WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  Twój koszyk WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  szukaj
 Edytorstwo 
 Konkursy 
 Księgarstwo 
 PTWK 
 Szkolenia 
 Technika 
 Prawo 
 Rynek Wydawniczy 
 Targi 
 Linki 
Ważne
16-07-2019
STUDIUM PTWK 2019
Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek zaprasza na kolejne szkolenia organizowane w II półroczu 2019 roku:

KURS REDAKCJI MERYTORYCZNEJ >>>
KURS REDAKTORA PROWADZĄCEGO >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO >>>
KURS DTP/PREPRESS >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW TŁUMACZONYCH >>>
KURS KOREKTY WYDAWNICZEJ >>>
KURS SKUTECZNEGO WYDAWCY >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO DLA ZAAWANSOWANYCH >>>
KURS TŁUMACZENIA LITERACKIEGO DLA POCZĄTKUJĄCYCH >>>
20-11-2007
WARSZTAT REDAKTORA
WARSZTAT REDAKTORA to dział miesięcznika „Wydawca” i portalu www.wydawca.com.pl, w którym na Państwa pytania odpowiadają fachowcy.

Czekamy na pytania: wydawca@go2.pl

Szkolenia
FORUM | SZKOLENIA FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO | WARSZTAT REDAKTORA | SZKOLENIA DLA STUDIÓW DTP i DRUKARŃ | PODYPLOMOWE STUDIA POLITYKI WYDAWNICZEJ i KSIĘGARSTWA UW | INNE  | PRAWO AUTORSKIE | SZKOLENIA PTWK  |

18-09-2015
XXXIII POLIGRAFICZNE KONFRONTACJEStowarzyszenie Absolwentów Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej zaprasza na XXXIII POLIGRAFICZNE KONFRONTACJE


PAPIERY EKOLOGICZNE DO DRUKOWANIA, CERTYFIKATY FSC, PEFC i EU ECOLABEL, ŚLAD WĘGLOWY, ZRÓWNOWAŻONE ZARZĄDZANIE W PRODUKCJI POLIGRAFICZNEJ I PAPIERNICZEJ


XXXIII Konfrontacje Poligraficzne poświęcamy w całości tematyce związanej z ochroną środowiska w branży papierniczej i poligraficznej. Tematem przewodnim naszego spotkania będzie zrównoważone zarządzanie, któremu przyjrzymy się pod różnymi kątami. W ujęciu ogólnym tematyka obejmuje zmiany klimatu oraz wpływ produkcji poligraficznej i papierniczej. W szczegółach zostaną przedstawione takie zagadnienia jak: systemy certyfikacji lasów, certyfikaty ekologiczne, deklaracje, koordynacja łańcucha dostaw, recykling i gospodarka makulaturą, ślad węglowy. Na zakończenie postaramy się odpowiedzieć na pytanie czy branża papiernicza przyczynia się do dewastacji zasobów leśnych i jaki wpływ wywiera na środowisko naturalne.

 • Współorganizator: STORA ENSO Polska Sp. z o.o.
 • Moderator: mgr inż. Tomasz Rokicki
 • Termin: 15 października 2015 r.
 • Miejsce: Zakład Technologii Poligraficznych IMiP WIP PW, Warszawa, ul. Konwiktorska 2
 • Czas trwania: 10:00 – 16:00

  PROGRAM KONFRONTACJI

  09:30 – 10:00 Rejestracja uczestników

  10:00 – 10:05 PRZYWITANIE, WPROWADZENIE DO TEMATYKI KONFRONTACJI

  10:05 – 10:35 PAPIEROEKOLOGIA
  Janusz Kosiński – Converter Support Manager - STORA ENSO Polska Sp. z o.o.
  mgr inż. Tomasz Rokicki – TCS Manager - STORA ENSO Polska Sp. z o.o.
  Czy właściwie rozumiemy ekologię? Czym są certyfikaty, normy, deklaracje i pozostałe dokumenty towarzyszące papierom i podłożom papierowym przeznaczonym do druku?

