WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  Twój koszyk WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  szukaj
 Edytorstwo 
 Konkursy 
 Księgarstwo 
 PTWK 
 Szkolenia 
 Technika 
 Prawo 
 Rynek Wydawniczy 
 Targi 
 Linki 

PTWK
ul. Świętokrzyska 30
lok. 156 (V klatka)
00-116 Warszawa,
tel. (0-22) 407 77 30
tel./fax (0-22) 850 34 76
e-mail: ptwk@ptwk.pl

Dyrektor Biura PTWK:
Maria Kuisz

DEKLARACJE CZŁONKOWSKIE

Ważne
POLSKIE TOWARZYSTWO WYDAWCÓW KSIĄŻEK
IKAR | RÓŻNE | CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY | Z PRAC KOMISJI PTWK | PRACE ZARZĄDU  | MEDAL PAMIĄTKOWY PTWK | KLUB PTWK | POZNAŃSKIE SPOTKANIA TARGOWE | NAJPIĘKNIEJSZE KSIĄŻKI ROKU | KONKURS EDYTORSKI im. LEONA MARSZAŁKA | KONKURS LITERACKI  | WŁADZE | SZKOLENIA | STATUT  | O PTWK | ZDJĘCIA |

O SZKOLENIACH |

13-10-2010
SZKOLENIA PTWK: KURS DLA REDAKTORA PROWADZĄCEGO (INICJUJĄCEGO, WYDAWCY) - brak miejsc


Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek odpowiadając na potrzeby wydawców a także w oparciu o sugestie zawarte w ankietach uczestników naszych kursów serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na kurs dla redaktora prowadzącego (inicjującego, wydawcy).

20 – 21, 27 – 28 listopada, 4 – 5 grudnia 2010 r.

 Jak efektywnie i skutecznie pracować nad projektem wydawniczym?
 Jak współpracować z autorem, grafikiem, redaktorem zewnętrznym?
 Jak przygotować atrakcyjną koncepcję książki lub innej publikacji?
 Jak i gdzie szukać dodatkowych źródeł finansowania publikacji?
 Jak zawrzeć poprawny kontrakt wydawniczy?
 Gdzie przebiega granica między „dobrym obyczajem wydawniczym” a zasadami wolnego rynku?

Szkolenie kierowane jest do redaktorów, szefów firm wydawniczych, pracowników działów wydawniczych oraz innych osób zajmujących się pracami nad projektami wydawniczymi.

Zajęcia składać się będą z wykładu i ćwiczeń warsztatowych; sprawdziany umiejętności efektywnej pracy nad projektami wydawniczymi.

Program kursu:
1. Konstruowanie planu wydawniczego.
a) Źródła pozyskiwania projektów wydawniczych.
b) Zasady konstruowania spójnego planu wydawniczego – strategia wydawnicza.
c) Praca nad seriami wydawniczymi.
d) Konstruowanie poprawnej oferty wydawniczej.

2. Przygotowanie publikacji do wprowadzenia do planu.
a) Tok pracy nad projektem wydawniczym.
b) Teczka dokumentów publikacji, jako podstawowa dokumentacja prowadzenia tytułu.
c) Weryfikacji tytułów przed wprowadzeniem do planu.
d) Przygotowanie koncepcji edytorsko-technicznej publikacji.
e) Budżetowanie tytułu.
f) Przygotowanie wstępnego harmonogramu prac nad projektem.

3. Pozyskiwanie funduszy na działalność wydawniczą – przygotowywanie aplikacji.
a) Źródła instytucjonalne.
b) Programy unijne.
c) Donatorzy, sponsorzy, reklamodawcy.
d) Kolekcje dla gazet, klubów książki itp.

4. Wybrane zagadnienia marketingu wydawniczego.
a) Plan promocyjny tytułu – termin premiery, akcje promocyjne i reklamowe.
b) Działalność marketingowa wydawnictwa.
c) Zadania redaktora prowadzącego (inicjującego, wydawcy).
d) Współpraca z działem promocji i marketingu. Targi i wystawy wydawnicze.

