WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  Twój koszyk WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  szukaj
 Edytorstwo 
 Konkursy 
 Księgarstwo 
 PTWK 
 Szkolenia 
 Technika 
 Prawo 
 Rynek Wydawniczy 
 Targi 
 Linki 

PTWK
ul. Świętokrzyska 30
lok. 156 (V klatka)
00-116 Warszawa,
tel. (0-22) 407 77 30
tel./fax (0-22) 850 34 76
e-mail: ptwk@ptwk.pl

Dyrektor Biura PTWK:
Maria Kuisz

DEKLARACJE CZŁONKOWSKIE

Ważne
POLSKIE TOWARZYSTWO WYDAWCÓW KSIĄŻEK
IKAR | RÓŻNE | CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY | Z PRAC KOMISJI PTWK | PRACE ZARZĄDU  | MEDAL PAMIĄTKOWY PTWK | KLUB PTWK | POZNAŃSKIE SPOTKANIA TARGOWE | NAJPIĘKNIEJSZE KSIĄŻKI ROKU | KONKURS EDYTORSKI im. LEONA MARSZAŁKA | KONKURS LITERACKI  | WŁADZE | SZKOLENIA | STATUT  | O PTWK | ZDJĘCIA |

O SZKOLENIACH |

30-08-2010
SZKOLENIA PTWK - SEMINARIUM Z KULTURY JĘZYKA


Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w kolejnym seminarium z kultury języka polskiego (poprawność językowa w pisanych tekstach współczesnej polszczyzny).

W programie m.in.:

 tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny (typy błędów językowych),
 fleksja wyrazów pospolitych i najczęstsze wątpliwości,
 poprawność fonetyczna,
 odmiana: imion i nazwisk polskich i obcych, nazw geograficznych (fleksyjne i ortograficzne trudności w odmianie nazwisk obcych),
 wybrane zagadnienia ortograficzne i interpunkcyjne,
 poprawność składniowa (liczebnik, imiesłów, szyk wyrazów),
 poprawność językowa tekstów prawniczych i prawnych,
 stylistyczna spójność tekstu,
 zagadnienia leksykalne (frazeologia, , skróty i skrótowce),
 metafora w tekstach użytkowych.


Zajęcia składać się będą z wykładu i ćwiczeń z konkretnymi tekstami; możliwe sprawdziany umiejętności dostrzegania i poprawiania błędów językowych.

Podstawą pracy są materiały przygotowane przez prowadzącą dr Iwonę Burkacką, adiunkta w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Współautorka wielu publikacji z zakresu słowotwórstwa i zagadnień normatywnych współczesnej polszczyzny m.in.: Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, Słownik gniazd słowotwórczych współczesnego języka ogólnopolskiego, Od lat współpracuje z PTWK i prowadzi kursy, seminaria
i szkolenia dotyczące szeroko rozumianej kultury języka polskiego i poprawności językowej. Opracowała i poprowadziła też zajęcia dla poszczególnych instytucji i wydawnictw: CH BECK, WSiP, STENTOR, GET IT, RAABE, Biblioteka Analiz.

Szkolenie przeznaczone jest dla redaktorów merytorycznych, korektorów, tłumaczy, pracowników wydawnictw i czasopism, nauczycieli oraz osób zainteresowanych posługiwaniem się poprawną polszczyzną.


 Seminarium (cztery spotkania – łącznie 24 godziny lekcyjne) odbędzie się w dniach 25 – 26 września, 09 – 10 października 2010 r. (soboty i niedziele) w godzinach 10.00 – 15.15.

 Zajęcia w 21 Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Jerzego Grotowskiego w Warszawie, ul. Jana Pawła II 36-c (na tyłach Kina „Femina”).

 Organizator zapewnia uczestnikom szkolenia napoje (kawa, herbata, woda).

 Słuchacze otrzymują oficjalne zaświadczenie ukończenia kursu.

 Koszt od osoby (za cztery dni zajęć) wynosi – 820,00 złotych.
Dla członków PTWK – 10 % zniżki.Bliższe informacje można uzyskać w biurze PTWK.

Maria Kuisz
Dyrektor Biura PTWK
(tel./fax (22) 850 34 76)
(info PTWK)
FORMULARZ ZGŁOSZENIA DLA FIRMFORMULARZ ZGŁOSZENIA DLA FIRM
FORMULARZ ZGŁOSZENIA DLA OSÓB INDYWIDUALNYCHFORMULARZ ZGŁOSZENIA DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH[ powrót ]
Portal www.wydawca.com.pl., miesięcznik ,,Wydawca"; Księgarnia Branżowa [ więcej ›› ]

Konkursy | Organizacje | PTWK | Poligrafia | Prawo | Promocje | Szkolenia | Targi | Linki | Książki | Antykwariat | Czasopismo