WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  Twój koszyk WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  szukaj
 Edytorstwo 
 Konkursy 
 Księgarstwo 
 PTWK 
 Szkolenia 
 Technika 
 Prawo 
 Rynek Wydawniczy 
 Targi 
 Linki 
MARSZALEK

PTWK
ul. Świętokrzyska 30
lok. 156 (V klatka)
00-116 Warszawa,
tel. (0-22) 407 77 30
tel./fax (0-22) 850 34 76
e-mail: ptwk@ptwk.pl

Dyrektor Biura PTWK:
Maria Kuisz

DEKLARACJE CZŁONKOWSKIE

Ważne
POLSKIE TOWARZYSTWO WYDAWCÓW KSIĄŻEK
IKAR | RÓŻNE | CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY | Z PRAC KOMISJI PTWK | PRACE ZARZĄDU  | MEDAL PAMIĄTKOWY PTWK | KLUB PTWK | POZNAŃSKIE SPOTKANIA TARGOWE | NAJPIĘKNIEJSZE KSIĄŻKI ROKU | KONKURS EDYTORSKI im. LEONA MARSZAŁKA | KONKURS LITERACKI  | WŁADZE | SZKOLENIA | STATUT  | O PTWK | ZDJĘCIA |

III KONKURS (2010) | ZASADY OCENY PRAC | REGULAMIN PRAC JURY | O KONKURSIE | II KONKURS (2007)  | I KONKURS (2004) |

08-11-2008
II EDYCJA KONKURSU IM. LEONA MARSZAŁKA


Komisja Historyczna Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek informuje, że zakończone zostało przyjmowanie prac do drugiej edycji Konkursu PTWK im. Leona Marszałka na najlepsze prace dyplomowe poświęcone polskiemu edytorstwu, jego historii i współczesności. Interesują nas prace o wydawnictwach, wydawcach książek, problemach typografii i ilustracji w książkach i na wszystkie inne tematy – także teoretyczne – powiązane z wydawaniem i promocją książki.

A oto nadesłane prace:

1.
Anna Dąbrowska
Europa nieznana i jej literackie obrazy. Działalność Wydawnictwa Czarne na rzecz promowania literatury środkowowschodniej-europejskiej w Polsce
(praca magisterska pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Franciszka Nosowicza, Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny, Informacja Naukowa i Studia Bibliologiczne w zakresie specjalizacji edytorstwo, Warszawa 2007)


2.
Agnieszka Fluda-Krokos
Castris &Artis Marsowi y Iezusowi... – analiza edytorsko-literacka kazania pogrzebowego wygłoszonego w dniu 22 marca 1684 roku na pogrzebie Władysława z Lubrańca Dąmbskiego. Porównanie dwóch wydań z drukarni Mikołaja Schedla (1684 i 1688) ze zbiorów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie
(praca magisterska pod kierunkiem prof. Janusza Sowińskiego, Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Kraków 2008)


3.
Elżbieta Jamróz-Stolarska
Butenko pinxit – książki nie tylko dla dzieci
(praca magisterska pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Komzy, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Wrocław 2006)


4.
Anna Jaworska
Oglądanie słów. Czytanie obrazów. O „Sponad” Juliana Przybosia i Władysława Strzemińskiego i „Komentarzach do fotografii The Family of Man” Witolda Wirpszy
(praca magisterska pod kierunkiem prof. dr hab. Edwarda Balcerzana, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Instytut Filologii Polskiej, Poznań 2006)


5.
Joanna Matyka
Geneza nowoczesnej ilustracji dziecięcej w Polsce 1945-60
(praca magisterska pod kierunkiem prof. dr hab. Waldemara Baraniewskiego, Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny, Instytut Historii Sztuki, Warszawa 2008)


6.
Daria Szmatuła
Polskie edycje zagranicznych książek fantasy w latach 1990-2007
(praca magisterska pod kierunkiem dr hab. Andrzeja Linerta, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Kraków 2008)


7.
Agnieszka Wojciechowska
Zrzeszony ruch bibliofilski w dwudziestoleciu międzywojennym
(praca magisterska pod kierunkiem prof. dr hab. Wiesława Wydry, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Instytut Filologii Polskiej i Klasycznej, Poznań 2006)


8.
Jakub Żuchowski
Liberatura – Antidotum na „Zmierzch Galaktyki Gutenberga”
(praca magisterska pod kierunkiem dr Beaty Gontarz, Uniwersytet Śląski Wydział FilologicznyWręczenie nagród i wyróżnień nastąpi 7 marca 2009 roku w Klubie Księgarza w Warszawie podczas Walnego Zjazdu PTWK


...............................................................................

Laureatami pierwszej edycji Konkursu byli:

W kategorii prac doktorskich (ex aequo):
  • Wanda CISZEWSKA, za pracę Książka w Toruniu w latach 1945-1950. Ruch wydawniczo-księgarski. Praca napisana została pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Tondela.
  • Dorota DEGEN, za pracę Geneza Państwowego Wydawnictwa Naukowego. Przebudowa modelu polityki wydawniczej w zakresie publikacji naukowych. Praca napisana została pod kierunkiem prof. dr hab. Piotra Hübnera.

    Obie prace powstały na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W kategorii prac magisterskich:
  • Anna TOMASZEWICZ, za pracę Ilustracje w książkach dla dzieci jako zjawisko z pogranicza literatury i plastyki. Praca powstała na Uniwersytecie Gdańskim pod kierunkiem prof. dr hab. Michała Błażejewskiego.

W kategorii prac licencjackich (ex aequo):
  • Marta KORNASZEWSKA, za pracę Promocja w Wydawnictwie Bertelsmann Media.
  • Jacek ŻUŁAWNIK, za pracę Polski rynek książek poświęconych muzyce rokowej.
    Obie prace powstały pod kierunkiem dr Marka Tobery, na Uniwersytecie Warszawskim.


Z przyjemnością informujemy, że prace nagrodzone w kategorii prac doktorskich zostały opublikowane jako książki, a pozostałe stały się podstawą artykułów opublikowanych w prasie branżowej.
Barbara Petrozolin-Skowrońska, PTWK
[ powrót ]
Portal www.wydawca.com.pl., miesięcznik ,,Wydawca"; Księgarnia Branżowa [ więcej ›› ]

Konkursy | Organizacje | PTWK | Poligrafia | Prawo | Promocje | Szkolenia | Targi | Linki | Książki | Antykwariat | Czasopismo