5. Podstawy prawa autorskiego.
a) Obowiązujące terminy, zasady i ich konsekwencje prawne.
b) Osobiste i majątkowe prawo autorskie.
c) Teksty nieobjęte ochroną prawa autorskiego.
d) Dozwolone wykorzystanie tekstu – prawo cytatu.
e) Prawo do wykorzystania tekstów chronionych prawem autorskim w podręcznikach
i antologiach, użytek osobisty.
f) Spadkobiercy sygnatariuszy umów wydawniczych, domena publiczna.
g) Wykorzystanie materiałów ikonograficznych.
h) Wykorzystywanie materiałów z Internetu.

6. Umowy wydawnicze – rodzaje, zawartość, konsekwencje prawne.
a) Typy i rodzaje umów wydawniczych. Kontrakt autorski.
b) Umowy/zgody na wykorzystanie elementów zapożyczonych.
c) Umowy z wydawcami oryginałów, ze współwydawcami, donatorami, sponsorami.

7. Praca z maszynopisem od momentu złożenia pracy przez autora do egzemplarza sygnalnego
a) Weryfikacja i przyjęcie pracy, harmonogram prac redakcyjnych
b) Koncepcja edytorska i graficzno-marketingowa
c) Aspekt redakcyjny procesu wydawniczego – opracowanie edytorskie i techniczne
d) Współpraca z redaktorami zewnętrznymi i innymi współtwórcami publikacji
e) Monitoring procesu produkcyjnego

8. Sylwetka redaktora prowadzącego (inicjującego, wydawcy). Etyka zawodu redaktora

9. Sprawdzian zdobytych wiadomości.


Wykłady poprowadzą:
red. Anna Kędziorek – absolwentka Wydziału Rusycystyki i Lingwistyki Stosowanej, Instytutu Rusycystyki na Uniwersytecie Warszawskim. Od 28 lat związana zawodowo z instytucjami wydawniczymi. Była: redaktorką w Wyd. „Książka i Wiedza”, zastępcą redaktora naczelnego w Bellonie, kierownikiem samodzielnej i samofinansującej się redakcji filologii obcych a następnie redaktorem naczelnym redakcji humanistycznej w PWN będąc równocześnie redaktorem inicjującym i prowadzącym filologii obcych. Posiada wieloletnie i wszechstronne doświadczenie redaktorskie i korektorskie (książki, czasopisma). Cały czas redaguje książki dla wielu wydawców (PAN – Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, Studia z Dziejów Nauki Polskiej; Dzieje Wsi i Rolnictwa; KAW, PWN, MAW, UW, SGH, „Semper”, „Świat Książki”, „Klub dla Ciebie”, Langenscheidt Polska, „Jeden Świat” i in.). Jako wieloletni tłumacz języka rosyjskiego współpracuje z wieloma instytucjami i wydawnictwami (PAN – Instytut Nauki, Oświaty i Techniki, Instytut Filozofii i Socjologii, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa: Fundacja „Innowacja”, Instytut na Rzecz Ekorozwoju; Spółdzielnia Turystyczna „Gromada”, Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach; „Adamski i Bieliński”, Bellona, Agientstwo Pieczati „Nowosti” – Moskwa). Ma na swoim koncie także dwie słownikowe publikacje autorskie: Rosyjsko-polski słownik tematyczny (PWN) oraz Słownictwo podstawowe. Język rosyjski, (Langenscheidt). Prowadzi wykłady i konwersatorium z przedmiotu „Wstęp do współczesnego edytorstwa” na specjalizacji edytorskiej w Instytucie Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca na kursach PTWK.

red. Anna Szemberg – absolwentka Wydziału Fizyki na Uniwersytecie Warszawskim i były pracownik naukowo-dydaktyczny. Wydawca publikacji akademickich, naukowych i popularnonaukowych z wieloletnim doświadczeniem redaktora, menedżera i dyrektora wydawniczego w Wydawnictwie Naukowym PWN (32 lata). Ukończyła m.in. szkolenie The STM Master Class Developing Strategic Business Skills (Oxford 2004). Wiele książek zainicjowanych i zredagowanych przez nią zostało nagrodzonych lub wyróżnionych w wewnętrznych konkursach PWN; w konkursach i na targach branżowych, a także przez władze uczelni wyższych i towarzystw naukowych. Wśród nich np. A. K. Wróblewski Historia fizyki, L. Piela Idee chemii kwantowej, R. Penrose Nowy umysł Cesarza.
Specjalista w zakresie tworzenia i realizacji długofalowych strategii wydawniczych oraz planów wydawniczych zarządzania procesem wydawniczym, wprowadzania nowych technologii na rynek wydawniczy, tworzenia umów autorskich, a także redaktor merytoryczny publikacji matematyczno-przyrodniczych i technicznych. Twórczyni nowego, blisko 20-osobowego, zespołu młodych, samodzielnych redaktorów inicjujących publikacje akademickie i naukowe z różnych dziedzin nauki. Wykładowca na kursach PTWK.

