WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  Twój koszyk WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  szukaj
 Edytorstwo 
 Konkursy 
 Księgarstwo 
 PTWK 
 Szkolenia 
 Technika 
 Prawo 
 Rynek Wydawniczy 
 Targi 
 Linki 

PTWK
ul. Świętokrzyska 30
lok. 156 (V klatka)
00-116 Warszawa,
tel. (0-22) 407 77 30
tel./fax (0-22) 850 34 76
e-mail: ptwk@ptwk.pl

Dyrektor Biura PTWK:
Maria Kuisz

DEKLARACJE CZŁONKOWSKIE

Ważne
POLSKIE TOWARZYSTWO WYDAWCÓW KSIĄŻEK
IKAR | RÓŻNE | CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY | Z PRAC KOMISJI PTWK | PRACE ZARZĄDU  | MEDAL PAMIĄTKOWY PTWK | KLUB PTWK | POZNAŃSKIE SPOTKANIA TARGOWE | NAJPIĘKNIEJSZE KSIĄŻKI ROKU | KONKURS EDYTORSKI im. LEONA MARSZAŁKA | KONKURS LITERACKI  | WŁADZE | SZKOLENIA | STATUT  | O PTWK | ZDJĘCIA |

O SZKOLENIACH |

27-10-2011
SEMINARIA PTWK - KURS DLA REDAKTORA PROWADZĄCEGO (INICJUJĄCEGO / WYDAWCY) - brak miejsc


26 – 27 listopada, 3 – 4, 10 grudnia 2011 r. (40 godzin)


Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek odpowiadając na potrzeby wydawców i duże zainteresowanie serdecznie zaprasza na kolejny kurs dla redaktora prowadzącego (inicjującego / wydawcy).

 • Jak efektywnie i skutecznie pracować nad projektem wydawniczym?
 • Jak współpracować z autorem, grafikiem, redaktorem zewnętrznym?
 • Jak przygotować atrakcyjną koncepcję książki lub innej publikacji?
 • Jak i gdzie szukać dodatkowych źródeł finansowania publikacji?
 • Jak zawrzeć poprawny kontrakt wydawniczy?
 • Czym jest książka elektroniczna?

  Szkolenie kierowane jest do redaktorów, szefów firm wydawniczych, pracowników działów wydawniczych oraz innych osób zajmujących się pracami nad projektami wydawniczymi.

  Zajęcia składać się będą z wykładu i ćwiczeń warsztatowych; sprawdziany umiejętności efektywnej pracy nad projektami wydawniczymi.


  Program kursu:
  1. Sylwetka redaktora prowadzącego (inicjującego / wydawcy). Etyka zawodu redaktora
  a) Czy redaktor prowadzący (inicjujący / wydawca) musi / powinien umieć
  wykonywać prace wydawnicze nad tekstem?
  b) Co redaktorowi wolno, a co jest zabronione lub naganne?
  c) Gdzie przebiega granica między „dobrym obyczajem wydawniczym” a zasadami rywalizacji na wolnym rynku?

  2. Konstruowanie planu wydawniczego.
  a) Źródła pozyskiwania projektów wydawniczych.
  b) Zasady konstruowania spójnego planu wydawniczego – strategia wydawnicza.
  c) Praca nad seriami wydawniczymi.
  d) Konstruowanie poprawnej oferty wydawniczej.

  3. Podstawy prawa autorskiego.
  a) Obowiązujące terminy, zasady i ich konsekwencje prawne.
  b) Osobiste i majątkowe prawo autorskie.
  c) Teksty nieobjęte ochroną prawa autorskiego.
  d) Dozwolone wykorzystanie tekstu – prawo cytatu.
  e) Prawo do wykorzystania tekstów chronionych prawem autorskim w podręcznikach
  i antologiach, użytek osobisty.
  f) Spadkobiercy sygnatariuszy umów wydawniczych, domena publiczna.
  g) Wykorzystanie materiałów ikonograficznych.
  h) Wykorzystywanie materiałów z Internetu.

