WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  Twój koszyk WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  szukaj
 Edytorstwo 
 Konkursy 
 Księgarstwo 
 PTWK 
 Szkolenia 
 Technika 
 Prawo 
 Rynek Wydawniczy 
 Targi 
 Linki 
Ważne
16-07-2019
STUDIUM PTWK 2019
Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek zaprasza na kolejne szkolenia organizowane w II półroczu 2019 roku:

KURS REDAKCJI MERYTORYCZNEJ >>>
KURS REDAKTORA PROWADZĄCEGO >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO >>>
KURS DTP/PREPRESS >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW TŁUMACZONYCH >>>
KURS KOREKTY WYDAWNICZEJ >>>
KURS SKUTECZNEGO WYDAWCY >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO DLA ZAAWANSOWANYCH >>>
KURS TŁUMACZENIA LITERACKIEGO DLA POCZĄTKUJĄCYCH >>>
20-11-2007
WARSZTAT REDAKTORA
WARSZTAT REDAKTORA to dział miesięcznika „Wydawca” i portalu www.wydawca.com.pl, w którym na Państwa pytania odpowiadają fachowcy.

Czekamy na pytania: wydawca@go2.pl

Szkolenia
FORUM | SZKOLENIA FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO | WARSZTAT REDAKTORA | SZKOLENIA DLA STUDIÓW DTP i DRUKARŃ | PODYPLOMOWE STUDIA POLITYKI WYDAWNICZEJ i KSIĘGARSTWA UW | INNE  | PRAWO AUTORSKIE | SZKOLENIA PTWK  |

15-11-2010
PODYPLOMOWE STUDIA POLITYKI WYDAWNICZEJ I KSIĘGARSTWA UW. INAUGURACJA NOWEGO ROKU SZKOLNEGO


12 listopada rozpoczęła się kolejna edycja Podyplomowych Studiów Polityki Wydawniczej i Księgarstwa, działających przy Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW. Oficjalnego otwarcia dokonał i indeksy słuchaczom wręczył prof. Dariusz Kuźmina, dyrektor instytutu. Wykład inauguracyjny Problemy rynku książki z perspektywy PIK wygłosił dr Piotr Marciszuk, prezes Polskiej Izby Książki, właściciel wydawnictwa Stentor. 13-14 listopada bloki swych zajęć zapoczątkowali mec. Andrzej Karpowicz (kancelaria Juris – przedmiot: Prawo autorskie) i dr Grzegorz Boguta (Doradztwo Wydawnicze GAB – przedmiot: „Panorama rynku książki”). Problemy transformacji rynku książki w Polsce po 1989 r. omówił dr Marek Tobera (UW).

PSPWiK utworzono w 1998 r. Początkowo prowadził je prof. Radosław Cybulski, sekretarzem była Dorota Myko. Obecnie sekretarzem jest dr Agnieszka Chamera, a nad całością czuwa dr Marek Tobera – od 2002 r. współorganizator i sekretarz, od 2006 r. kierownik.

Program studiów obejmuje szeroko pojętą problematykę rynku książki. Podstawowe przedmioty, prócz wymienionych, to zarządzanie wydawnictwem (prowadzi Paweł Esse – C.H. Beck), marketing wydawniczy (Jacek Włodarczyk – BMR), zarządzanie redakcją (Barbara Miecznicka – Świat Książki), książka na świecie (Bogdan Klukowski), nowe technologie wydawnicze (dr Grzegorz Boguta), edytorstwo i poligrafia (Andrzej Palacz –„Wydawca”), książkowe public relations (dr Andrzej Rostocki (Uniwersytet Łódzki, „Notes Wydawniczy”).

Wśród wykładowców są także m.in.: prof. Jadwiga Kołodziejska (UW), Beata Stasińska (W.A.B.), Hanna Maria Giza (Polskie Radio II), Piotr Dobrołęcki („Magazyn Literacki Książki”), Waldemar Janaszkiewicz (prezes Stowarzyszenia Księgarzy Polskich, Książka Polska), Andrzej Chrzanowski, Krzysztof Gutowski (Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne), Małgorzata Dziedzic (Dr Raabe), Elżbieta Kalinowska (Instytut Książki), Maciej Foks (IDW), dr Katarzyna Wolff (IKiCz BN), dr Michał Zając (UW).

Zajęcia odbywają się w trybie studiów zaocznych (5-6 weekendów w semestrze), trwają dwa semestry. Absolwenci otrzymają Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego podpisane przez rektora i dziekana.

W tym roku naukę na PSPWiK UW podjęło ok. 30 osób, zajmujących różne stanowiska m.in. w takich firmach jak CH Beck, Dr Raabe, Wiedza i Praktyka, Zysk i S-ka, Muza, Trio, Drukarnia Sowa, Wydawnictwo UJ, BC.edu, Dobra Literatura, Ka.be, Wydawnictwo Prozami, Miejska Biblioteka Publiczna w Konstancinie – Jeziornie, w redakcjach wydawnictw WAT, Muzeum Niepodległości, a także w Wirtualnej Polsce, Fundacji Na Rzecz Rozwoju Sztuki Współczesnej czy Urzędzie do spraw Cudzoziemców. Są na tych studiach osoby pracujące jako prezes zarządu, dyrektor, redaktor naczelny (wydawnictwo, czasopismo), redaktor prowadzący, redaktor merytoryczny, redaktor literatury podatkowej, PR Manager, bibliotekarz, korektor, protokolantka sądowa i in. Niektórzy słuchacze natomiast bardzo niedawno obronili prace dyplomowe i zamierzają dopiero szukać w branży wydawniczej swej szansy zawodowej czy biznesowej. Kilkuosobową grupę stanowią studentki ostatniego roku Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW (dominuje specjalizacja edytorska).

Większość uczestników tegorocznej edycji mieszka w Warszawie lub jej okolicy, część dojeżdża jednak z innych miast, m.in. z Krakowa, Gdańska, Gniezna i Krosna.

[ powrót ]
Portal www.wydawca.com.pl., miesięcznik ,,Wydawca"; Księgarnia Branżowa [ więcej ›› ]

Konkursy | Organizacje | PTWK | Poligrafia | Prawo | Promocje | Szkolenia | Targi | Linki | Książki | Antykwariat | Czasopismo