WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  Twój koszyk WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  szukaj
 Edytorstwo 
 Konkursy 
 Księgarstwo 
 PTWK 
 Szkolenia 
 Technika 
 Prawo 
 Rynek Wydawniczy 
 Targi 
 Linki 
Ważne
16-07-2019
STUDIUM PTWK 2019
Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek zaprasza na kolejne szkolenia organizowane w II półroczu 2019 roku:

KURS REDAKCJI MERYTORYCZNEJ >>>
KURS REDAKTORA PROWADZĄCEGO >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO >>>
KURS DTP/PREPRESS >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW TŁUMACZONYCH >>>
KURS KOREKTY WYDAWNICZEJ >>>
KURS SKUTECZNEGO WYDAWCY >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO DLA ZAAWANSOWANYCH >>>
KURS TŁUMACZENIA LITERACKIEGO DLA POCZĄTKUJĄCYCH >>>
20-11-2007
WARSZTAT REDAKTORA
WARSZTAT REDAKTORA to dział miesięcznika „Wydawca” i portalu www.wydawca.com.pl, w którym na Państwa pytania odpowiadają fachowcy.

Czekamy na pytania: wydawca@go2.pl

Szkolenia
FORUM | SZKOLENIA FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO | WARSZTAT REDAKTORA | SZKOLENIA DLA STUDIÓW DTP i DRUKARŃ | PODYPLOMOWE STUDIA POLITYKI WYDAWNICZEJ i KSIĘGARSTWA UW | INNE  | PRAWO AUTORSKIE | SZKOLENIA PTWK  |

07-07-2009
PODYPLOMOWE STUDIA POLITYKI WYDAWNICZEJ I KSIĘGARSTWA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO - ZAKOŃCZYŁ SIĘ KOLEJNY ROK AKADEMICKI


6 lipca, wykładem dr. Andrzeja Rostockiego na temat książkowego PR, zakończyły się zajęcia na Podyplomowych Studiach Polityki Wydawniczej i Księgarstwa Uniwersytetu Warszawskiego w roku akademickim 2008/9. Dzień wcześniej u Jacka Włodarczyka odbyło się kolokwium z przedmiotu „Marketing wydawniczy”. Podczas ostatniego zjazdu wystąpił też dr Grzegorz Boguta, omawiając zagadnienia nowoczesnych technologii wydawniczych.

Słuchacze, którzy uzyskali pozytywne oceny z dwu obowiązkowych sprawdzianów (oprócz „Marketingu” także „Zarządzanie wydawnicytwem” u Pawła Esse), obecnie przygotowują się do egzaminu dyplomowego, który odbędzie się w końcu września. Niektórzy wybrali inny przewidziany regulaminem wariant – napisanie pracy dyplomowej pod opieką promotora (Paweł Esse, Andrzej Rostocki). Po złożeniu egzaminu lub obronie dysertacji absolwenci otrzymają „Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego” podpisane przez rektora UW i dziekana wydziału prowadzącego PSPWiK.

W roku akademickim 2008/9 wykładowcami PSPWiK byli m.in.:
 • Jacek Włodarczyk (BMR) - marketing wydawniczy
 • Paweł Esse (CH Beck) - zarządzanie wydawnictwem
 • mec. Andrzej Karpowicz (Kancelaria Adwokacka Juris) – prawo autorskie
 • dr Andrzej Rostocki (Uniwersytet Łódzki, „Rzeczpospolita”, „Notes Wydawniczy”, „Tygodnik Powszechny”) – Public Relations na rynku książki
 • Barbara Miecznicka („Świat Książki”, PEN Club)- zarządzanie redakcją
 • red. Andrzej Palacz (miesięcznik „Wydawca”, portal www.wydawca.com.pl) - poligrafia i edytorstwo
 • dr Grzegorz Boguta (Doradztwo Wydawnicze GAB) - obraz polskiego rynku książki, nowe technologie wydawnicze
 • Bogdan Klukowski (Europress, b. dyrektor Departamentu Książki Ministerstwa Kultury, b. red. „Nowych Książek”) - książka na świecie
 • Waldemar Janaszkiewicz (przewodniczący Stowarzyszenia Księgarzy Polskich, Książka Polska) – problemy księgarstwa polskiego
 • dr Piotr Marciszuk (prezes Polskiej Izby Książki, Wyd. Stentor) – problemy książki polskiej z perspektywy PIK, problemy wydawców edukacyjnych
 • Krzysztof Gutowski (WAiP) - relacje wydawca–księgarz (jak współpracować?)
 • red. Piotr Dobrołęcki (wiceprezes Polskiej Izby Książki, red. naczelny „Magazynu Literackiego”) - targi książki w Polsce
 • Beata Stasińska (Wydawnictwo W.A.B.) - budowanie listy wydawniczej, sprzedaż praw
 • red. Hanna Maria Giza (PR II) – współpraca dziennikarza z wydawcą
  prof. Jadwiga Kołodziejska (Uniwersytet Warszawski) – biblioteki publiczne na rynku książki
 • dr Katarzyna Wolff (IKiCz BN) – czytelnictwo i zakupy książek
 • Małgorzata Dziedzic (wyd. Dr Raabe) – publikacje wymiennokartkowe
 • red. Maciej Foks („Notes Wydawniczy”)– książka w Internecie
 • dr Michał Zając (Uniwersytet Warszawski) – rynek książki dla dzieci
 • dr Marek Tobera (Uniwersytet Warszawski) – transformacja polskiego rynku książki
Grupa słuchaczy PSPWiK UW liczyła w tym roku akademickim 32 osoby pracujące w różnych firmach wydawniczych i księgarskich, a także dopiero poszukujące swego miejsca na rynku książki.

Podyplomowe Studia Polityki Wydawniczej i Księgarstwa UW działają od 1998 r. Ich kierownikiem jest dr Marek Tobera. Nauka trwa dwa semestry, zajęcia odbywają się co trzeci – czwarty weekend (od piątku godz. 16.30 do niedzieli godz. 13.15), 5 – 6 razy w semestrze.

Nabór na kolejny rok akademicki przeprowadzony zostanie w lipcu (do 23.07) oraz we wrześniu/październiku i zakończy się z chwilą wyczerpania limitu miejsc. Inauguracja zajęć w listopadzie 2009 r.

Czesne za cały rok akademicki wynosi 3 500 zł.

Informacje i zapisy: Marek Tobera
Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW,
Warszawa, Nowy Świat 69, pok. 141
dyżury w czwartki, godz. 11.30 – 12.30, tel. 022 55 20 256 (urlop 27 lipca – 7 września)
e-mail: marektob@wp.pl[ powrót ]
Portal www.wydawca.com.pl., miesięcznik ,,Wydawca"; Księgarnia Branżowa [ więcej ›› ]

Konkursy | Organizacje | PTWK | Poligrafia | Prawo | Promocje | Szkolenia | Targi | Linki | Książki | Antykwariat | Czasopismo