WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  Twój koszyk WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  szukaj
 Edytorstwo 
 Konkursy 
 Księgarstwo 
 PTWK 
 Szkolenia 
 Technika 
 Prawo 
 Rynek Wydawniczy 
 Targi 
 Linki 
Ważne
16-07-2019
STUDIUM PTWK 2019
Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek zaprasza na kolejne szkolenia organizowane w II półroczu 2019 roku:

KURS REDAKCJI MERYTORYCZNEJ >>>
KURS REDAKTORA PROWADZĄCEGO >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO >>>
KURS DTP/PREPRESS >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW TŁUMACZONYCH >>>
KURS KOREKTY WYDAWNICZEJ >>>
KURS SKUTECZNEGO WYDAWCY >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO DLA ZAAWANSOWANYCH >>>
KURS TŁUMACZENIA LITERACKIEGO DLA POCZĄTKUJĄCYCH >>>
20-11-2007
WARSZTAT REDAKTORA
WARSZTAT REDAKTORA to dział miesięcznika „Wydawca” i portalu www.wydawca.com.pl, w którym na Państwa pytania odpowiadają fachowcy.

Czekamy na pytania: wydawca@go2.pl

Szkolenia
FORUM | SZKOLENIA FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO | WARSZTAT REDAKTORA | SZKOLENIA DLA STUDIÓW DTP i DRUKARŃ | PODYPLOMOWE STUDIA POLITYKI WYDAWNICZEJ i KSIĘGARSTWA UW | INNE  | PRAWO AUTORSKIE | SZKOLENIA PTWK  |

05-07-2012
PODYPLOMOWE STUDIA POLITYKI WYDAWNUCZEJ I KISĘGARSTWA UW - KONIEC ROKU AKADEMICKIEGO


Podyplomowe Studia Polityki Wydawniczej i Księgarstwa Uniwersytetu Warszawskiego - zakończył się kolejny rok akademicki

1 lipca, kolokwium u Jacka Włodarczyka z przedmiotu „Marketing wydawniczy”, zakończyły się zajęcia na Podyplomowych Studiach Polityki Wydawniczej i Księgarstwa Uniwersytetu Warszawskiego w roku akademickim 2011/12. Słuchacze, którzy uzyskali pozytywne oceny z dwu obowiązkowych sprawdzianów (oprócz „Marketingu” także „Zarządzanie wydawnictwem” u Pawła Esse), obecnie przygotowują się do egzaminu dyplomowego. Niektórzy wybrali inny wariant – napisanie pracy dyplomowej pod opieką promotora (Paweł Esse, Andrzej Rostocki). Egzamin odbędzie się w końcu września, obrony prac zapewne nieco później. Absolwenci otrzymają „Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego” podpisane przez rektora UW i dziekana wydziału prowadzącego PSPWiK.

Wykładowcami PSPWiK UW w minionym roku akademickim byli m.in.:
Jacek Włodarczyk (BMR) - marketing wydawniczy
Paweł Esse (CH Beck) - zarządzanie wydawnictwem
mec. Andrzej Karpowicz (Kancelaria Adwokacka Juris) – prawo autorskie
dr Andrzej Rostocki (Uniwersytet Łódzki, „Notes Wydawniczy”) – Public Relations na rynku książki
Barbara Miecznicka (PEN Club)- zarządzanie redakcją
red. Andrzej Palacz (miesięcznik „Wydawca”, portal www.wydawca.com.pl) - poligrafia i edytorstwo
dr Grzegorz Boguta (Doradztwo Wydawnicze GAB) - panorama polskiego rynku książki, nowe technologie wydawnicze
dr Piotr Marciszuk (Stentor) – problemy książki polskiej z perspektywy PIK, problemy wydawców edukacyjnych
Bogdan Klukowski (Europress, b. dyrektor Departamentu Książki Ministerstwa Kultury, b. red. „Nowych Książek”) - książka na świecie
Waldemar Janaszkiewicz (przewodniczący Stowarzyszenia Księgarzy Polskich, „Wiadomości Księgarskie”, Książka Polska) – problemy księgarstwa polskiego
Paweł Filar (Platon) – problemy hurtu
Arkadiusz Seidler (Buchmann) - relacje wydawca–dystrybutor-księgarz
Krzysztof Gutowski (Antyplagiat) – e-bezpieczeństwo
red. Piotr Dobrołęcki („Magazyn Literacki”) - targi książki w Polsce, media branżowe
Beata Stasińska - lista wydawnicza, sprzedaż praw, targi książki na świecie
red. Hanna Maria Giza (PR II) – współpraca dziennikarza z wydawcą
Iwonna Stefańska (CH Beck) – problemy produkcji
Maciej Foks (IDW)– książka w Internecie, audio i e-books
Piotr Kowalczyk - selfpublishing
dr Michał Zając (Uniwersytet Warszawski) – rynek książki dla dzieci
dr Marek Tobera (Uniwersytet Warszawski) – transformacja polskiego rynku książkiGrupa słuchaczy PSPWiK UW liczyła w tym roku akademickim ok. 40 osób, mieszkających w różnych, czasem odległych od Warszawy miastach, choć jak zwykle przeważali warszawiacy. Słuchacze są z reguły pracownikami firm wydawniczych i księgarskich, niektórzy zaś osobami dopiero poszukującymi swego miejsca na rynku książki.

Podyplomowe Studia Polityki Wydawniczej i Księgarstwa UW
działają od 1998 r. Ich kierownikiem jest dr Marek Tobera, sekretarzem naukowym dr Agnieszka Chamera. Nauka trwa dwa semestry, zajęcia odbywają się co trzeci – czwarty weekend (5 – 6 zjazdów w semestrze).

Nabór na kolejny rok akademicki potrwa do wyczerpania limitu miejsc. Inauguracja zajęć w listopadzie 2012 r.

Czesne za cały rok akademicki wynosi 3 500 zł.

Informacje:
Agnieszka Chamera: achamera@uw.edu.pl
Marek Tobera: marek.tobera@uw.edu.pl[ powrót ]
Portal www.wydawca.com.pl., miesięcznik ,,Wydawca"; Księgarnia Branżowa [ więcej ›› ]

Konkursy | Organizacje | PTWK | Poligrafia | Prawo | Promocje | Szkolenia | Targi | Linki | Książki | Antykwariat | Czasopismo