WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  Twój koszyk WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  szukaj
 Edytorstwo 
 Konkursy 
 Księgarstwo 
 PTWK 
 Szkolenia 
 Technika 
 Prawo 
 Rynek Wydawniczy 
 Targi 
 Linki 
Ważne
16-07-2019
STUDIUM PTWK 2019
Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek zaprasza na kolejne szkolenia organizowane w II półroczu 2019 roku:

KURS REDAKCJI MERYTORYCZNEJ >>>
KURS REDAKTORA PROWADZĄCEGO >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO >>>
KURS DTP/PREPRESS >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW TŁUMACZONYCH >>>
KURS KOREKTY WYDAWNICZEJ >>>
KURS SKUTECZNEGO WYDAWCY >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO DLA ZAAWANSOWANYCH >>>
KURS TŁUMACZENIA LITERACKIEGO DLA POCZĄTKUJĄCYCH >>>
20-11-2007
WARSZTAT REDAKTORA
WARSZTAT REDAKTORA to dział miesięcznika „Wydawca” i portalu www.wydawca.com.pl, w którym na Państwa pytania odpowiadają fachowcy.

Czekamy na pytania: wydawca@go2.pl

Szkolenia
FORUM | SZKOLENIA FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO | WARSZTAT REDAKTORA | SZKOLENIA DLA STUDIÓW DTP i DRUKARŃ | PODYPLOMOWE STUDIA POLITYKI WYDAWNICZEJ i KSIĘGARSTWA UW | INNE  | PRAWO AUTORSKIE | SZKOLENIA PTWK  |

07-07-2006
KONIEC ZAJĘĆ NA PODYPLOMOWYCH STUDIACH POLITYKI WYDAWNICZEJ i KSIĘGARSTWA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
2 lipca, zaliczeniem u Jacka Włodarczyka z przedmiotu „Marketing wydawniczy”, zakończyły się zajęcia PSPWiK UW 2005/6.

Słuchacze, którzy zaliczyli dwa obowiązkowe kolokwia (oprócz marketingu także zarządzanie wydawnictwem), obecnie przygotowują się do egzaminu dyplomowego, który odbędzie się we wrześniu. Niektórzy wybrali inny przewidziany regulaminem wariant – pisanie pracy dyplomowej pod opieką promotora (Paweł Esse lub Andrzej Rostocki). Po złożeniu egzaminu lub obronie dysertacji absolwenci otrzymają „Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego” podpisane przez rektora UW i kierownika PSPWiK.

W roku akademickim 2005/2006 wykładowcami PSPWiK byli m.in.:

- Jacek Włodarczyk (BMR, Publicat) - marketing wydawniczy;
- Paweł Esse (CH Beck) - zarządzanie wydawnictwem;
- mec. Andrzej Karpowicz (adwokat, autor kilku podręczników dotyczących tej problematyki - Kancelaria Juris) – prawo autorskie;
- dr Andrzej Rostocki (Uniwersytet Łódzki, „Rzeczpospolita”, „Notes Wydawniczy”, „Tygodnik Powszechny”) – public relations na rynku książki;
- Barbara Miecznicka („Świat Książki”) - zarządzanie redakcją we współczesnym wydawnictwie;
- Bogdan Klukowski (Europress, b. dyrektor Departamentu Książki Ministerstwa Kultury, b. red. „Nowych Książek”) - książka na świecie;
- prof. Jadwiga Kołodziejska (Uniwersytet Warszawski, Biblioteka Narodowa) – współpraca wydawców z bibliotekami;
- dr Piotr Marciszuk (prezes Polskiej Izby Książki, Wyd. Stentor) - problemy wydawców edukacyjnych;
- Krzysztof Gutowski (EMPiK) - relacje wydawca – księgarz (Jak współpracować?);
- Andrzej Uryga (EMPiK) - dystrybucja na polskim rynku książki;
- Monika Białecka (MSZ) - targi książki na świecie;
- red. Piotr Dobrołęcki („Magazyn Literacki”) - targi książki w Polsce;
- red. Andrzej Palacz (miesięcznik „Wydawca”) - poligrafia i edytorstwo;
- Beata Stasińska (Wydawnictwo W.A.B.) - budowanie listy wydawniczej;
- dr Grażyna Straus (IKiCz BN) – czytelnictwo i zakupy książek;
- ks. Marek Otolski (prezes Stowarzyszenia Wydawców Katolickich);
- problemy wydawnictw katolickich;
- dr Grzegorz Boguta (prezes PIK przez dwie pierwsze kadencje, b. szef PWN) - obraz polskiego rynku książki, nowe technologie wydawnicze;
- dr Andrzej Nowakowski (Uniwersytet Jagielloński, Universitas) – problemy rynku i promocji książki polskiej za granicą;
- dr Michał Zając (Uniwersytet Warszawski) – promocja książki dziecięcej;
- Ewa Dulna-Rak (Arte) – małe wydawnictwo (początki działalności).

Grupa słuchaczy PSPWiK liczyła w tym roku akademickim ok. 30 osób pracujących w różnych firmach wydawniczych i księgarskich, a także dopiero poszukujących swego miejsca na rynku książki.

Podyplomowe Studia Polityki Wydawniczej i Księgarstwa UW działają od 1998 r. Kierownikiem jest prof. Józef Wojakowski, sekretarzem naukowym dr Marek Tobera. Nauka trwa dwa semestry, zajęcia odbywają się w trybie studiów zaocznych 5–6 razy w semestrze.

Nabór na kolejny rok akademicki przeprowadzony zostanie we wrześniu – październiku i zakończy się z chwilą wyczerpania limitu miejsc.

Więcej informacji: Marek Tobera
pok. 141, tel. 55 20 256 (piątki, godz. 17 – 19, urlop w sierpniu),
mail: marektob@wp.pl
[ powrót ]
Portal www.wydawca.com.pl., miesięcznik ,,Wydawca"; Księgarnia Branżowa [ więcej ›› ]

Konkursy | Organizacje | PTWK | Poligrafia | Prawo | Promocje | Szkolenia | Targi | Linki | Książki | Antykwariat | Czasopismo