WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  Twój koszyk WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  szukaj
 Edytorstwo 
 Konkursy 
 Księgarstwo 
 PTWK 
 Szkolenia 
 Technika 
 Prawo 
 Rynek Wydawniczy 
 Targi 
 Linki 

PTWK
ul. Świętokrzyska 30
lok. 156 (V klatka)
00-116 Warszawa,
tel. (0-22) 407 77 30
tel./fax (0-22) 850 34 76
e-mail: ptwk@ptwk.pl

Dyrektor Biura PTWK:
Maria Kuisz

DEKLARACJE CZŁONKOWSKIE

Ważne
POLSKIE TOWARZYSTWO WYDAWCÓW KSIĄŻEK
IKAR | RÓŻNE | CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY | Z PRAC KOMISJI PTWK | PRACE ZARZĄDU  | MEDAL PAMIĄTKOWY PTWK | KLUB PTWK | POZNAŃSKIE SPOTKANIA TARGOWE | NAJPIĘKNIEJSZE KSIĄŻKI ROKU | KONKURS EDYTORSKI im. LEONA MARSZAŁKA | KONKURS LITERACKI  | WŁADZE | SZKOLENIA | STATUT  | O PTWK | ZDJĘCIA |

O SZKOLENIACH |

23-07-2012
SEMINARIA PTWK: KULTURA JĘZYKA POLSKIEGO


Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w kolejnym kursie z kultury języka polskiego (poprawność językowa w pisanych tekstach współczesnej polszczyzny).

10 – 11, 17 – 18 listopada 2012 r.


W programie m.in.:

- tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny (typy błędów językowych),
- fleksja wyrazów pospolitych i najczęstsze wątpliwości,
poprawność fonetyczna,
- odmiana: imion i nazwisk polskich i obcych, nazw geograficznych
(fleksyjne i ortograficzne trudności w odmianie nazwisk obcych),
- wybrane zagadnienia ortograficzne i interpunkcyjne,
- poprawność składniowa (liczebnik, imiesłów, szyk wyrazów),
- poprawność językowa tekstów użytkowych,
- stylistyczna spójność tekstu,
- zagadnienia leksykalne (frazeologia, , skróty i skrótowce),
- metafora w tekstach użytkowych.


Zajęcia składać się będą z wykładu i ćwiczeń z konkretnymi tekstami; możliwe sprawdziany umiejętności dostrzegania i poprawiania błędów językowych.

Podstawą pracy są materiały przygotowane przez prowadzącego dr. Michała Wiśnickiego, absolwenta Wydziału Polonistyki UW (specjalizacja edytorska) i Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW (w zakresie dziennikarstwa i komunikacji społecznej). Wykłada w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego i Szkole Głównej Psychologii Społecznej w Warszawie. Współpracuje również z Ośrodkiem Szkoleniowym „Forum”, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu języka promocji, poprawności tekstów użytkowych i promocyjnych oraz z Wydawnictwem Naukowym PWN i Wydawnictwem EuroPrawo. Prowadzi również zajęcia z kultury języka polskiego na kursach organizowanych przez Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji przy UW. Jako członek honorowy KN Lingua Iuris, prowadził wykład podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej PRAWO i JĘZYK. Opublikował szereg artykułów
w periodykach językoznawczych („Poradnik Językowy”, „Studia Medioznawcze”, „LingVaria” i in.). Redaktor Słownika języka polskiego wydanego w 2010 r. Współpracuje z PTWK i prowadzi kursy, seminaria i szkolenia dotyczące szeroko rozumianej kultury języka polskiego
i poprawności językowej.

Szkolenie przeznaczone jest dla redaktorów merytorycznych, korektorów, tłumaczy, pracowników wydawnictw i czasopism, nauczycieli oraz osób zainteresowanych posługiwaniem się poprawną polszczyzną.


Kurs (cztery spotkania – łącznie 24 godziny lekcyjne) odbędzie się w dniach:

10 – 11, 17 – 18 listopada 2012 r.

(soboty i niedziele)

w godzinach 10:00 – 15:15

Zajęcia w Akademia Sztuki i Kultury – Warszawa, ul. Jana Pawła II 36-c
(na tyłach Kina „Femina”).

Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w grupach 20 osobowych.

Organizator zapewnia uczestnikom szkolenia napoje (kawa, herbata, woda).

Słuchacze otrzymują oficjalne zaświadczenie ukończenia kursu.

Koszt od osoby (za cztery dni zajęć) wynosi 880,00 złotych brutto.

Dla członków PTWK – 10 % zniżki.UWAGA: W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu, ale nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 5 listopada 2012 r.

Liczba miejsc bardzo ograniczona!Bliższe informacje można uzyskać w biurze PTWK.

Maria Kuisz
Dyrektor Biura PTWK
tel./fax (22) 850 34 76


FORMULARZ ZGŁOSZENIA DLA FIRMFORMULARZ ZGŁOSZENIA DLA FIRM
FORMULARZ ZGŁOSZENIA DLA OSÓB INDYWIDUALNYCHFORMULARZ ZGŁOSZENIA DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH[ powrót ]
Portal www.wydawca.com.pl., miesięcznik ,,Wydawca"; Księgarnia Branżowa [ więcej ›› ]

Konkursy | Organizacje | PTWK | Poligrafia | Prawo | Promocje | Szkolenia | Targi | Linki | Książki | Antykwariat | Czasopismo