WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  Twój koszyk WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  szukaj
 Edytorstwo 
 Konkursy 
 Księgarstwo 
 PTWK 
 Szkolenia 
 Technika 
 Prawo 
 Rynek Wydawniczy 
 Targi 
 Linki 

PTWK
ul. Świętokrzyska 30
lok. 156 (V klatka)
00-116 Warszawa,
tel. (0-22) 407 77 30
tel./fax (0-22) 850 34 76
e-mail: ptwk@ptwk.pl

Dyrektor Biura PTWK:
Maria Kuisz

DEKLARACJE CZŁONKOWSKIE

Ważne
POLSKIE TOWARZYSTWO WYDAWCÓW KSIĄŻEK
IKAR | RÓŻNE | CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY | Z PRAC KOMISJI PTWK | PRACE ZARZĄDU  | MEDAL PAMIĄTKOWY PTWK | KLUB PTWK | POZNAŃSKIE SPOTKANIA TARGOWE | NAJPIĘKNIEJSZE KSIĄŻKI ROKU | KONKURS EDYTORSKI im. LEONA MARSZAŁKA | KONKURS LITERACKI  | WŁADZE | SZKOLENIA | STATUT  | O PTWK | ZDJĘCIA |

O SZKOLENIACH |

23-07-2012
STUDIUM PTWK: PRAWO AUTORSKIE


Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w kolejnym kurs z prawa autorskiego.

20 – 21 października 2012 r.


Jakie rodzaje utworów są przedmiotem prawa autorskiego?
Kto jest twórcą a kto współtwórcą w rozumieniu prawa autorskiego?
Jak sporządzać umowy (autorskie prawa osobiste i majątkowe)?
Kiedy można skorzystać z utworu bez zgody twórcy (użytek osobisty i publiczny)?
Jak i kiedy można posługiwać się cytatami?
Kiedy rozpowszechnianie wizerunku jest naruszeniem prawa?
Co wolno wydawcy prasy, redaktorowi naczelnemu i dziennikarzowi?

Szkolenie kierowane jest do redaktorów, szefów firm wydawniczych, pracowników działów marketingu i public relations, twórców serwisów internetowych, tłumaczy oraz innych osób zajmujących się problematyką prawa własności intelektualnej.

Podczas spotkań omówione zostaną również nowości w przepisach i orzecznictwie sądów, ponadto uczestnicy będą mogli uzyskać wyczerpujące wyjaśnienia dotyczące interesujących ich kwestii szczegółowych związanych z prawem autorskim i wydawaniem książek.


Wykłady poprowadzi adwokat Wojciech Orżewski – członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie, prowadzi praktykę zawodową w Kancelarii Adwokackiej. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia podyplomowe w zakresie prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego w Międzyuczelnianym Instytucie Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor wielu publikacji dotyczących prawa autorskiego m.in.: Elementy prawa w działalności wydawniczej; Reklama
i prawo
; Prawo w mediach; Fotograf, fotografia, prawo; Wydawca i prawo, Praktyczny poradnik dla przedsiębiorcy; Odpowiedzialność wspólników i członków organów spółek osobowych i kapitałowych. Był współprowadzącym XXXVII seminarium Akademii Prawa Komputerowego. Aspekty Prawne działalności wydawniczej – w warunkach dominacji rynku sieciowego. Autor cyklu wykładów – Infor.tv Prawo i Media – poświęconych zagadnieniom z zakresu prawa własności intelektualnej. Wieloletni wykładowca prawa autorskiego i praw pokrewnych na kursach PTWK. Współpracuje z magazynem „Wydawca”.


Program kursu:

1. Przedmiot prawa autorskiego – utwór, rodzaje utworów;
2. Twórcy, współtwórczość;
3. Twórczość pracowników;
4. Autorskie prawa osobiste i majątkowe (umowy)
5. Możliwości korzystania z utworu bez zgody twórcy (użytek osobisty i publiczny);
6. Zasady posługiwania się cytatami;
7. Czas ochrony praw majątkowych i korzystanie z utworu po jego upływie;
8. Zasady rozpowszechniania wizerunku;
9. Pierwsze wydanie oraz wydania naukowe i krytyczne
10. Prawo a wersja elektroniczna książki
11. Odpowiedzialność prawna.Kurs (dwa spotkania – łącznie 16 godzin lekcyjnych) odbędzie się w dniach

20 – 21 października 2012 r.

w godzinach: soboty 10:00 – 17:00, niedziele 09:00 – 16:00

Zajęcia: Akademia Sztuki i Kultury w Warszawie,
ul. Jana Pawła II 36-c (na tyłach kina „Femina”).

Wykłady prowadzone są w grupach 20 osobowych.

Organizator zapewnia uczestnikom szkolenia napoje (kawa, herbata, woda).

Słuchacze otrzymują oficjalne zaświadczenie ukończenia kursu.

Koszt od osoby (za dwa dni zajęć) wynosi – 780,00 złotych brutto.
Dla członków PTWK – 10 % zniżki.UWAGA: W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu, ale nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 15 października 2012 r.
Liczba miejsc bardzo ograniczona!


Bliższe informacje można uzyskać w biurze PTWK.
Maria Kuisz
Dyrektor Biura PTWK
tel./fax (22) 850 34 76


FORMULARZ ZAMÓWIENIA DLA FIRMFORMULARZ ZAMÓWIENIA DLA FIRM
FORMULARZ ZAMÓWIENIA DLA OSÓB INDYWIDUALNYCHFORMULARZ ZAMÓWIENIA DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH[ powrót ]
Portal www.wydawca.com.pl., miesięcznik ,,Wydawca"; Księgarnia Branżowa [ więcej ›› ]

Konkursy | Organizacje | PTWK | Poligrafia | Prawo | Promocje | Szkolenia | Targi | Linki | Książki | Antykwariat | Czasopismo