WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  Twój koszyk WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  szukaj
 Edytorstwo 
 Konkursy 
 Księgarstwo 
 PTWK 
 Szkolenia 
 Technika 
 Prawo 
 Rynek Wydawniczy 
 Targi 
 Linki 
Ważne
16-07-2019
STUDIUM PTWK 2019
Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek zaprasza na kolejne szkolenia organizowane w II półroczu 2019 roku:

KURS REDAKCJI MERYTORYCZNEJ >>>
KURS REDAKTORA PROWADZĄCEGO >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO >>>
KURS DTP/PREPRESS >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW TŁUMACZONYCH >>>
KURS KOREKTY WYDAWNICZEJ >>>
KURS SKUTECZNEGO WYDAWCY >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO DLA ZAAWANSOWANYCH >>>
KURS TŁUMACZENIA LITERACKIEGO DLA POCZĄTKUJĄCYCH >>>
20-11-2007
WARSZTAT REDAKTORA
WARSZTAT REDAKTORA to dział miesięcznika „Wydawca” i portalu www.wydawca.com.pl, w którym na Państwa pytania odpowiadają fachowcy.

Czekamy na pytania: wydawca@go2.pl

Szkolenia
FORUM | SZKOLENIA FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO | WARSZTAT REDAKTORA | SZKOLENIA DLA STUDIÓW DTP i DRUKARŃ | PODYPLOMOWE STUDIA POLITYKI WYDAWNICZEJ i KSIĘGARSTWA UW | INNE  | PRAWO AUTORSKIE | SZKOLENIA PTWK  |

07-07-2008
PSPWiK - ZAKOŃCZYŁ SIĘ KOLENY ROK AKADEMICKI


6 lipca, kolokwium u Jacka Włodarczyka z przedmiotu „Marketing wydawniczy”, zakończyły się zajęcia na Podyplomowych Studiach Polityki Wydawniczej i Księgarstwa Uniwersytetu Warszawskiego w roku akademickim 2007/8. Słuchacze, którzy uzyskali pozytywne oceny z dwu obowiązkowych sprawdzianów (oprócz „Marketingu” także „Zarządzanie wydawnicytwem” u Pawła Esse), obecnie przygotowują się do egzaminu dyplomowego, który odbędzie się w końcu września. Niektórzy wybrali inny przewidziany regulaminem wariant – napisanie pracy dyplomowej pod opieką promotora (Paweł Esse, Andrzej Rostocki). Po złożeniu egzaminu lub obronie dysertacji absolwenci otrzymają „Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego” podpisane przez rektora UW i kierownika PSPWiK.

Grupa słuchaczy PSPWiK liczyła w tym roku akademickim 32 osoby pracujące w różnych firmach wydawniczych i księgarskich, a także dopiero poszukujące swego miejsca na rynku książki.

Podyplomowe Studia Polityki Wydawniczej i Księgarstwa UW
działają od 1998 r. Ich kierownikiem jest dr Marek Tobera. Nauka trwa dwa semestry, zajęcia odbywają się co trzeci – czwarty weekend (od piątku godz. 16.30 do niedzieli godz. 13.15), 5 – 6 razy w semestrze.

Nabór na kolejny rok akademicki przeprowadzony zostanie w lipcu (do 20.07) oraz we wrześniu / październiku i zakończy się z chwilą wyczerpania limitu miejsc. Inauguracja zajęć - w listopadzie 2008 r.

Czesne za cały rok akademicki wynosi 3 500 zł.

Informacje i zapisy: Marek Tobera
Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW,
Warszawa, Nowy Świat 69, pok. 141
dyżury w piątki, godz. 17.30 – 19.30,
tel. 55 20 256 (urlop 21 lipca – 31 sierpnia)
e-mail: marektob@wp.pl
[ powrót ]
Portal www.wydawca.com.pl., miesięcznik ,,Wydawca"; Księgarnia Branżowa [ więcej ›› ]

Konkursy | Organizacje | PTWK | Poligrafia | Prawo | Promocje | Szkolenia | Targi | Linki | Książki | Antykwariat | Czasopismo