red. Aldona Zawadzka – była prezes Wydawnictwa Książka i Wiedza, obecnie prezes i współwłaścicielka Wydawnictwa JEDEN ŚWIAT. Absolwentka Instytutu Rusycystyki, Slawistyki i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła również studia na Wydziale Zarządzania i Marketingu w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Warszawie oraz na Wydziale Geodezji i Kartografii w Instytucie Poligrafii Politechniki Warszawskiej. Inicjatorka i organizatorka akcji promocyjnych, których celem jest promocji czytelnictwa m.in.: Przyłapani na czytaniu. Prowadziła szkolenia z zakresu marketingu wydawniczego, reklamy i zarządzania wydawnictwem m.in. dla: Wydawnictwa Langenscheidt, UMCS, Podyplomowego Studium Edytorstwa UW, Ministerstwa Ochrony Środowiska, firmy Innowacje i Nowe Technologie. Wieloletnia wykładowczyni marketingu wydawniczego, zarządzania: strategicznego i wydawnictwem, finansami przedsiębiorstwa na kursach PTWK.

adw. Wojciech Orżewski – prowadzi praktykę zawodową w Kancelarii Adwokackiej. Absolwent Wydziału Prawa UW. Ukończył studia podyplomowe w zakresie prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego
w Międzyuczelnianym Instytucie Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej UJ. Autor wielu publikacji dotyczących prawa autorskiego m.in.: Elementy prawa w działalności wydawniczej; Reklama
i prawo; Prawo w mediach; Fotograf, fotografia, prawo; Wydawca i prawo, Praktyczny poradnik dla przedsiębiorcy; Odpowiedzialność wspólników i członków organów spółek osobowych i kapitałowych. Autor cyklu wykładów – Infor.tv Prawo i Media – poświęconych zagadnieniom z zakresu prawa własności intelektualnej. Wieloletni wykładowca prawa autorskiego i praw pokrewnych na kursach PTWK. Współpracuje z miesięcznikiem „Wydawca”.


Szkolenie (sześć spotkań – łącznie 30 godzin lekcyjnych) odbędzie się w dniach 20 – 21, 27 – 28 listopada, 4 – 5 grudnia 2010 r. (soboty i niedziele),w godzinach 10.00 – 15.00.

Zajęcia w 21 Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Jerzego Grotowskiego w Warszawie, ul. Jana Pawła II 36-c (na tyłach Kina „Femina”).

Organizator zapewnia uczestnikom szkolenia napoje (kawa, herbata, woda).

Słuchacze otrzymują oficjalne zaświadczenie ukończenia kursu.

Koszt od osoby (za sześć dni zajęć) wynosi – 870,00 złotych.
Dla członków PTWK – 10 % zniżki.UWAGA: W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu, ale nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 29 października 2010 r.
Liczba miejsc bardzo ograniczona!Bliższe informacje można uzyskać w biurze PTWK.
Maria Kuisz
Dyrektor Biura PTWK
tel./fax (22) 850 34 76


FORMULARZ ZGŁOSZENIA DLA OSÓBFORMULARZ ZGŁOSZENIA DLA OSÓB
FORMULARZ ZGŁOSZENIA DLA FIRMFORMULARZ ZGŁOSZENIA DLA FIRM[ powrót ]
Portal www.wydawca.com.pl., miesięcznik ,,Wydawca"; Księgarnia Branżowa [ więcej ›› ]

Konkursy | Organizacje | PTWK | Poligrafia | Prawo | Promocje | Szkolenia | Targi | Linki | Książki | Antykwariat | Czasopismo