WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  Twój koszyk WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  szukaj
 Edytorstwo 
 Konkursy 
 Księgarstwo 
 PTWK 
 Szkolenia 
 Technika 
 Prawo 
 Rynek Wydawniczy 
 Targi 
 Linki 
Patronat wydawca

PTWK
ul. Świętokrzyska 30
lok. 156 (V klatka)
00-116 Warszawa,
tel. (0-22) 407 77 30
tel./fax (0-22) 850 34 76
e-mail: ptwk@ptwk.pl

Dyrektor Biura PTWK:
Maria Kuisz

DEKLARACJE CZŁONKOWSKIE

Ważne
POLSKIE TOWARZYSTWO WYDAWCÓW KSIĄŻEK
IKAR | RÓŻNE | CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY | Z PRAC KOMISJI PTWK | PRACE ZARZĄDU  | MEDAL PAMIĄTKOWY PTWK | KLUB PTWK | POZNAŃSKIE SPOTKANIA TARGOWE | NAJPIĘKNIEJSZE KSIĄŻKI ROKU | KONKURS EDYTORSKI im. LEONA MARSZAŁKA | KONKURS LITERACKI  | WŁADZE | SZKOLENIA | STATUT  | O PTWK | ZDJĘCIA |

XI PST | X PST | IX PST | VIII POZNAŃSKIE SPOTKANIA TARGOWE | VII PST (2008) | VI PST (2007) | V PST (2006) | IV PST (2004 r.) |

02-01-2006
PRZYGOTOWANIA do KOLEJNYCH TARGÓW ,,KSIĄŻKI dla DZIECI i MŁODZIEŻY''
Piąte Poznańskie Spotkania Targowe – Książka dla Dzieci i Młodzieży odbędą się w dniach 3-5 marca 2006 roku.

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE I ORGANIZACYJNE

Pierwsze w Polsce (i w naszej części Europy) targi w całości poświęcone książce dla dzieci i młodzieży. Organizowane są w Poznaniu od 2002 r. pod życzliwym patronatem i przy pomocy władz Miasta. W swojej kategorii stały się najważniejszą imprezą w skali ogólnopolskiej.
Patronat honorowy od 2002 r. nad nimi sprawują: Minister Kultury, Minister Edukacji, Prezydent Miasta Poznania i Marszałek Wielkopolski.
Inicjatorem i twórcą koncepcji PST – Książka dla Dzieci i Młodzieży był poznański oddział PTWK. Do 2004 roku Targi organizowane były na terenie Centrum Kultury ZAMEK przez PTWK i CK ZAMEK. W 2005 r. grono organizatorów rozszerzyło się o Międzynarodowe Targi Poznańskie, w związku z czym zmianie uległ termin i lokalizacja PST. Od 2005 r. targi książki dla dzieci i młodzieży (mające w swoim programie również książkę edukacyjną) odbywają się na terenie MTP równolegle i partnersko z Targami Edukacyjnymi, na których prezentuje się liczne grono placówek wychowawczych i oświatowych, różnych stopni i specjalności. Obie imprezy znakomicie się uzupełniają i wzajemnie podnoszą swoją atrakcyjność. Są też istotnym wkładem w promocję naszego Miasta i Regionu.

Cechą charakterystyczną PST – Książka dla Dzieci i Młodzieży jest bogaty program imprez o dużej wadze merytorycznej towarzyszących Targom (wykłady, konferencje, dyskusje, warsztaty, wystawy). Część tych imprez , jak np. trwające dłużej wystawy z cyklu „Mistrzowie ilustracji” i związane z nimi warsztaty dla dzieci, nadal odbywają się i odbywać się będą w Zamku.
Ekspozycji targowej bezpośrednio towarzyszy „Salon ilustratorów”, a także wystawy specjalistyczne – problemowe (przykładem ich są np. wystawy przygotowane specjalnie przez Bibliotekę Raczyńskich).

Celem PST Książka dla Dzieci i Młodzieży, jaki postawili sobie organizatorzy, jest:
1. Prezentacja i konfrontacja działalności i produkcji wydawców polskich w zakresie książki dla dziecka i młodego czytelnika.
2. Promowanie książki wartościowej, o wysokich walorach merytorycznych, literackich, artystycznych. Promowanie dobrego edytorstwa.
3. Stworzenie forum dla spotkań oraz wymiany myśli dla twórców książki dla dziecka (pisarzy i ilustratorów), wydawców, psychologów, nauczycieli i wychowawców, bibliotekarzy i księgarzy.
4. Promocja polskiej literatury i polskiego ilustratorstwa. Pomoc w zaistnieniu na rynku książki młodych twórców (wartościowe debiuty).
5. Nagradzanie wybitnych twórców i propagatorów książki dla dziecka i młodego czytelnika (nagroda – Statuetka Pegazika).
6. Promowanie czytelnictwa – współpraca z bibliotekami.
7. Promocja książki specjalnej – dla czytelnika specjalnej troski (wzrok, słuch, dysleksja, dysgrafia, autyzm i in.).
8. Dyskusja o podręczniku i książce dydaktycznej.
9. Podejmowanie działań skierowanych do dzieci i młodzieży – konkursy , warsztaty – zachęcających do czynnego uczestnictwa w kulturze, podnoszenia czytelnictwa, krzewienia kultury słowa, rozwijania zainteresowań historią i własnym regionem, rozwijania postaw obywatelskich.
10. Podejmowanie działań zmierzających do nadania naszym targom rangi międzynarodowej.POZNAŃSKIE SPOTKANIA TARGOWE – KSIĄŻKA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY są traktowane przez swoich organizatorów w pierwszym rzędzie jako misja o specjalnym znaczeniu dla kultury narodowej.
Dlatego Międzynarodowe Targi Poznańskie traktują zarówno PST – Książka dla Dzieci, jak i Targi Edukacyjne jako imprezy non profit, stosując w obu przypadkach wyjątkowo niskie dla
Wystawców opłaty i zabezpieczając pełną obsługę targową.
Równocześnie PTWK – organizator i koordynator programu merytorycznego – stara się maksymalnie zracjonalizować środki i działania własne. Stąd prośba o dotację w wysokości bardzo skromnej, wyłącznie niezbędnej do realizacji zadania, zdecydowanie niższej niż w latach ubiegłych.


Wiceprezes PTWK – prezes Oddziału Poznańskiego
Olcha Sikorska
Komisarz Targów

[ powrót ]
Portal www.wydawca.com.pl., miesięcznik ,,Wydawca"; Księgarnia Branżowa [ więcej ›› ]

Konkursy | Organizacje | PTWK | Poligrafia | Prawo | Promocje | Szkolenia | Targi | Linki | Książki | Antykwariat | Czasopismo