WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  Twój koszyk WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  szukaj
 Edytorstwo 
 Konkursy 
 Księgarstwo 
 PTWK 
 Szkolenia 
 Technika 
 Prawo 
 Rynek Wydawniczy 
 Targi 
 Linki 
Ważne
16-07-2019
STUDIUM PTWK 2019
Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek zaprasza na kolejne szkolenia organizowane w II półroczu 2019 roku:

KURS REDAKCJI MERYTORYCZNEJ >>>
KURS REDAKTORA PROWADZĄCEGO >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO >>>
KURS DTP/PREPRESS >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW TŁUMACZONYCH >>>
KURS KOREKTY WYDAWNICZEJ >>>
KURS SKUTECZNEGO WYDAWCY >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO DLA ZAAWANSOWANYCH >>>
KURS TŁUMACZENIA LITERACKIEGO DLA POCZĄTKUJĄCYCH >>>
20-11-2007
WARSZTAT REDAKTORA
WARSZTAT REDAKTORA to dział miesięcznika „Wydawca” i portalu www.wydawca.com.pl, w którym na Państwa pytania odpowiadają fachowcy.

Czekamy na pytania: wydawca@go2.pl

Szkolenia
FORUM | SZKOLENIA FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO | WARSZTAT REDAKTORA | SZKOLENIA DLA STUDIÓW DTP i DRUKARŃ | PODYPLOMOWE STUDIA POLITYKI WYDAWNICZEJ i KSIĘGARSTWA UW | INNE  | PRAWO AUTORSKIE | SZKOLENIA PTWK  |

05-09-2007
SZKOLENIE FORUM - ABC PROMOCJI (JĘZYK, PROJEKTOWANIE I PRODUKCJA PUBLIKACJI REKLAMOWYCH)


20 - 21 września 2007 r. godz. 10.00
Warszawa, Dom Polonii ul. Krakowskie Przedmieście 64
cena: 850 zł (szkolenie+materiały+obiady)


Zajęcia prowadzą:
Michał Wiśnicki - absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW oraz Wydziału Polonistyki UW Specjalizuje się w zagadnieniach poprawności językowej oraz perswazji i manipulacji językowej w mediach. Ekspert z dziedziny słowotwórstwa.

Robert Wawrzeń - absolwent Wydziału Humanistycznego oraz Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Z wykształcenia polonista-teatrolog, z zawodu – redaktor i menedżer. Organizuje i koordynuje projekty reklamowe związane z poligrafią. Od wielu lat wspópracuje z Ośrodkiem Edukacyjnym FORUM, prowadzi seminaria z zakresu prawa autorskiego w reklamie oraz zagadnień redakcji, edycji i druku.


Program szkolenia:

20.09.2007 r.
POPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA W PUBLIKACJACH REKLAMOWYCH
prowadzący: Michał Wiśnicki

1. Ortografia i interpunkcja, czyli szczegóły też są ważne
1.1. Wprowadzenie (omówienie zagadnień związanych z kulturą języka
polskiego, głównych pojęć używanych w KJP – norma językowa, innowacja
językowa, błąd językowy itp.).
1.2. Klasyfikacja błędów językowych.
1.3. O mniej znanych zasadach ortografii i interpunkcji, czyli szczegóły
też są ważne:
1.3.1. „z kropką czy bez” – typowe zastosowania kropki w pismach oficjalnych
(w skrótach datach, przy liczebnikach itp.);
1.3.2. kiedy dobrze jest stawiać przecinki – o typowych
&! nbsp; zastosowaniach przecinka;
1.3.3. pozostałe znaki interpunkcyjne (m.in. dwukropek, wykrzyknik, cudzysłów,
„zbitki interpunkcyjne”);
1.3.4. pisownia łączna i rozdzielna (pisownia różnych części mowy z nie-, -by,
łączenie przymiotników i przysłówków typu nowo otwarty, jasnobłękitny);
1.4. Skróty i skrótowce.
1.5. Ćwiczenia związane ze stosowaniem ortografii i interpunkcji.
2. Warunki do czy dla; profilów czy profili, czyli o odmianie wyrazów
i budowie poprawnych zdań
2.1. Wprowadzenie.
2.1.1. Kłopoty z fleksją i składnią polską.
2.1.2. Typologie błędów związanych z odmianą wyrazów i stosowaniem
ich w zdaniach.
2.2.! Najczęstsze błędy związane z odmianą polskich części mowy:2.2.1. meczów – meczy?, dobry – dobzi?, czyli o odmianie kłopotliwych
rzeczowników i przymiotników;
2.2.2. on mełł czy on mielił? Nienawidził czy nienawidział? – o błędach
związanych z odmianą czasowników;
2.2.3. pierwsi, drudzy, trzeci, czwarci, piąci? – o kłopotach z odmianą
liczebników.
2.3. Najczęstsze błędy związane z budową gramatyczną zdań.
2.3.1. Wiara i rozsądek prowadziły czy prowadzili? – jak tworzyć zdania
z podmiotem zbiorowym;
2.3.2. warunki rozwoju czy dla rozwoju; szampon do włosów czy
dla włosów – o użyciu przyimków w tekstach nie tylko promocyjnych.
2.3.3. Skróty składniowe, budowa zdań złożonych.
2.4. Ćwiczenia utrwalające wiedzę.3. Słowa w działaniach promocyjnych
3.1. Wprowadzenie.
3.1.1. O słowach dobrych i mniej dobrych;
3.1.2. O stylu dobrym i mniej dobrym.
3.2. Moda językowa i szablon językowy – jak unikać sztampy i dobrze
pisać po polsku.
3.3. Jakie słowa pasują – o zasadach łączliwości leksykalnej.
3.4. Dobre rady na dobry styl – nieco o teorii dobrego stylu.
3.5. Redagowanie tekstów promocyjnych, okolicznościowych, informacji
prasowej itp.; najczęstsze błędy.
3.6. Ćwiczenia poprawnościowe.
4. Slogany podstawą reklamy; etykieta językowa
4.1. Co to jest slogan? – charakterystyka językowa;
4.2. zasady tworzenia dobrego sloganu.
4.3. Prowokacja czy n! ieświadomość językowa? – o naruszaniu normy
&n! bsp;&nbs p; językowej w sloganach.
4.4. Metafora na usługach reklamy – o możliwościach wykorzystania metafory
w celach perswazyjnych.
4.5. Etykieta w tekstach pisanych:
4.5.1. budowa tekstu;
4.5.2. zwroty grzecznościowe, które nigdy nie zawodzą;
4.5.3. graficzne niuanse (np. spacje, wielkie litery itp.).
4.6. Naruszanie etykiety językowej w reklamie – skuteczny sposób
na przyciągnięcie uwagi?
4.7. Ćwiczenia związane z tworzeniem haseł reklamowych, wykorzystywanie
możliwości językowych w tym zakresie.


