WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  Twój koszyk WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  szukaj
 Edytorstwo 
 Konkursy 
 Księgarstwo 
 PTWK 
 Szkolenia 
 Technika 
 Prawo 
 Rynek Wydawniczy 
 Targi 
 Linki 

PTWK
ul. Świętokrzyska 30
lok. 156 (V klatka)
00-116 Warszawa,
tel. (0-22) 407 77 30
tel./fax (0-22) 850 34 76
e-mail: ptwk@ptwk.pl

Dyrektor Biura PTWK:
Maria Kuisz

DEKLARACJE CZŁONKOWSKIE

Ważne
POLSKIE TOWARZYSTWO WYDAWCÓW KSIĄŻEK
IKAR | RÓŻNE | CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY | Z PRAC KOMISJI PTWK | PRACE ZARZĄDU  | MEDAL PAMIĄTKOWY PTWK | KLUB PTWK | POZNAŃSKIE SPOTKANIA TARGOWE | NAJPIĘKNIEJSZE KSIĄŻKI ROKU | KONKURS EDYTORSKI im. LEONA MARSZAŁKA | KONKURS LITERACKI  | WŁADZE | SZKOLENIA | STATUT  | O PTWK | ZDJĘCIA |

05-03-2005
WŁADZE POLSKIEGO TOWARZYSTWA WYDAWCÓW KSIĄŻEK
wybrane w dniu 07 marca 2009 roku na XV Walnym Zjeździe Delegatów PTWK


ZARZĄD GŁÓWNY
1. Rafał SKĄPSKI - prezes
2. Tadeusz GÓRNY - wiceprezes
3. Olcha WIERZBOWSKA-SIKORSKA - wiceprezes
4. Maria KUISZ - sekretarz generalny
7. Aniela TOPULOS - skarbnik
5. Wojciech ORŻEWSKI - członek
6. Antoni SZPERLICH - członek


GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA
1. Anna FIJEWSKA-MAKOWSKA - przewodniczący
2. Wojciech ŁYSEK - zastępca
3. Jan STRYJSKI - członek


SĄD KOLEŻEŃSKI
1. Teresa WOŹNIAK - przewodniczący
2. Danuta TRZPIL - zastępca
3. Katarzyna HEIDRICH-ŻURKOWSKA - członek
4. Andrzej KURZ - członek

Na posiedzeniu Zarządu Głównego PTWK (24.03.2009) powołano przewodniczących Komisji:

- Komisja Grafiki Książkowej – przewodnicząca Katarzyna IWANICKA,
- Komisja Historyczna – przewodnicząca Barbara PETROZOLIN-SKOWROŃSKA,
- Komisja Kwalifikacyjna – przewodnicząca Aniela TOPULOS,
- Komisja Klubowa – przewodnicząca Aldona ZAWADZKA,
- Komisja Literacka – przewodnicząca Olcha WIERZBOWSKA-SIKORSKA,
- Komisja Szkoleniowa – przewodnicząca Barbara KACZAROWSKA.

Sprawy socjalne pozostawiono, do bieżącego rozpatrzenia, w kompetencji sekretarza generalnego PTWK Marii KUISZ, która następnie przedstawi zgłoszone wnioski do akceptacji i zatwierdzenia Zarządowi Głównemu.

 

[1]
Portal www.wydawca.com.pl., miesięcznik ,,Wydawca"; Księgarnia Branżowa [ więcej ›› ]

Konkursy | Organizacje | PTWK | Poligrafia | Prawo | Promocje | Szkolenia | Targi | Linki | Książki | Antykwariat | Czasopismo