WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  Twój koszyk WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  szukaj
 Edytorstwo 
 Konkursy 
 Księgarstwo 
 PTWK 
 Szkolenia 
 Technika 
 Prawo 
 Rynek Wydawniczy 
 Targi 
 Linki 

PTWK
ul. Świętokrzyska 30
lok. 156 (V klatka)
00-116 Warszawa,
tel. (0-22) 407 77 30
tel./fax (0-22) 850 34 76
e-mail: ptwk@ptwk.pl

Dyrektor Biura PTWK:
Maria Kuisz

DEKLARACJE CZŁONKOWSKIE

Ważne
POLSKIE TOWARZYSTWO WYDAWCÓW KSIĄŻEK
IKAR | RÓŻNE | CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY | Z PRAC KOMISJI PTWK | PRACE ZARZĄDU  | MEDAL PAMIĄTKOWY PTWK | KLUB PTWK | POZNAŃSKIE SPOTKANIA TARGOWE | NAJPIĘKNIEJSZE KSIĄŻKI ROKU | KONKURS EDYTORSKI im. LEONA MARSZAŁKA | KONKURS LITERACKI  | WŁADZE | SZKOLENIA | STATUT  | O PTWK | ZDJĘCIA |

13-02-2017
XIX ZJAZD PTWK ZA NAMI


11 lutego 2017 roku XIX Walny Zjazd Delegatów PTWK wysłuchał sprawozdania ustępujących władz PTWK za lata 2012-2016, udzielił im absolutorium, wybrał Zarząd Główny PTWK na kolejną kadencję. Zjazd przyjął zaproponowane przez Zarząd zmiany w statucie organizacji, wynikające m.in. z nowych przepisów dot. Stowarzyszeń. Wyróżniono osoby szczególnie zasłużone dla rynku wydawniczego i Towarzystwa. W toku zjazdowej dyskusji omówiono aktualną sytuację branży.W wyniku tajnego głosowania delegaci wybrali:

 • Zarząd Główny w składzie: Katarzyna KAMIŃSKA, Rafał SKĄPSKI, Tadeusz SKOCZEK, Antoni SZPERLICH, Andrzej TOMASZEWSKI, ANIELA TOPULOS i Olcha WIERZBOWSKA-SIKOROSKA;

 • Główną Komisję Rewizyjną w składzie: Anna FIJEWSKA-MAKOWSKA, Wojciech ŁYSEK, Jan STRYJSKI;

 • Sąd Koleżeński w składzie: Andrzej PALACZ, Ewa REPUCHO, Lidia SADOWSKA, Krzysztof ZGLECKI.

  ..................................................

  Nowe osoby w Zarządzie to Katarzyna Kamińska i Tadeusz Skoczek.

  Katarzyna Kamińska (ur. 1974) - dyrektor Wydawnictwa Miejskiego „Posnania", ukończyła politologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza (specjalizacja: Międzynarodowe Stosunki Polityczne oraz Samorządowość). W latach 1998-2011 pracowała w Centrum Informacji Miejskiej (od 1999 kierowała tą placówką.
  W 2011 r. znalazła się w zespole osób tworzących i realizujących nową koncepcję i program działania Wydawnictwa Posnania, pracującym pod kierunkiem ówczesnego dyrektora Dariusza Jaworskiego. W 2012 została dyrektorem tegoż wydawnictwa. Z PTWK związana od lat, miedzy innymi przy organizacji PST Targi Książki dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych.


