WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  Twój koszyk WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  szukaj
 Edytorstwo 
 Konkursy 
 Księgarstwo 
 PTWK 
 Szkolenia 
 Technika 
 Prawo 
 Rynek Wydawniczy 
 Targi 
 Linki 
Ważne
16-07-2019
STUDIUM PTWK 2019
Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek zaprasza na kolejne szkolenia organizowane w II półroczu 2019 roku:

KURS REDAKCJI MERYTORYCZNEJ >>>
KURS REDAKTORA PROWADZĄCEGO >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO >>>
KURS DTP/PREPRESS >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW TŁUMACZONYCH >>>
KURS KOREKTY WYDAWNICZEJ >>>
KURS SKUTECZNEGO WYDAWCY >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO DLA ZAAWANSOWANYCH >>>
KURS TŁUMACZENIA LITERACKIEGO DLA POCZĄTKUJĄCYCH >>>
20-11-2007
WARSZTAT REDAKTORA
WARSZTAT REDAKTORA to dział miesięcznika „Wydawca” i portalu www.wydawca.com.pl, w którym na Państwa pytania odpowiadają fachowcy.

Czekamy na pytania: wydawca@go2.pl

Szkolenia
FORUM | SZKOLENIA FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO | WARSZTAT REDAKTORA | SZKOLENIA DLA STUDIÓW DTP i DRUKARŃ | PODYPLOMOWE STUDIA POLITYKI WYDAWNICZEJ i KSIĘGARSTWA UW | INNE  | PRAWO AUTORSKIE | SZKOLENIA PTWK  |

09-10-2012
PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA KULTURĄ NA UKSW


29 września 2012 roku ruszyła trzecia edycja Podyplomowych Studiów Zarządzania Kulturą przy Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW. Oferta studiów skierowana jest do absolwentów wyższych studiów magisterskich oraz absolwentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich), dla osób które pracują lub zamierzają pracować w państwowym sektorze kultury oraz w przemysłach kultury, dla wszystkich, którzy pragną pogłębić wiedzę, nabyć umiejętności praktyczne oraz podnieść kwalifikacje zawodowe.

Studia kończą się 6 kwietnia 2013 roku. Absolwent uzyskuje dyplom ukończenia Podyplomowych Studiów Zarządzania kulturą. Zjazdy odbywają się w trybie spotkań sobotnio-niedzielnych (13-14.X.2012; 27-28.X.2012; 17-18.XI.2012; 01-02.XII.2012; 8-9.XII.2012; 12-13.I.2013;26-27.I.2013; 16-17.II.2013; 02-03.III.2013; 16-17.III.2013; 06.IV.2013).

W ramach 180 godzin zajęć realizowane są następujące tematy: zarządzanie w kulturze (20 godz.); prawno-organizacyjne podstawy funkcjonowania instytucji kultury w Polsce (18 godz.); funkcjonowanie kultury w polskim systemie finansów publicznych (30 godz.); pozyskiwanie środków krajowych, unijnych i europejskich dla sektora kultury na projekty inwestycyjne i projekty nieinwestycyjne oraz sponsoring kultury czyli pozabudżetowe środki dla kultury (24 godz.); ochrona i zarządzanie dziedzictwem kulturowym (12 godz.); prawo autorskie w praktyce menedżera kultury (20 godz.); media i dyplomacja kulturalna. Podstawy protokołu dyplomatycznego i etykiety (14 godz.); zarządzanie mediami. Autoprezentacja i komunikacja w środkach masowego przekazu (10 godz.); kampanie promocyjne w działalności menedżera kultury (12 godzin.); główne założenia coachingu i trenerstwa. Wykorzystanie technik coachingowych i szkoleniowych w pracy menedżera kultury (16 godzin.) oraz spotkania z ciekawymi ludźmi.

Dotychczas studia ukończyły 54 osoby z całej Polski, wśród których byli przedstawiciele kadry zarządzającej samorządowych instytucji kultury, pracownicy tych instytucji, twórcy i animatorzy kultury oraz działacze organizacji pozarządowych. Studiami kieruje dr Magdalena Ślusarska, prodziekan ds. naukowych i ogólnych WNH UKSW, kierownik Zakładu Zarządzania Kulturą w Instytucie Kulturoznawstwa i Filologii Klasycznej WNH. Wśród wykładowców są badacze i analitycy zjawisk zachodzących w kulturze, osoby kształtujące politykę kulturalną państwa oraz specjaliści-praktycy, menedżerowie i liderzy kultury. Informacje szczegółowe oraz ramowy program zajęć znajdują się na stronie internetowej WNH UKSW: www.wnh.uksw.edu.pl w zakładce „studia podyplomowe”. Organizatorzy serdecznie zapraszają do zapoznania się z ich ofertą, w tej edycji zostało jeszcze kilka wolnych miejsc.
(info UKSW)[ powrót ]
Portal www.wydawca.com.pl., miesięcznik ,,Wydawca"; Księgarnia Branżowa [ więcej ›› ]

Konkursy | Organizacje | PTWK | Poligrafia | Prawo | Promocje | Szkolenia | Targi | Linki | Książki | Antykwariat | Czasopismo