WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  Twój koszyk WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  szukaj
 Edytorstwo 
 Konkursy 
 Księgarstwo 
 PTWK 
 Szkolenia 
 Technika 
 Prawo 
 Rynek Wydawniczy 
 Targi 
 Linki 

PTWK
ul. Świętokrzyska 30
lok. 156 (V klatka)
00-116 Warszawa,
tel. (0-22) 407 77 30
tel./fax (0-22) 850 34 76
e-mail: ptwk@ptwk.pl

Dyrektor Biura PTWK:
Maria Kuisz

DEKLARACJE CZŁONKOWSKIE

Ważne
POLSKIE TOWARZYSTWO WYDAWCÓW KSIĄŻEK
IKAR | RÓŻNE | CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY | Z PRAC KOMISJI PTWK | PRACE ZARZĄDU  | MEDAL PAMIĄTKOWY PTWK | KLUB PTWK | POZNAŃSKIE SPOTKANIA TARGOWE | NAJPIĘKNIEJSZE KSIĄŻKI ROKU | KONKURS EDYTORSKI im. LEONA MARSZAŁKA | KONKURS LITERACKI  | WŁADZE | SZKOLENIA | STATUT  | O PTWK | ZDJĘCIA |

O SZKOLENIACH |

04-03-2010
KURSY PTWK - SEMINARIUM Z KULTURY JĘZYKA


Warszwa, 27 -28 marca, 10 - 11 kwietnia 2010 r.


Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w kolejnym seminarium z kultury języka polskiego (poprawność językowa w pisanych tekstach współczesnej polszczyzny).

W programie m.in.:

 • tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny (typy błędów językowych),
 • fleksja wyrazów pospolitych i najczęstsze wątpliwości,
 • poprawność fonetyczna,
 • odmiana: imion i nazwisk polskich i obcych, nazw geograficznych
  (fleksyjne i ortograficzne trudności w odmianie nazwisk obcych),
 • wybrane zagadnienia ortograficzne i interpunkcyjne,
 • poprawność składniowa (liczebnik, imiesłów, szyk wyrazów),
 • poprawność językowa tekstów prawniczych i prawnych,
 • stylistyczna spójność tekstu,
 • zagadnienia leksykalne (frazeologia, , skróty i skrótowce),
 • metafora w tekstach użytkowych.


  Zajęcia składać się będą z wykładu i ćwiczeń z konkretnymi tekstami; możliwe sprawdziany umiejętności dostrzegania i poprawiania błędów językowych.

  Podstawą pracy są materiały przygotowane przez prowadzącą dr Iwonę Burkacką
  z Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Współautorka wielu publikacji m.in.: Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, Słownik gniazd słowotwórczych współczesnego języka ogólnopolskiego. Od lat współpracuje z PTWK i prowadzi kursy, seminaria i szkolenia dotyczące szeroko rozumianej kultury języka polskiego i poprawności językowej. Opracowała i poprowadziła też zajęcia dla poszczególnych instytucji i wydawnictw: CH BECK, WSiP, STENTOR, GET IT, RAABE, Biblioteka Analiz.

  Szkolenie przeznaczone jest dla redaktorów merytorycznych, korektorów, tłumaczy, pracowników wydawnictw i czasopism, nauczycieli oraz osób zainteresowanych posługiwaniem się poprawną polszczyzną.
  1. Seminarium (cztery spotkania – łącznie 24 godziny lekcyjne) odbędzie się
  w dniach 27 - 28 marca, 10 - 11 kwietnia 2010 r. (soboty i niedziele)
  w godzinach 10:00 - 15:15.

  2. Zajęcia w 21 Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Jerzego Grotowskiego w Warszawie, ul. Jana Pawła II 36-c (na tyłach Kina „Femina”).

  3. Organizator zapewnia uczestnikom szkolenia napoje (kawa, herbata, woda).

  4. Słuchacze otrzymują oficjalne zaświadczenie ukończenia kursu.

  5. Koszt od osoby (za cztery dni zajęć) wynosi – 820,00 złotych.
  Dla członków PTWK – 10 % zniżki.
  Bliższe informacje można uzyskać w biurze PTWK.

  Maria Kuisz
  Dyrektor Biura PTWK
  (tel./fax (22) 850 34 76) • FORMULARZ ZGŁOSZENIA DLA FIRMFORMULARZ ZGŁOSZENIA DLA FIRM
  FORMULARZ ZGŁOSZENIA DLA OSÓB INDYWIDUALNYCHFORMULARZ ZGŁOSZENIA DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH  [ powrót ]
  Portal www.wydawca.com.pl., miesięcznik ,,Wydawca"; Księgarnia Branżowa [ więcej ›› ]

  Konkursy | Organizacje | PTWK | Poligrafia | Prawo | Promocje | Szkolenia | Targi | Linki | Książki | Antykwariat | Czasopismo