  10:35 – 10:45 Sesja pytań i odpowiedzi

  10:45 – 11:15 CERTYFIKACJA GOSPODARKI LEŚNEJ I ŁAŃCUCHA DOSTAW W SYSTEMIE PEFC W POLSCE
  dr inż. Michał Kalinowski - Sekretarz Biura - PEFC Polska
  W prezentacji zostaną przedstawione:
  - zasady funkcjonowania systemu certyfikacji w systemie PEFC (PEFC International, Rada PEFC Polska, Biuro PEFC Polska)
  - zasady certyfikacji gospodarki leśnej i łańcucha dostaw w systemie PEFC (najważniejsze dokumenty, w tym dokument nr 4 Rady PEFC Polska "Polskie kryteria i wskaźniki trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów dla potrzeb certyfikacji lasów", Łańcuch dostaw wyrobów zawierających surowce leśne
  – Wymagania (PEFC ST 2002:2013), Zasady użytkowania logo (PEFC ST 2001:2008) - certyfikacja gospodarki leśnej i łańcucha dostaw PEFC w Polsce i na świecie – fakty i liczby (certyfikowane lasy, właściciele lasów, firmy)

  11:15 – 11:25 Sesja pytań i odpowiedzi
  11:25 – 11:40 Przerwa na kawę i herbatę

  11:40 – 12:15 IM DALEJ W LAS TYM WIĘCEJ ZNACZKÓW, CZYLI O CO CHODZI Z TYMI CERTYFIKATAMI. WYMOGI CERTYFIKACJI FSC NA PRZYKŁADZIE BRANŻY PAPIERNICZEJ
  mgr inż. Robert Knysak - Dyrektor - CONTROL UNION Poland Sp. z o.o.
  Część pierwsza:
  - przedstawienie założeń systemów certyfikacji lasów / produktów leśnych,
  - zależności miedzy nimi, aktualna sytuacja w Polsce z systemem FSC wraz z autorską oceną głównych uczestników tego procesu (PGL LP, organizacje społeczne, podmioty certyfikowane
  – przemysł drzewny i papierniczy).

  Część druga:
  - podstawowe kroki i wymogi do uzyskania certyfikatu FSC
  - omówienie specyfiki surowcowej / systemu przepływu materiałów certyfikowanych i niecertyfikowanych w firmie produkującej papier, firmie handlowej, drukarni i różnice między nimi (wskazania rozwiązań w każdym typie działalności).

  12:15 – 12:25 Sesja pytań i odpowiedzi

  12:25 – 12:55 EU ECOLABEL – KOMPLETNY CERTYFIKAT EKOLOGICZNY.
  mgr inż. Michał Kuna – Manager, Technical Sales – UPM-Kymmene Sp. z o.o.
  EU Ecolabel pozwala identyfikować produkty i usługi, które mają ograniczony wpływ na środowisko w całym cyklu ich życia - od pozyskania surowców, przez produkcję, aż do użytkowania i ostatecznie utylizowania/odzyskiwania.Czym i dla kogo jest przeznaczony certyfikat EU Ecolabel? Jakie elementy wchodzą w jego skład? Jak go pozyskać i stosować? Czego potrzebujemy, aby być atrakcyjnym ekologicznie dla klienta końcowego?

  12:55 – 13:05 Sesja pytań i odpowiedzi

  13:05 – 13:30 ŚLAD WĘGLOWY
  prof. nzw. dr hab. inż. Stefan Jakucewicz – Zakład Technologii Poligraficznych IMiP WIP PW
  Określenie pojęcia śladu węglowego. Ślad węglowy to ilość emisji ditlenku węgla przy wytwarzaniu różnych produktów. Ditlenek węgla jest emitowany na każdym etapie procesu wytwarzania papieru, procesu drukowania czy obróbce końcowej produktu. Nawiązuje do pozyskiwania masy celulozowej, aż po jej recykling i wytwarzania energii, aż do jej odzysku. Problem narasta z roku na rok, a naukowcy i ekolodzy robią wszystko, żeby zmniejszyć emisję CO2 i zapobiec globalnemu ociepleniu. Przedstawienie wpływu czasopism drukowanych i internetowych na środowisko naturalne.

  13:30 – 13:40 Sesja pytań i odpowiedzi
  13:40 – 13:55 Przerwa na kawę i herbatę

  13:55 – 14:20 ZRÓWNOWAŻONA GOSPODARKA SUROWCAMI DRZEWNYMI I ŁAŃCUCH DOSTAW FSC/PEFC W DYWIZJI STORAENSO PAPER
  inż. Magnus Deinzer - Manager Sustainability, Chain of Custody Coordinator - STORA ENSO Paper Division
  W temacie omówione zostaną założenia zrównoważonej gospodarki leśnej, certyfikacja lasów, systemy FSC/PEFC (od strony producenta papieru) łańcuch dostaw oraz wytyczne regulacji EU Timber.