  4. Umowy wydawnicze – rodzaje, zawartość, konsekwencje prawne.
  a) Typy i rodzaje umów wydawniczych. Kontrakt autorski.
  b) Umowy/zgody na wykorzystanie elementów zapożyczonych.
  c) Umowy z wydawcami oryginałów, ze współwydawcami, donatorami, sponsorami.

  5. Przygotowanie publikacji do wprowadzenia do planu.
  a) Tok pracy nad projektem wydawniczym.
  b) Teczka dokumentów publikacji, jako podstawowa dokumentacja prowadzenia tytułu.
  c) Weryfikacji tytułów przed wprowadzeniem do planu.
  d) Przygotowanie koncepcji edytorsko-technicznej publikacji.
  e) Budżetowanie tytułu.
  f) Przygotowanie wstępnego harmonogramu prac nad projektem.

  6. Pozyskiwanie funduszy na działalność wydawniczą – przygotowywanie aplikacji.
  a) Źródła instytucjonalne i programy unijne.
  b) Donatorzy, sponsorzy, reklamodawcy.
  c) Kolekcje dla gazet, klubów książki itp.

  7. Praca z maszynopisem od momentu złożenia pracy przez autora do egzemplarza sygnalnego
  a) Weryfikacja i przyjęcie pracy, harmonogram prac redakcyjnych
  b) Koncepcja edytorska i graficzno-marketingowa
  c) Aspekt redakcyjny procesu wydawniczego – opracowanie edytorskie i techniczne
  d) Współpraca z redaktorami zewnętrznymi i innymi współtwórcami publikacji
  e) Monitoring procesu produkcyjnego

  8. Wybrane zagadnienia marketingu wydawniczego.
  a) Plan promocyjny tytułu – termin premiery, akcje promocyjne i reklamowe.
  b) Działalność marketingowa wydawnictwa.
  c) Reklama wydawnicza w mediach (telewizyjna, radiowa, prasowa, internetowa).
  d) Targi i wystawy wydawnicze.

  9. Koncepcja marketingowo-promocyjna publikacji
  a) Rodzaje tekstów reklamowych i zasady ich tworzenia.
  b) Promocja słabych i mocnych punktów.
  c) Zadania redaktora prowadzącego (inicjującego / wydawcy) – współpraca z działem promocji i marketingu.

  10. Książka elektroniczna
  a) Czym jest książka elektroniczna?
  b) Czy PDF jest równoznaczny z nowoczesną e-książką?
  c) Jakie są różnice między książką elektroniczną a tradycyjną?
  d) Przygotowanie publikacji tradycyjnej wzbogaconej o elementy multimedialne
  a przygotowanie nowoczesnej e-książki.
  e) Formaty, zabezpieczenia, czytniki. „Czytanie w chmurze”.
  f) E-książka z punktu widzenia wydawcy, dystrybutora i czytelnika.
  g) Stan i tendencje rynku e-książki w Polsce i w innych krajach.
  h) Czy wydawcy opłaca się inwestować w e-książki?
  i) Czy e-książka zagraża rynkowi książki tradycyjnej?


  Wykłady poprowadzą:
  Red. Anna Kędziorek
  – od 28 lat związana zawodowo z instytucjami wydawniczymi. Była: redaktorką w Wyd. „Książka i Wiedza”, zastępcą redaktora naczelnego w Bellonie, kierownikiem samodzielnej i samofinansującej się redakcji filologii obcych,
  następnie redaktorem naczelnym redakcji humanistycznej w PWN będąc równocześnie redaktorem inicjującym i prowadzącym filologii obcych. Posiada wieloletnie
  doświadczenie redaktorskie i korektorskie (książki, czasopisma). Cały czas redaguje książki dla wielu wydawców (PAN – Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, Studia z Dziejów Nauki Polskiej; Dzieje Wsi i Rolnictwa; PWN, UW, SGH, „Semper”, „Świat Książki”, „Klub dla Ciebie”, Langenscheidt Polska, i in.). Specjalista w zakresie tworzenia i realizacji długofalowych strategii wydawniczych oraz planów wydawniczych zarządzania procesem wydawniczym, wprowadzania nowych technologii na rynek wydawniczy i tworzenia umów autorskich. Prowadzi wykłady i konwersatorium z przedmiotu „Wstęp do współczesnego edytorstwa” na specjalizacji edytorskiej w Instytucie Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca na kursach PTWK.

