WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  Twój koszyk WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  szukaj
 Edytorstwo 
 Konkursy 
 Księgarstwo 
 PTWK 
 Szkolenia 
 Technika 
 Prawo 
 Rynek Wydawniczy 
 Targi 
 Linki 

PTWK
ul. Świętokrzyska 30
lok. 156 (V klatka)
00-116 Warszawa,
tel. (0-22) 407 77 30
tel./fax (0-22) 850 34 76
e-mail: ptwk@ptwk.pl

Dyrektor Biura PTWK:
Maria Kuisz

DEKLARACJE CZŁONKOWSKIE

Ważne
POLSKIE TOWARZYSTWO WYDAWCÓW KSIĄŻEK
IKAR | RÓŻNE | CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY | Z PRAC KOMISJI PTWK | PRACE ZARZĄDU  | MEDAL PAMIĄTKOWY PTWK | KLUB PTWK | POZNAŃSKIE SPOTKANIA TARGOWE | NAJPIĘKNIEJSZE KSIĄŻKI ROKU | KONKURS EDYTORSKI im. LEONA MARSZAŁKA | KONKURS LITERACKI  | WŁADZE | SZKOLENIA | STATUT  | O PTWK | ZDJĘCIA |

O SZKOLENIACH |

07-01-2013
STUDIUM PTWK: KURS Z PRAWA AUTORSKIEGO. PRAWO AUTORSKIE W PRAKTYCE WYDAWNICZEJ


2 – 3 marca 2013 r.


Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w kursie Prawo autorskie w praktyce wydawniczej.

 • Jakie rodzaje utworów są przedmiotem prawa autorskiego?
 • Kto jest twórcą a kto współtwórcą w rozumieniu prawa autorskiego?
 • Jak sporządzać umowy (autorskie prawa osobiste i majątkowe)?
 • Co to jest Droit de suite?
 • Jak i kiedy można posługiwać się cytatami?
 • Kiedy rozpowszechnianie wizerunku jest naruszeniem prawa?
 • Co obejmuje ochrona prawa autorskiego?

  Szkolenie kierowane jest do redaktorów, szefów firm wydawniczych, pracowników działów marketingu i public relations, twórców serwisów internetowych, tłumaczy oraz innych osób zajmujących się problematyką prawa własności intelektualnej.

  Podczas spotkań omówione zostaną również nowości w przepisach i orzecznictwie sądów, ponadto uczestnicy będą mogli uzyskać wyczerpujące wyjaśnienia dotyczące interesujących ich kwestii szczegółowych związanych z prawem autorskim i wydawaniem książek.

  Wykłady poprowadzi adwokat Wojciech Orżewski.– członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie, prowadzi praktykę zawodową w Kancelarii Adwokackiej. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego i Międzyuczelnianego Instytutu Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor publikacji dot. prawa autorskiego m.in.: Elementy prawa w działalności wydawniczej; Reklama i prawo; Prawo w mediach; Fotograf, fotografia, prawo; Wydawca i prawo, Praktyczny poradnik dla przedsiębiorcy; Odpowiedzialność wspólników i członków organów spółek osobowych i kapitałowych. Był współprowadzącym XXXVII seminarium Akademii Prawa Komputerowego. Aspekty Prawne działalności wydawniczej – w warunkach dominacji rynku sieciowego. Wieloletni wykładowca prawa autorskiego i praw pokrewnych na kursach PTWK. Współpracuje z magazynem „Wydawca”.

