WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  Twój koszyk WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  szukaj
 Edytorstwo 
 Konkursy 
 Księgarstwo 
 PTWK 
 Szkolenia 
 Technika 
 Prawo 
 Rynek Wydawniczy 
 Targi 
 Linki 

PTWK
ul. Świętokrzyska 30
lok. 156 (V klatka)
00-116 Warszawa,
tel. (0-22) 407 77 30
tel./fax (0-22) 850 34 76
e-mail: ptwk@ptwk.pl

Dyrektor Biura PTWK:
Maria Kuisz

DEKLARACJE CZŁONKOWSKIE

Ważne
POLSKIE TOWARZYSTWO WYDAWCÓW KSIĄŻEK
IKAR | RÓŻNE | CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY | Z PRAC KOMISJI PTWK | PRACE ZARZĄDU  | MEDAL PAMIĄTKOWY PTWK | KLUB PTWK | POZNAŃSKIE SPOTKANIA TARGOWE | NAJPIĘKNIEJSZE KSIĄŻKI ROKU | KONKURS EDYTORSKI im. LEONA MARSZAŁKA | KONKURS LITERACKI  | WŁADZE | SZKOLENIA | STATUT  | O PTWK | ZDJĘCIA |

O SZKOLENIACH |

13-10-2009
SZKOLENIA PTWK - SEMINARIUM Z PRAWA AUTORSKIEGO


Polskie Towarzystwo Wydawców Książek – Studium PTWK serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w kolejnym seminarium z prawa autorskiego.
17 – 18, 24 – 25 października 2009 r.
  Þ Jakie rodzaje utworów są przedmiotem prawa autorskiego?
  Þ Kto jest twórcą a kto współtwórcą w rozumieniu prawa autorskiego?
  Þ Jak sporządzać umowy (autorskie prawa osobiste i majątkowe)?
  Þ Kiedy można skorzystać z utworu bez zgody twórcy (użytek osobisty i publiczny)?
  Þ Jak i kiedy można posługiwać się cytatami?
  Þ Kiedy rozpowszechnianie wizerunku jest naruszeniem prawa?
  Þ Co wolno wydawcy prasy, redaktorowi naczelnemu i dziennikarzowi?

Szkolenie kierowane jest do redaktorów, szefów firm wydawniczych, pracowników działów marketingu i public relations, twórców serwisów internetowych, tłumaczy oraz innych osób zajmujących się problematyką prawa własności intelektualnej.

Podczas spotkań omówione zostaną również nowości w przepisach i orzecznictwie sądów, ponadto uczestnicy będą mogli uzyskać wyczerpujące wyjaśnienia dotyczące interesujących ich kwestii szczegółowych związanych z prawem autorskim i wydawaniem książek.

Wykłady poprowadzi adwokat Wojciech Orżewski – członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie, prowadzi praktykę zawodową w Kancelarii Adwokackiej. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu arszawskiego. Ukończył studia podyplomowe w zakresie prawa utorskiego, wydawniczego i prasowego w Międzyuczelnianym Instytucie Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. autor wielu publikacji dotyczących prawa autorskiego m.in.: Elementy prawa w działalności wydawniczej, Reklama
i prawo
, Prawo w mediach, Fotograf, fotografia, prawo, Wydawca i prawo, Praktyczny poradnik dla przedsiębiorcy, Odpowiedzialność wspólników i członków organów spółek osobowych i kapitałowych. Był współprowadzącym XXXVII seminarium Akademii Prawa Komputerowego. Aspekty Prawne działalności wydawniczej – w warunkach dominacji rynku sieciowego. Autor cyklu wykładów – Infor.tv Prawo i Media – poświęconych zagadnieniom z zakresu prawa własności intelektualnej. Wieloletni wykładowca prawa autorskiego i praw pokrewnych na kursach PTWK. Współpracuje z magazynem „Wydawca”.


W programie m.in.:
  1. Przedmiot prawa autorskiego – utwór, rodzaje utworów
  2. twórcy, współtwórczość
  3. Twórczość pracowników
  4. Autorskie prawa osobiste i majątkowe (umowy)
  5. Możliwości korzystania z utworu bez zgody twórcy
  (użytek osobisty i publiczny)
  6. Zasady posługiwania się cytatami
  7. Czas ochrony praw majątkowych i korzystanie z utworu po jego upływie
  8. Zasady rozpowszechniania wizerunku
  9. Pierwsze wydanie oraz wydania naukowe i krytyczne
  10. Elementy prawa prasowego (rejestracja, prawo do informacji
  11. Prawa i obowiązki: dziennikarza, redaktora naczelnego i wydawcy)
  odpowiedzialność prawna
Podczas spotkań omówione zostaną również nowości w przepisach i orzecznictwie sądów, ponadto uczestnicy będą mogli uzyskać wyczerpujące wyjaśnienia dotyczące interesujących ich kwestii szczegółowych związanych z prawem autorskim i wydawaniem książek.


Cztery spotkania (soboty i niedziele – godz. 10.15 – 14.30, łącznie 20 godzin lekcyjnych)
odbędą się w dniach 17 – 18, 24 – 25 października 2009 r. w 21 Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Jerzego Grotowskiego w Warszawie, ul. Jana Pawła II 36-c (na tyłach Kina „Femina”). Organizator zapewnia uczestnikom szkolenia napoje (kawa, herbata, woda).

Słuchacze otrzymują oficjalne zaświadczenie ukończenia kursu.

Koszt od osoby wynosi – 890,00 złotych.
Dla członków PTWK – 10 % zniżki.


Bliższe informacje można uzyskać w biurze PTWK.
Maria Kuisz
Dyrektor Biura PTWK
tel./fax (22) 850 34 76


FORMULARZ ZGŁOSZENIA DLA FIRMFORMULARZ ZGŁOSZENIA DLA FIRM
FORMULARZ ZGŁOSZENIA DLA OSÓB INDYWIDUALNYCHFORMULARZ ZGŁOSZENIA DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH[ powrót ]
Portal www.wydawca.com.pl., miesięcznik ,,Wydawca"; Księgarnia Branżowa [ więcej ›› ]

Konkursy | Organizacje | PTWK | Poligrafia | Prawo | Promocje | Szkolenia | Targi | Linki | Książki | Antykwariat | Czasopismo