WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  Twój koszyk WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  szukaj
 Edytorstwo 
 Konkursy 
 Księgarstwo 
 PTWK 
 Szkolenia 
 Technika 
 Prawo 
 Rynek Wydawniczy 
 Targi 
 Linki 

PTWK
ul. Świętokrzyska 30
lok. 156 (V klatka)
00-116 Warszawa,
tel. (0-22) 407 77 30
tel./fax (0-22) 850 34 76
e-mail: ptwk@ptwk.pl

Dyrektor Biura PTWK:
Maria Kuisz

DEKLARACJE CZŁONKOWSKIE

Ważne
POLSKIE TOWARZYSTWO WYDAWCÓW KSIĄŻEK
IKAR | RÓŻNE | CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY | Z PRAC KOMISJI PTWK | PRACE ZARZĄDU  | MEDAL PAMIĄTKOWY PTWK | KLUB PTWK | POZNAŃSKIE SPOTKANIA TARGOWE | NAJPIĘKNIEJSZE KSIĄŻKI ROKU | KONKURS EDYTORSKI im. LEONA MARSZAŁKA | KONKURS LITERACKI  | WŁADZE | SZKOLENIA | STATUT  | O PTWK | ZDJĘCIA |

O SZKOLENIACH |

07-01-2013
STUDIUM PTWK: KURS Z PRAWA AUTORSKIEGO. WYKORZYSTANIE FOTOGRAFII W DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ


11 maja 2013 r.


Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w kursie z prawa autorskiego Wykorzystanie fotografii w działalności wydawniczej

 • Jaki utwór fotograficzny jest chroniony prawem autorskim?
 • Co to jest twórcze opracowanie cudzej fotografii?
 • Co powinna zawierać umowa z fotografem?
 • Jakie są szczególne zasady rozpowszechniania wizerunku?
 • Jak korzystać z utworów fotograficznych zamieszczonych w Internecie?
 • Kiedy wolno wykorzystać utwór fotograficzny bez zgody fotografa?
 • Co wolno wydawcy prasy, redaktorowi naczelnemu i dziennikarzowi?

  Szkolenie kierowane jest do twórców fotografii, redaktorów, szefów firm wydawniczych, pracowników działów marketingu i public relations, twórców serwisów internetowych, tłumaczy oraz innych osób zajmujących się problematyką prawa własności intelektualnej.

  Podczas spotkań omówione zostaną również nowości w przepisach i orzecznictwie sądów, ponadto uczestnicy będą mogli uzyskać wyczerpujące wyjaśnienia dotyczące interesujących ich kwestii szczegółowych związanych z rozpowszechnianiem fotografii.

  Wykłady poprowadzi adwokat Wojciech Orżewski – członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie, prowadzi praktykę zawodową w Kancelarii Adwokackiej. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia podyplomowe w zakresie prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego w Międzyuczelnianym Instytucie Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor wielu publikacji dotyczących prawa autorskiego m.in.: Elementy prawa w działalności wydawniczej; Reklama i prawo; Prawo w mediach; Fotograf, fotografia, prawo; Wydawca i prawo, Praktyczny poradnik dla przedsiębiorcy; Odpowiedzialność wspólników i członków organów spółek osobowych i kapitałowych. Był współprowadzącym XXXVII seminarium Akademii Prawa Komputerowego. Aspekty Prawne działalności wydawniczej – w warunkach dominacji rynku sieciowego. Wieloletni wykładowca prawa autorskiego i praw pokrewnych na kursach PTWK. Współpracuje z magazynem „Wydawca”.

  Program kursu:

  1. Utwór fotograficzny:
  - niezbędne przesłanki, których spełnienie uprawnia do przyjęcia,
  że konkretna fotografia jest utworem chronionym przez ustawę,
  - minimalny wkład twórcy autora fotografii.

  2. Fotograf twórcą chronionym ustawą o prawie autorskim, ochrona praw osobistych:
  - autorstwo fotografii,
  - integralność dzieła.

  3. Fotografia jako utwór współautorski:
  - współtwórczość rozdzielna,
  - współtwórczość nierozdzielna,
  - zasady dziedziczenia utworu współautorskiego.

  4. Twórcze opracowanie cudzej fotografii:
  - utwory zależne,
  - zasady rozpowszechniania utworów zależnych,
  - utwór fotograficzny inspirowany.

  5. Fotografia prasowa:
  - prosta informacja prasowa,
  - przedruk.

  6. Uprawnienia majątkowe twórcy:
  - przeniesie praw majątkowych,
  - dziedziczenie.

  7. Umowy z fotografem:
  - umowa przeniesienia prawa majątkowego,
  - umowy licencyjne,
  - zakres korzystania.

  8. Szczególne zasady rozpowszechniania wizerunku:
  - konieczność uzyskania zgody na rozpowszechnianie wizerunku i wyjątki od tej zasady,
  - maska artystyczna.

  9. Reprodukcja fotograficzna, fotografia „płaska”.
  10. Zasady korzystania z utworów zamieszczonych w Internecie:
  - licencje otwarte,
  - zasady odpowiedzialności w przypadku naruszenia praw twórcy.

  11. Zasady korzystania z fotografii powstałych przed rokiem1994:
  - regulacje prawne,
  - ustawy z roku 1952.

  12. Wykorzystanie utworu fotograficznego bez zgody fotografa:
  - odpowiedzialność prawna naruszyciela,
  - ochrona praw osobistych i majątkowych twórcy fotografii.  Kurs (jedno spotkanie – łącznie 8 godzin lekcyjnych) odbędzie się w dniu 11 maja 2013 r. (sobota) w godzinach 10:00 – 17:00

  Zajęcia: Akademia Sztuki i Kultury w Warszawie, ul. Jana Pawła II 36-c (na tyłach kina „Femina”).

  Koszt od osoby (za dwa dni zajęć) wynosi – 490,00 złotych brutto.
  Dla członków PTWK – 10 % zniżki.

  Wykłady prowadzone są w grupach 20 osobowych.

  Organizator zapewnia uczestnikom szkolenia napoje (kawa, herbata, woda).

  Słuchacze otrzymują oficjalne zaświadczenie ukończenia kursu.


  UWAGA: W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu, ale nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.

  Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 6 maja 2013 r.

  Bliższe informacje można uzyskać w biurze PTWK.

  Maria Kuisz
  Dyrektor Biura PTWK
  tel./fax (22) 850 34 76 • Formularz zgłoszenia dla firmFormularz zgłoszenia dla firm
  Formularz zgłoszenia dla osób indywidualnychFormularz zgłoszenia dla osób indywidualnych  [ powrót ]
  Portal www.wydawca.com.pl., miesięcznik ,,Wydawca"; Księgarnia Branżowa [ więcej ›› ]

  Konkursy | Organizacje | PTWK | Poligrafia | Prawo | Promocje | Szkolenia | Targi | Linki | Książki | Antykwariat | Czasopismo