  14:20 – 14:25 Sesja pytań i odpowiedzi

  14:25 – 14:45 ODZYSK I RECYKLING MAKULATURY W POLSCE JAKO ELEMENT POLITYKI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W PRAKTYCE NA PRZYKŁADZIE STORA ENSO
  MBA, mgr inż. Michał Gawrych – Vice President, Supply Chain - STORA ENSO Packaging Solutions
  Członek Stora Enso Packaging Solutions Management Team, odpowiedzialny za funkcję Łańcucha Dostaw, obejmująca funkcje Obsługi Klienta, Planowania Produkcji, Logistyki oraz zaopatrzenia w makulaturę (w tym Sieć Zakładów Odzysku Makulatury w Polsce) dla europejskich fabryk Dywizji Stora Enso Packaging Solutions.

  14:45 – 14:50 Sesja pytań i odpowiedzi

  14:50 – 15:10 MITY I FAKTY W PRZEMYŚLE PAPIERNICZYM
  prof. nzw. dr hab. inż. Stefan Jakucewicz – Zakład Technologii Poligraficznych IMiP WIP PW
  Janusz Kosiński – Converter Support Manager - STORA ENSO Polska Sp. z o.o.
  mgr inż. Tomasz Rokicki – TCS Manager - STORA ENSO Polska Sp. z o.o.
  Ochrona środowiska a przemysł papierniczy. Czy produkcja papiernicza niszczy lasy? Jaki jest jej wpływ na klimat i otaczającą przyrodę?

  15:10 - 15:30 PANEL DYSKUSYJNY Z UDZIAŁEM WSZYSTKICH PRELEGENTÓW
  Moderator - wszyscy prelegenci

  15:30 – 16:00 Lunch i rozmowy indywidualne

  ok. 16:00 Zakończenie Konfrontacji

  Koszt uczestnictwa:

  Koszt dla jednej osoby (wykłady, materiały, lunch, certyfikat) - 320,00 PLN
  Koszt dla członków SAIP PW – 240,00 PLN
  Przy zgłoszeniu (potwierdzonym przez SAIP) do 2 października 2015 r. cena promocyjna - 270,00 PLN

  Wpłaty (koszt uczestnictwa zgodnie z dniem rejestracji) należy uiścić do 9 października 2015 r. włącznie, przelewem na konto:
  Stowarzyszenie Absolwentów Instytutu Poligrafii PW, Warszawa, ul. Konwiktorska 2
  Konto w Alior Bank; numer konta: 27 2490 0005 0000 4500 3331 8422

  Pełna informacja i formularz zgłoszeniowy dostępne są na naszej stronie www.saippw.org

  ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

  Osobom zapisanym zostanie wysłane automatycznie potwierdzenie zgłoszenia. Po uiszczeniu wpłaty, najpóźniej 5 dni przed terminem Konfrontacji zostanie wysłana pocztą mailową pełna agenda oraz plan dojazdu.Załączona będzie również lista książek, które będzie można zakupić w czasie Konfrontacji.

  Serdecznie zapraszamy w imieniu Stowarzyszenia:

  Andrzej Żurkiewicz – mail: azurkiewicz@saippw.org, mobil: +48 730-191-910
  Małgorzata Guraj – mail: mguraj@saippw.org, mobil: +48 730-008-176

  Partner naukowy:
  Zakład Technologii Poligraficznych Instytutu Mechaniki i Poligrafii WIP PW


  Współorganizator:
  STORA ENSO Polska Sp. z o.o.


  Partnerzy XXXII Poligraficznych Konfrontacji:
  Control Union Poland Sp. z o.o., PEFC Polska, UPM-Kymmene Sp. z o.o.


  Partnerzy Stowarzyszenia Absolwentów Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej:
  Böttcher Polska Sp. z o.o., Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego, D-Print.pl, Digiprint Sp. z o.o., Foto-Druk, Heidelberg Polska Sp. z o.o., Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o., Paper Consulting & Trade Wojciech Kossek, Lotos Poligrafia Sp. z o.o., Polska Izba Druku, Pre-Media Solutions, Pryzmat Sp.J., Stora Enso Polska Sp. z o.o.


  Patronat medialny:
  a-4-p, Biuletyn Politechniki Warszawskiej, Drukarnie.com.pl, druk.info.pl, Opakowanie, Packaging Polska, Poligrafika, Print & Publishing, PrintinPoland.com, Przegląd Papierniczy, Signs.pl, Świat Druku, Świat Poligrafii Professional, Vidart, Wydawca


 • [ powrót ]
  Portal www.wydawca.com.pl., miesięcznik ,,Wydawca"; Księgarnia Branżowa [ więcej ›› ]

  Konkursy | Organizacje | PTWK | Poligrafia | Prawo | Promocje | Szkolenia | Targi | Linki | Książki | Antykwariat | Czasopismo