulturą, zostały zlikwidowane. W roku 1956, w zmienionych już warunkach, w wolnosciowej atmosferze „polskiego października", oba środowiska - wydawców i księgarzy wykazały znaczną aktywność dążąc z sukcesem do podjęcia działalności. Reaktywowano PTWK i utworzono Stowarzyszenie Księgarzy Polskich. Obie organizacje dostosowane do nowych, zmienionych warunków, starały się nawiązywać do dorobku swoich poprzedników. Jednocześnie powoływały do życia nowe inicjatywy, ważne dla doskonalenia edytorstwa i sztuki książki oraz dla jej upowszechnienia. Należały m.in. do organizatorów Międzynarodowych Targów Książki. (b)

[ powrót ]
Portal www.wydawca.com.pl., miesięcznik ,,Wydawca"; Księgarnia Branżowa [ więcej ›› ]

Konkursy | Organizacje | PTWK | Poligrafia | Prawo | Promocje | Szkolenia | Targi | Linki | Książki | Antykwariat | Czasopismo