WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  Twój koszyk WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  szukaj
 Edytorstwo 
 Konkursy 
 Księgarstwo 
 PTWK 
 Szkolenia 
 Technika 
 Prawo 
 Rynek Wydawniczy 
 Targi 
 Linki 

PTWK
ul. Świętokrzyska 30
lok. 156 (V klatka)
00-116 Warszawa,
tel. (0-22) 407 77 30
tel./fax (0-22) 850 34 76
e-mail: ptwk@ptwk.pl

Dyrektor Biura PTWK:
Maria Kuisz

DEKLARACJE CZŁONKOWSKIE

Ważne
POLSKIE TOWARZYSTWO WYDAWCÓW KSIĄŻEK
IKAR | RÓŻNE | CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY | Z PRAC KOMISJI PTWK | PRACE ZARZĄDU  | MEDAL PAMIĄTKOWY PTWK | KLUB PTWK | POZNAŃSKIE SPOTKANIA TARGOWE | NAJPIĘKNIEJSZE KSIĄŻKI ROKU | KONKURS EDYTORSKI im. LEONA MARSZAŁKA | KONKURS LITERACKI  | WŁADZE | SZKOLENIA | STATUT  | O PTWK | ZDJĘCIA |

O SZKOLENIACH |

19-07-2013
STUDIUM PTWK: KURS Z KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO POPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA W OFICJALNEJ KOMUNIKACJI FIRM I INSTYTUCJI PUBLICZNYCH


7 – 8 grudnia 2013 r.
(12 godzin lekcyjnych)

Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w nowym kursie z kultury języka polskiego Poprawność językowa w oficjalnej komunikacji firm i instytucji publicznych.

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do osób, które zajmują się tworzeniem oficjalnych pism, zarówno w urzędach, jak i w firmach prywatnych.

W trakcie zajęć omówione zostaną najważniejsze zagadnienia ortograficzne, fleksyjne, składniowe, leksykalne i stylistyczne pomocne w konstruowaniu tekstów oficjalnych: zawiadomień, zaproszeń, wniosków, pism okolicznościowych, listów handlowych itd. Oprócz wiedzy teoretycznej proponujemy także całą gamę ćwiczeń poprawnościowych poświęconych tak formie, jak i treści pism oficjalnych (w tym komunikacji elektronicznej), co sprawia, że zajęcia przybierają charakter typowo warsztatowy.


W programie:

I. Wprowadzenie
1. Poprawność językowa a wizerunek urzędu
2. Przegląd najczęściej popełnianych błędów językowych
3. Rola nadawcy i odbiorcy w oficjalnej komunikacji urzędowej
4. Jak bronić się przed błędami w pismach użytkowych
II. Błędy w pismach oficjalnych – ortografia i interpunkcja
1. Kłopoty z zapisem – zagadnienia podstawowe
a) Pisownia wyrazów wielkimi i małymi literami
b) Mieszanie pisowni łącznej i rozdzielnej
c) Błędne stosowanie łącznika i myślnika (półpauzy)
d) Pisownia wyrazów z cząstką „nie” oraz „by”
2. Interpunkcja w pismach oficjalnych
a) Kropka
b) przecinek
c) Pozostałe znaki interpunkcyjne (dwukropek, średnik, cudzysłów, wykrzyknik)
d) Interpunkcja w datach
e) Interpunkcja skrótów
f) Przenoszenie wyrazów – zasady ogólne i szczegółowe
III. Konstruowanie pism oficjalnych
1. Przegląd najczęściej tworzonych pism oficjalnych w instytucjach publicznych
2. Elementy wspólne w pismach oficjalnych różnego typu
3. Zasady tworzenia tekstów oficjalnych:
a) Data
b) Dane nadawcy i odbiorcy
c) Nagłówek
d) Kształt formalny treści
e) Podział na akapity
f) Zakończenie
IV. Odmiana wyrazów, tworzenie zdań w pismach oficjalnych
1. Trudne przypadki konstrukcji odmienianych
a) skrótowce
b) imiona i nazwiska
c) kształt form liczebnikowych
2. Kłopoty z poprawnością składniową
a) Złe zastosowanie imiesłowu przysłówkowego
b) Wtórne związki znaczeniowe w zdaniach
c) Źle dobrane orzeczenie w zdaniach złożonych
d) Zagadnienia szyku w zdaniach złożonych
V. Leksyka i styl – czyli jak unikać błędów wysłowienia
1. Wyrazy nadużywane, czyli moda urzędowa
2. Szablon w tekstach oficjalnych
3. Złe znaczenia słów
4. Pleonazmy i tautologie
5. Styl i stylistyka pism oficjalnych
a) Styl nominalny
b) Konstrukcje bezosobowe
c) Brak dostosowania stylistycznego do treści
d) Mieszanie konwencji stylistycznych
VI. Spójność tekstów oficjalnych – logika wypowiedzi pisemnej
1. Cele przyświecające nadawcy – informować, dezinformować, prezentować, promować?
2. Spójność tekstu – zasady ogólne
3. Spójność tekstu – zasady szczegółowe
a) Budowa akapitu
b) Kolejność prezentowanych treści
c) Wskaźniki zespolenia w tekście
d) Analiza formy i treści wypowiedzi oficjalnych
e) „Piramida dziennikarska” w tekstach oficjalnych, czyli dlaczego warto stosować dobre praktyki
f) Adiustacja wybranych pism oficjalnych z wykorzystaniem zdobytej wiedzy