21.09.2007 r.
PROJEKTOWANIE I PRODUKCJA PUBLIKACJI REKLAMOWYCH
prowadzący: Robert Wawrzeń

1. Klasyfikacja i zasady przygotowania materiałów źródłowych do składu
publikacji promocyjnych - analogowa i cyfrowa postać materiałów:
- przygotowanie tekstów do składu
- publikacja fotografii - rekapitulacja zagadnień technicznych: przygotowanie
materiału fotograficznego, rozdzielczości i rozmiary
- przygotowanie grafiki wektorowej: logo, herb, mapa, rysunki 3D
- formaty plików elektronicznych – charakterystyka i zastosowanie
- archiwizacja plików: jak prawidłowo gromadzić wersje elektroniczne publikacji?
2.Projektowanie i redakcja techniczna publikacji marketingowych
a) współczesny projekt wydawnictwa promocyjnego: zasady projektowania,
kompozycj! a; cechy dobrych projektów i najczęstsze ich wady
b) projekt a druk – zestawienie najważniejszych problemów
c) redakcja techniczna:
- tajniki typografii: fonty i pismo - rodzaje, zastosowanie
- zasady i metody łamania publikacji,
d) korekta techniczna – zasady i sposób wykonywania korekty; znaki korektorskie
e) makietowanie publikacji: funkcje makiet
3. Praktyczne zagadnienia pre-press: zanim zaczniemy drukować...:
- raster, CMYK, Pantone – istota i metody odwzorowania kolorów w druku
- proofing analogowy i cyfrowy – wzór dla drukarni czy kolor sugerowany?
Problemy akceptacji kolorów publikacji oraz utrzymania jednolitości
kolorystyki publikacji, wykonywanych różnymi technikami drukarskimi.
4. Kalkulacja druku: an! aliza czynników, które mają wpływ na cenę produkcji
! &n bsp; publikacji reklamowej.
5. Papier – podstawowy surowiec do druku:
- prezentacja gatunków, gramatur i formatów papierów
- zastosowanie określonych gatunków papieru do produkcji wydawnictw.
6. Uszlachetnianie publikacji reklamowej – rodzaje i zastosowanie.


UWAGA! 10 % rabatu dla stałych uczestników szkoleń


Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.forum.v.pl - edukacja praktyczna


FORUM
Ośrodek Edukacyjny Anna Hoffmann
70-536 Szczecin, ul. Kuśnierska 8
tel.(091) 488-57-50,489-64-56,489-64-55
fax. (091) 489-64-54
www.forum.v.pl forum@v.pl


[ powrót ]
Portal www.wydawca.com.pl., miesięcznik ,,Wydawca"; Księgarnia Branżowa [ więcej ›› ]

Konkursy | Organizacje | PTWK | Poligrafia | Prawo | Promocje | Szkolenia | Targi | Linki | Książki | Antykwariat | Czasopismo