WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  Twój koszyk WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  szukaj
 Edytorstwo 
 Konkursy 
 Księgarstwo 
 PTWK 
 Szkolenia 
 Technika 
 Prawo 
 Rynek Wydawniczy 
 Targi 
 Linki 
Ważne
16-07-2019
STUDIUM PTWK 2019
Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek zaprasza na kolejne szkolenia organizowane w II półroczu 2019 roku:

KURS REDAKCJI MERYTORYCZNEJ >>>
KURS REDAKTORA PROWADZĄCEGO >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO >>>
KURS DTP/PREPRESS >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW TŁUMACZONYCH >>>
KURS KOREKTY WYDAWNICZEJ >>>
KURS SKUTECZNEGO WYDAWCY >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO DLA ZAAWANSOWANYCH >>>
KURS TŁUMACZENIA LITERACKIEGO DLA POCZĄTKUJĄCYCH >>>
20-11-2007
WARSZTAT REDAKTORA
WARSZTAT REDAKTORA to dział miesięcznika „Wydawca” i portalu www.wydawca.com.pl, w którym na Państwa pytania odpowiadają fachowcy.

Czekamy na pytania: wydawca@go2.pl

Szkolenia
FORUM | SZKOLENIA FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO | WARSZTAT REDAKTORA | SZKOLENIA DLA STUDIÓW DTP i DRUKARŃ | PODYPLOMOWE STUDIA POLITYKI WYDAWNICZEJ i KSIĘGARSTWA UW | INNE  | PRAWO AUTORSKIE | SZKOLENIA PTWK  |

01-10-2015
POWSTAJE POLSKA AKADEMIA KSIĘGARSTWAW listopadzie tego roku rozpocznie działalność Polska Akademia Księgarstwa (PAK) powołana przez Instytut Książki, Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polską Izbą Książki.
Celem Polskiej Akademii Księgarstwa jest podniesienie prestiżu i poziomu polskiego księgarstwa przez zorganizowanie i prowadzenie kształcenia kadr księgarskich. Jest to pierwsza inicjatywa w Polsce stwarzająca możliwość podjęcia zawodowych studiów księgarskich na poziomie akademickim. Absolwenci PAK będą w kolejnych latach dołączać do elity polskiego księgarstwa.

Polska Akademia Księgarstwa będzie miała formę studiów podyplomowych lub kursu zawodowego prowadzonych przez Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, a sprawy organizacyjne PAK prowadzić będzie Polska Izba Książki. Uczestnicy PAK będą składać egzaminy. Wykładowcami są uczestnicy i analitycy rynku książki, a także doświadczeni księgarze, znający omawiane zagadnienia z praktyki zawodowej.
Studia w Polskiej Akademii Księgarstwa są bezpłatne, a koszty przyjazdu do Warszawy i noclegów będą refundowane słuchaczom ze środków Instytutu Książki do kwoty 400 zł za każdą sesję. Przewidziano jedynie opłatę organizacyjną wynoszącą dla każdego słuchacza 500 zł za dwa semestry nauki.
Pierwsza edycja PAK prowadzona będzie przez dwa semestry w roku akademickim 2015/2016 – od listopada tego roku do lipca roku przyszłego. Sesje odbywać się będą w weekendy – od piątku po południu do niedzieli po południu. Przewidziano po 5 sesji w każdym semestrze.


Warunki przyjęcia do PAK są następujące:
- przesłanie wniosku o przyjęcie na studia w PAK
- praca w księgarstwie, aktualnie lub w przeszłości z perspektywą jej ponownego podjęcia
- ukończone studia wyższe, co najmniej uzyskanie licencjatu – osoby te po zakończeniu studiów w PAK otrzymają dyplom ukończenia studiów podyplomowych
- w przypadku kandydatów, którzy nie ukończyli studiów wyższych, a zostaną zakwalifikowani jako słuchacze PAK i odbędą cały tok studiów, przewiduje się dyplom ukończenia PAK jako kursów zawodowych
- list motywacyjny z uwzględnieniem dotychczasowej pracy zawodowej
- zobowiązanie się do ukończenia dwóch semestrów studiów; w przypadku niespełnienia tego zobowiązania osoby przerywające naukę będą zobligowane do zwrotu kosztów poniesionych przez organizatorów PAK
rekomendacja zwierzchnika (właściciela, prezesa lub kierownika) w firmie księgarskiej potwierdzające skierowanie na studia w PAK – nie dotyczy osób kierujących przedsiębiorstwami księgarskimi

Do wniosku należy załączyć wymagane dokumenty: poświadczoną fotokopię dyplomu ukończenia studiów względnie świadectwa maturalnego, list motywacyjny, zgodę zwierzchnika (jeżeli jest wymagana), zobowiązanie ukończenia studiów.

O przyjęciu na studia w PAK decyduje komisja złożona z przedstawicieli Instytutu Książki, IINiSB UW i PIK, przy czym brana będzie pod uwagę kolejnością zgłoszeń.

Przed rozpoczęciem studiów słuchacze PAK wezmą udział w wyjeździe studyjnym na Targi Książki we Frankfurcie. Wyjazd autobusem nastąpi z Warszawy we wtorek 13 października br. o godz. 7.00, powrót zaplanowano w sobotę 16 października. Koszty przejazdu i noclegów w hotelu w okolicach Frankfurtu pokrywa Instytut Książki, natomiast koszty wyżywienia i inne wydatki słuchacze PAK pokrywają we własnym zakresie. W programie pobytu jest zwiedzanie ekspozycji targowej, spotkania profesjonalne przygotowane we współpracy z organizatorami Frankfurckich Targów Książki, a także spotkania w księgarniach we Frankfurcie.

Z uwagi na krótki termin przed wyjazdem studyjnym do Frankfurtu, prosimy o niezwłoczne zgłaszanie kandydatów na studia w Polskiej Akademii Księgarstwa do Polskiej Izby Książki. Pozostałe dokumenty mogą być przyjmowane w terminie późniejszym.

Grzegorz Gauden
dyrektor Instytutu Książki

prof. dr. hab. Dariusz Kuźmina
dyrektor IINiSB UW

Włodzimierz Albin
Prezes PIK

Informacji udzielają:
Polska Izba Książki
Piotr Dobrołęcki, tel. 602 715 579, e-mail: pdobrolecki@gazeta.pl
Maria Czarnocka, tel. 602 394 256, e-mail: pak@pik.org.pl[ powrót ]
Portal www.wydawca.com.pl., miesięcznik ,,Wydawca"; Księgarnia Branżowa [ więcej ›› ]

Konkursy | Organizacje | PTWK | Poligrafia | Prawo | Promocje | Szkolenia | Targi | Linki | Książki | Antykwariat | Czasopismo