WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  Twój koszyk WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  szukaj
 Edytorstwo 
 Konkursy 
 Księgarstwo 
 PTWK 
 Szkolenia 
 Technika 
 Prawo 
 Rynek Wydawniczy 
 Targi 
 Linki 

PTWK
ul. Świętokrzyska 30
lok. 156 (V klatka)
00-116 Warszawa,
tel. (0-22) 407 77 30
tel./fax (0-22) 850 34 76
e-mail: ptwk@ptwk.pl

Dyrektor Biura PTWK:
Maria Kuisz

DEKLARACJE CZŁONKOWSKIE

Ważne
POLSKIE TOWARZYSTWO WYDAWCÓW KSIĄŻEK
IKAR | RÓŻNE | CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY | Z PRAC KOMISJI PTWK | PRACE ZARZĄDU  | MEDAL PAMIĄTKOWY PTWK | KLUB PTWK | POZNAŃSKIE SPOTKANIA TARGOWE | NAJPIĘKNIEJSZE KSIĄŻKI ROKU | KONKURS EDYTORSKI im. LEONA MARSZAŁKA | KONKURS LITERACKI  | WŁADZE | SZKOLENIA | STATUT  | O PTWK | ZDJĘCIA |

O SZKOLENIACH |

19-07-2013
STUDIUM PTWK: KURS Z PRAWA AUTORSKIEGO WYKORZYSTANIE CUDZYCH UTWORÓW


7 grudnia 2013 r. (sobota)

Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w kursie z prawa autorskiego Wykorzystanie cudzych utworów

Szkolenie kierowane jest do redaktorów, szefów firm wydawniczych, pracowników działów marketingu i public relations, twórców serwisów internetowych, tłumaczy oraz innych osób zajmujących się problematyką prawa własności intelektualnej.


Program kursu:

1. Zakres regulacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
- twórca i jego utwór, pomysł i idea utworu
- rozpowszechnianie i publikacja utworu
2. Dozwolony użytek
- ograniczenie monopolu twórcy, licencje ustawowe
- cytaty, biblioteki
3. Naruszenie uprawnień twórcy
- plagiat i autoplagiat
- wykorzystanie cudzego utworu bez zgody twórcy
- rozpowszechnianie adaptacji utworu
4. Korzystanie z utworów w Internecie
- licencje otwarte
- chmura obliczeniowe ( Cloud Computing)
- fotografia w sieci
- wymian plików peer  - to - peer, a korzystanie z cudzego utworu
5. Odpowiedzialność za naruszenia uprawnień twórcy.

Wykłady poprowadzi adwokat Wojciech Orżewski – członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie, prowadzi praktykę zawodową w Kancelarii Adwokackiej. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia podyplomowe w zakresie prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego w Międzyuczelnianym Instytucie Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor wielu publikacji dotyczących prawa autorskiego m.in.: Elementy prawa w działalności wydawniczej; Reklama i prawo; Prawo w mediach; Fotograf, fotografia, prawo; Wydawca i prawo, Praktyczny poradnik dla przedsiębiorcy; Odpowiedzialność wspólników i członków organów spółek osobowych i kapitałowych. Był współprowadzącym XXXVII seminarium Akademii Prawa Komputerowego. Aspekty Prawne działalności wydawniczej –
w warunkach dominacji rynku sieciowego
. Wieloletni wykładowca prawa autorskiego i praw pokrewnych na kursach PTWK. Współpracuje z miesięcznikiem „Wydawca”.


 • Kurs (jedno spotkanie – łącznie 6 godzin lekcyjnych) odbędzie się w dniu 7 grudnia 2013 r. (sobota) w godzinach 10:00 – 15:15

 • Zajęcia: Akademia Sztuki i Kultury w Warszawie, ul. Jana Pawła II 36-c (na tyłach kina „Femina”).

 • Koszt od osoby (za dwa dni zajęć) wynosi – 490,00 złotych brutto.
  Dla członków PTWK – 10 % zniżki.

 • Wykłady prowadzone są w grupach 18 osobowych.

 • Organizator zapewnia uczestnikom szkolenia napoje
  (kawa, herbata, woda).

 • Słuchacze otrzymują oficjalne zaświadczenie ukończenia kursu.

  Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 29 listopada 2013 r. na formularzach

  Formularze do pobrania
  KPA – Formularz zgłoszeniowy dla osób indywidualnych
  KPA – Formularz zgłoszeniowy dla firm
  na: http://www.ptwk.pl/ptwk/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=44


  UWAGA: W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu, ale nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.


  Bliższe informacje można uzyskać w biurze PTWK.

  Maria Kuisz
  Dyrektor Biura i Studium PTWK
  tel./fax (22) 850 34 76
  kom. 606 75 75 29 • [ powrót ]
  Portal www.wydawca.com.pl., miesięcznik ,,Wydawca"; Księgarnia Branżowa [ więcej ›› ]

  Konkursy | Organizacje | PTWK | Poligrafia | Prawo | Promocje | Szkolenia | Targi | Linki | Książki | Antykwariat | Czasopismo