Szkolenie prowadzi dr Michał Wiśnicki – językoznawca, doktor nauk humanistycznych. Wykładał w Instytucie Języka Polskiego UW i Szkole Głównej Psychologii Społecznej w Warszawie.
Współpracuje z Polskim Towarzystwem Wydawców Książek, gdzie jest wykładowcą na kursach dotyczących kultury języka polskiego i poprawności językowej. W ramach tej współpracy opracowywał programy i poprowadził szkolenia zamknięte organizowane przez PTWK (m.in.: dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, WSiP, Grupy Edukacyjnej w Kielcach). Z Ośrodkiem Edukacyjnym FORUM organizuje szkolenia otwarte i zamknięte z zakresu poprawności językowej, języka promocji, perswazji w komunikacji pisemnej itp. w instytucjach użyteczności publicznej (m.in.: dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, Ośrodków Doradztwa Rolniczego), a także dla firm prywatnych (m.in. Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, W.A.B). W Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji przy UW prowadzi zajęcia z modułu „Poprawna polszczyzna” na kursach internetowych. Obecnie prowadzi także własną działalność gospodarczą m.in. w zakresie składu, redakcji i korekty tekstów. Publikował szereg artykułów w periodykach językoznawczych m.in. w „Poradniku Językowym” i „Studiach Medioznawczych” oraz „Lingua Iuris” zajmującym się badaniem języka prawnego i prawniczego. Redaktor Słownika języka polskiego wydanego w 2010 r. pod kierunkiem prof. Jerzego Podrackiego.


 • Kurs (dwa spotkania – łącznie 12 godzin lekcyjnych) odbędzie
  się w dniach 7 – 8 grudnia 2013 r. (sobota i niedziela)
  w godzinach 10:00 – 15:15

 • Zajęcia w Akademia Sztuki i Kultury – Warszawa, ul. Jana Pawła II 36-c (na tyłach Kina „Femina”).

 • Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w grupach 20 osobowych.

 • Organizator zapewnia uczestnikom szkolenia napoje
  (kawa, herbata, woda).

 • Słuchacze otrzymują oficjalne zaświadczenie ukończenia kursu.

 • Koszt od osoby (za dwa dni zajęć) wynosi 530,00 złotych brutto.
  Dla członków PTWK – 10 % zniżki.


  Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 29 listopada 2013 r. na formularzach

  Formularze do pobrania
  KKJP – Formularz zgłoszeniowy dla osób indywidualnych
  KKJP – Formularz zgłoszeniowy dla firm kliknij


  UWAGA: W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu, ale nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.

  Bliższe informacje można uzyskać w biurze PTWK.

  Maria Kuisz
  Dyrektor Biura i Studium PTWK
  (tel./fax (22) 850 34 76)
  kom. 606 75 75 29
  e-mail: ptwk@wp.pl
 • [ powrót ]
  Portal www.wydawca.com.pl., miesięcznik ,,Wydawca"; Księgarnia Branżowa [ więcej ›› ]

  Konkursy | Organizacje | PTWK | Poligrafia | Prawo | Promocje | Szkolenia | Targi | Linki | Książki | Antykwariat | Czasopismo