  Tadeusz Skoczek (ur. 1955) – medioznawca, wydawca, publicysta, krytyk literacki. Doktor nauk humanistycznych (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)Związany z kulturą studencką i pismami akademickimi. Pracował w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Krakowa (1981-1984), był dyrektorem Ośrodka Sztuk Wizualnych „Kinoteatr Związkowiec” (1990-1992). Zalożyciel, wydawca i redaktor wielu czasopism (m.in. „Student”, „Ziemia Bocheńska", „Notes Jazzowy" „Wieści”, „Piooenka"). Założyciel Krakowskiego Wydawnictwa Akademickiego działającego w strukturach Akademickiego Biura Kultury i Sztuki „Alma-Art”. Redaktor i wydawca wielu publikacji w Prowincjonalnej Oficynie Wydawniczej, którą założył w 1989 roku oraz w Prowincjonalnej Oficynie Wydawniczej „Exartim” (1991-1993). Prezes Oficyny Cracovia (1993-1996) oraz dyrektor wydawnictw encyklopedycznych „Opress” i „Albatros” (1995-1998).
  Od 1995 roku związany z mediami elektronicznymi: członek rady nadzorczej Radia Kraków (1995-1998), członek Zarządu Telewizji Polskiej SA (1998-2004), kierownik Działu Rozwoju Telewizji Regionalnej (2004-2006), Rady Nadzorczej Polskiego Radia SA (od 2009). Był członkiem rad nadzorczych wielu firm (m.in. Drukarni Narodowej w Krakowie, Wydawnictwa Ludowego Sp. z o.o. i Ludowej Spółdzielni Wydawniczej). Członek Rady Senioralnej Fundacji im. Karola E. Lewakowskiego (2000-2010). W latach 2007-2009 wicedyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie, od 2010 dyrektor Muzeum Niepodległości.

  ..................................................

  XIX Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek podjął Uchwałę, która zobowiązuje nowo wybrane władze PTWK do opracowania programu Towarzystwa na nową kadencję (lata 2017-2020), opartego o zgłoszone przez uczestników XIX Zjazdu PTWK wnioski i postulaty – w ciągu 3 miesięcy od zakończenia Walnego Zjazdu. Przyjęty program zostanie opublikowany na stronach internetowych PTWK.

  A o czym dyskutowano? O sytuacji na polskim rynku wydawniczym, wskazano na zagrożenia i męczące go patologie. Oceniono rolę i przyszłość zawodu redaktora książek, sytuację książki naukowej, a zwłaszcza podręczników - głównie w kontekście planowanej przez rząd reformy edukacji, a co za tym idzie nowych podręczników. Zdaniem delegatów warto by było ocenić ich stronę
  edytorską. Sporo miejsca poświecono sprawie ustawy o książce. Zwrócono uwagę na konieczność wzmocnienia działań PTWK na rzecz wprowadzenie ustawy pod obrady sejmu.


  Zjazd to doskonała okazaj do wyróżnienia osób zasłużoych dla rynku wydawniczego i Towarzystwa. Podczas XIX Walnego Zjazdu Delegatów PTWK wręczono Honorowe Odznaki PTWK i Medale Pamiątkowe.
  Honorowe Odznaki otrzymali: Ewa GRUDA, Wojciech ŁYSEK, Elżbieta STAŚKIEWICZ, Antoni SZPERLICH; Medale Pamiątkowe: Piotr DOBROŁĘCKI, Irena JANOWSKA-WOŹNIAK, Bogdan KLUKOWSKI, dr Rafał MARSZAŁEK, Ewa TENDERENDA-OŻÓG. Przyznaną Odznankę Honorową chora podczas Zjazdu Anna KĘDZIOREK odbierze w innym terminie, podobnie jak dr Rafał Marszałek Medal Pamiątkowy PTWK.
  Ponadto XIX Walny Zjazd Delegatów PTWK nadał godność Członka Honorowego PTWK ludziom zasłużonym dla polskiej książki i kultury: Waldemarowi JANASZKIEWICZOWI, Krystynie KUBALSKIEJ-SULKIEWICZ, prof. Grzegorzowi LESZCZYŃSKIEMU, dr. Andrzejowi SKRZYPCZAKOWI Elżbiecie STEFAŃCZYK, Wojciecjowi Spaleniakowi.

  Z okazji XIX Walnego Zjazdu Delegatów PTWK ukazał się specjalny numer magazynu WYDAWCA, który jest jednocześnie Sprawozdaniem z działalności PTWK za ostatnie cztery lata.
 • [ powrót ]
  Portal www.wydawca.com.pl., miesięcznik ,,Wydawca"; Księgarnia Branżowa [ więcej ›› ]

  Konkursy | Organizacje | PTWK | Poligrafia | Prawo | Promocje | Szkolenia | Targi | Linki | Książki | Antykwariat | Czasopismo