  Program kursu:

  1. Zagadnienie wstępne (ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 1994r., dyrektywy unijne), zakres stosowania ustawy i definicje, monopol twórcy.
  2. Przedmiot prawa autorskiego:
  utwór inspirowany i nieinspirowany utwór,
  pracowniczy utwór współautorski,
  utwory zależne,
  zbiory, antologie i bazy danych,
  ustawowe wyłączenia ochrony;
  3. Podmiot prawa autorskiego:
  twórca i współtwórca,
  twórca pracownikiem, nabycie majątkowych praw autorskich przez pracodawcę,
  twórca utworu zbiorowego (np. encyklopedii, słownika),
  uprawnienia wydawcy lub producenta utworu zbiorowego.
  4. Autorskie prawa osobiste twórcy, ich charakter i znaczenie:
  dobra osobiste prawa cywilnego,
  katalog autorskich dóbr osobistych
  5. Prawa majątkowe twórcy:
  ograniczenia czasowe,
  swoboda dysponowania prawa majątkowymi,
  dziedziczenie uprawnień majątkowych,
  zakres wykorzystania utworu (pola eksploatacji),
  korzystanie z utworu w ramach działalności wydawniczej (różne wydania, edycje elektroniczne i audio)
  6. Droit de suite:
  wynagrodzenie z tytułu odsprzedaży oryginału utworu plastycznego,
  wynagrodzenie z tytułu odsprzedaży oryginału utworu fotograficznego
  oraz rękopisu.
  7. Korzystanie z utworów niechronionych
  „fundusz martwej ręki”,
  domaine public payat,
  wynagrodzenie z tytułu odsprzedaży oryginału utworu fotograficznego.
  oraz rękopisu.
  8. Umowy prawa autorskiego:
  umowa wydawnicza,
  umowa licencyjny
  rodzaje licencji, zakres terytorialny i czasowy
  9. Dozwolone korzystanie z utworu:
  użytek osobisty,
  użytek publiczny (licencje bliblioteczne),
  zasady rządzące wykorzystaniem cudzych fragmentów utworów (cytaty),
  na co w szczególności należy zwrócić uwagę wykorzystując fragmenty cudzych utworów (tzw. test trójstronny)
  10. Prawo do wizerunku:
  pojęcie wizerunku,
  ochrona kodeksowa wizerunku,
  rozpowszechnianie wizerunku, możliwości i ograniczenia,
  zezwolenia osoby przedstawionej na wizerunku,
  tzw. maska artystyczna,
  ochrona wizerunku w ustawie prawo prasowe
  11. Zasady rozpowszechniania i publikowania korespondencji:
  czas ochronny korespondencji.
  12. Ochrona prawa autorskiego
  ochrona praw osobistych twórcy, środki niemajątkowe i majątkowe
  zabezpieczenie dowodów, żądanie informacji,
  zabezpieczenie roszczeń,
  właściwość sądu.


  Kurs (dwa spotkania – łącznie 16 godzin lekcyjnych) odbędzie się w dniach 2 – 3 marca 2013 r.
  w godzinach: soboty 10:00 – 17:00, niedziele 09:00 – 16:00

  Zajęcia: Akademia Sztuki i Kultury w Warszawie, ul. Jana Pawła II 36-c (na tyłach kina „Femina”).


  Koszt od osoby (za dwa dni zajęć) wynosi – 810,00 złotych brutto.
  Dla członków PTWK – 10 % zniżki.

  Wykłady prowadzone są w grupach 20 osobowych.

  Organizator zapewnia uczestnikom szkolenia napoje (kawa, herbata, woda).

  Słuchacze otrzymują oficjalne zaświadczenie ukończenia kursu.


  UWAGA: W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu, ale nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.


  Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 25 lutego 2013 r.


  Bliższe informacje można uzyskać w biurze PTWK.

  Maria Kuisz
  Dyrektor Studium PTWK
  tel./fax (22) 850 34 76


 • Formularz zgłoszenia dla firmFormularz zgłoszenia dla firm
  Formularz zgłoszenia dla osób indywidualnychFormularz zgłoszenia dla osób indywidualnych  [ powrót ]
  Portal www.wydawca.com.pl., miesięcznik ,,Wydawca"; Księgarnia Branżowa [ więcej ›› ]

  Konkursy | Organizacje | PTWK | Poligrafia | Prawo | Promocje | Szkolenia | Targi | Linki | Książki | Antykwariat | Czasopismo