WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  Twój koszyk WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  szukaj
 Edytorstwo 
 Konkursy 
 Księgarstwo 
 PTWK 
 Szkolenia 
 Technika 
 Prawo 
 Rynek Wydawniczy 
 Targi 
 Linki 
Ważne
16-07-2019
STUDIUM PTWK 2019
Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek zaprasza na kolejne szkolenia organizowane w II półroczu 2019 roku:

KURS REDAKCJI MERYTORYCZNEJ >>>
KURS REDAKTORA PROWADZĄCEGO >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO >>>
KURS DTP/PREPRESS >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW TŁUMACZONYCH >>>
KURS KOREKTY WYDAWNICZEJ >>>
KURS SKUTECZNEGO WYDAWCY >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO DLA ZAAWANSOWANYCH >>>
KURS TŁUMACZENIA LITERACKIEGO DLA POCZĄTKUJĄCYCH >>>
20-11-2007
WARSZTAT REDAKTORA
WARSZTAT REDAKTORA to dział miesięcznika „Wydawca” i portalu www.wydawca.com.pl, w którym na Państwa pytania odpowiadają fachowcy.

Czekamy na pytania: wydawca@go2.pl

Szkolenia
FORUM | SZKOLENIA FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO | WARSZTAT REDAKTORA | SZKOLENIA DLA STUDIÓW DTP i DRUKARŃ | PODYPLOMOWE STUDIA POLITYKI WYDAWNICZEJ i KSIĘGARSTWA UW | INNE  | PRAWO AUTORSKIE | SZKOLENIA PTWK  |

10-06-2010
NOWY CYKL PODYPLOMOWYCH STUDIÓW POLITYKI WYDAWNICZEJ I KSIĘGARSTWA


Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego pragnie poinformować, że w nowym roku akademickim swą kolejną edycję rozpoczną Podyplomowe Studia Polityki Wydawniczej i Księgarstwa.

Studium działa od 1998 r. Jego kierownikiem jest dr Marek Tobera, sekretarzem naukowym dr Agnieszka Chamera.

Nauka trwa dwa semestry, od listopada 2010 r. do lipca 2011 r. Zajęcia odbywają się co kilka weekendów (początek: piątki, godz. 16.30, zakończenie: niedz. ok. 13.30), 5-6 razy w semestrze, w sumie przewidziano ok. 200 godz. zajęć w ciągu roku.

Program obejmuje szeroko pojętą problematykę rynku książki oraz zagadnienia praktyczne związane m.in. z marketingiem wydawniczym, zarządzaniem wydawnictwem, informacją o książce, pracą redakcji, zakupem praw autorskich, promocją, udziałem w targach, dystrybucją.

Studia przeznaczone są zarówno dla osób, które pracują już na rynku książki i pragnęłyby podnieść swoje kwalifikacje, jak również dla tych, które przewidują możliwość podjęcia takiej pracy w przyszłości.

Rekrutacja przeprowadzona zostanie w czerwcu, wrześniu i ew. październiku – do wyczerpania limitu miejsc.

Czesne – ok. 3500 zł za cały rok akademicki (istnieje możliwość opłaty w dwóch ratach).

Wykładowcami są uczestnicy i analitycy rynku książki, znający omawiane zagadnienia z praktyki zawodowej.

Zajęcia prowadzą m.in.:
 • Paweł Esse (dyrektor CH Beck) - zarządzanie wydawnictwem;
 • Jacek Włodarczyk (BMR) - marketing wydawniczy;
 • mec. Andrzej Karpowicz (Kancelaria Adwokacka, autor kilku podręczników dotyczących tej problematyki) – prawo autorskie;
 • dr Andrzej Rostocki (Uniwersytet Łódzki, „Notes Wydawniczy”, „Tygodnik Powszechny”) – public relations na rynku książki
 • Barbara Miecznicka („Świat Książki”, PEN Club) - zarządzanie redakcją
 • Andrzej Palacz (właściciel i red. nacz. miesięcznika „Wydawca”, wydawca.com.pl) - poligrafia i edytorstwo
 • dr Grzegorz Boguta (prezes PIK przez dwie pierwsze kadencje, b. szef PWN, (Doradztwo Wydawnicze GAB) - obraz polskiego rynku książki, nowe technologie wydawnicze
  Andrzej Chrzanowski (dyrektor Wydawnictw Akademickich i Profesjonalnych, b. szef WSiP, b. prezes PIK) - rynek książki akademickiej i naukowej
 • Bogdan Klukowski (Europress, b. dyrektor Departamentu Książki Ministerstwa Kultury, b. red. „Nowych Książek”) - książka na świecie
 • Waldemar Janaszkiewicz (przewodniczący Stowarzyszenia Księgarzy Polskich) – problemy księgarstwa polskiego
 • dr Piotr Marciszuk (prezes Polskiej Izby Książki, Wyd. Stentor)
  - problemy wydawców edukacyjnych
 • Krzysztof Gutowski (Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, dawniej Empik, Espace) - relacje wydawca–księgarz (Jak współpracować?)
 • Piotr Dobrołęcki (wiceprezes Polskiej Izby Książki, red. naczelny „Magazynu Literackiego”) - targi książki w Polsce
 • Beata Stasińska (Wydawnictwo W.A.B.) - budowanie listy wydawniczej, sprzedaż praw, targi książki na świecie
 • dr Katarzyna Wolff (IKiCz BN) – czytelnictwo i zakupy książek
 • prof. Jadwiga Kołodziejska (Uniwersytet Warszawski, Biblioteka Narodowa) - biblioteka publiczna jako partner w interesach
 • Małgorzata Dziedzic (Wyd. Dr Raabe) – publikacje wymiennokartkowe
 • Elżbieta Kalinowska (Instytut Książki) – pomoc Instytutu Książki dla wydawców
 • red. Maciej Foks (Internetowy Dwutygodnik Wydawniczy) – książka w Internecie, e- i audio - książki
 • dr Michał Zając (Uniwersytet Warszawski) – rynek książki dla dzieci
 • dr Marek Tobera (Uniwersytet Warszawski) – początki transformacji polskiego rynku książki


Informacje i zgłoszenia:
Agnieszka Chamera
Uniwersytet Warszawski, Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, Warszawa, Nowy Świat 69, III p., pok. 139
dyżury w czerwcu w czwartki i piątki w godz. 13.15-14.15.
e-mail: achamera@uw.edu.pl

Marek Tobera
e-mail: marektob@wp.pl[ powrót ]
Portal www.wydawca.com.pl., miesięcznik ,,Wydawca"; Księgarnia Branżowa [ więcej ›› ]

Konkursy | Organizacje | PTWK | Poligrafia | Prawo | Promocje | Szkolenia | Targi | Linki | Książki | Antykwariat | Czasopismo