  Red. Aldona Zawadzka – była prezes Wydawnictwa Książka i Wiedza, obecnie prezes
  i współwłaścicielka Wydawnictwa JEDEN ŚWIAT. Absolwentka Instytutu Rusycystyki, Slawistyki i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła również studia na Wydziale Zarządzania i Marketingu w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Warszawie oraz na Wydziale Geodezji i Kartografii w Instytucie Poligrafii Politechniki Warszawskiej. Inicjatorka i organizatorka akcji promocyjnych, których celem jest promocji czytelnictwa m.in.: Przyłapani na czytaniu. Prowadziła szkolenia z zakresu marketingu wydawniczego, reklamy
  i zarządzania wydawnictwem m.in. dla: Wydawnictwa Langenscheidt, UMCS, Podyplomowego Studium Edytorstwa UW, Ministerstwa Ochrony Środowiska, firmy Innowacje i Nowe Technologie. Wieloletnia wykładowczyni marketingu wydawniczego, zarządzania: strategicznego
  i wydawnictwem, finansami przedsiębiorstwa na kursach PTWK.

  Adw. Wojciech Orżewski – prowadzi praktykę zawodową w Kancelarii Adwokackiej. Absolwent Wydziału Prawa UW. Ponadto ukończył studia podyplomowe w zakresie prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego w Międzyuczelnianym Instytucie Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej UJ. Autor wielu publikacji dotyczących prawa autorskiego m.in.: Elementy prawa w działalności wydawniczej; Reklama i prawo; Prawo w mediach; Fotograf, fotografia, prawo; Wydawca i prawo, Praktyczny poradnik dla przedsiębiorcy; Odpowiedzialność wspólników
  i członków organów spółek osobowych i kapitałowych. Autor cyklu wykładów – Infor.tv Prawo
  i Media – poświęconych zagadnieniom z zakresu prawa własności intelektualnej. Wieloletni wykładowca prawa autorskiego i praw pokrewnych na kursach PTWK.


   Szkolenie (pięć spotkań – łącznie 40 godzin lekcyjnych) odbędzie się w dniach:
  26 – 27 listopada, 3 – 4, 10 grudnia 2011 r. (40 godzin)
  w godzinach: soboty 10.00 – 17.00, niedziele 09.00 – 16.00

  Zajęcia w Akademia Sztuki i Kultury – Warszawa, ul. Jana Pawła II 36-c
  (na tyłach Kina „Femina”).

   Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w grupach 20 osobowych.
   Organizator zapewnia uczestnikom szkolenia napoje (kawa, herbata, woda).
   Słuchacze otrzymują oficjalne zaświadczenie ukończenia kursu.
   Koszt od osoby (za pięć dni zajęć) wynosi 980,00 złotych brutto – zwolnione z podatku VAT.
  Dla członków PTWK – 10 % zniżki.  UWAGA: W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu, ale nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.


  Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 14 listopada 2011 r.
  Liczba miejsc bardzo ograniczona!


  Bliższe informacje można uzyskać w biurze PTWK.

  Maria Kuisz
  Dyrektor Studium PTWK
  tel./fax (22) 850 34 76

 • FORMULARZ ZGŁOSZENIA DLA OSÓB INDYWIDUALNYCHFORMULARZ ZGŁOSZENIA DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH
  FORMULARZ ZGŁOSZENIA DLA FIRMFORMULARZ ZGŁOSZENIA DLA FIRM  [ powrót ]
  Portal www.wydawca.com.pl., miesięcznik ,,Wydawca"; Księgarnia Branżowa [ więcej ›› ]

  Konkursy | Organizacje | PTWK | Poligrafia | Prawo | Promocje | Szkolenia | Targi | Linki | Książki | Antykwariat | Czasopismo