WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  Twój koszyk WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  szukaj
 Edytorstwo 
 Konkursy 
 Księgarstwo 
 PTWK 
 Szkolenia 
 Technika 
 Prawo 
 Rynek Wydawniczy 
 Targi 
 Linki 
Ważne
16-07-2019
STUDIUM PTWK 2019
Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek zaprasza na kolejne szkolenia organizowane w II półroczu 2019 roku:

KURS REDAKCJI MERYTORYCZNEJ >>>
KURS REDAKTORA PROWADZĄCEGO >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO >>>
KURS DTP/PREPRESS >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW TŁUMACZONYCH >>>
KURS KOREKTY WYDAWNICZEJ >>>
KURS SKUTECZNEGO WYDAWCY >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO DLA ZAAWANSOWANYCH >>>
KURS TŁUMACZENIA LITERACKIEGO DLA POCZĄTKUJĄCYCH >>>
20-11-2007
WARSZTAT REDAKTORA
WARSZTAT REDAKTORA to dział miesięcznika „Wydawca” i portalu www.wydawca.com.pl, w którym na Państwa pytania odpowiadają fachowcy.

Czekamy na pytania: wydawca@go2.pl

Szkolenia
FORUM | SZKOLENIA FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO | WARSZTAT REDAKTORA | SZKOLENIA DLA STUDIÓW DTP i DRUKARŃ | PODYPLOMOWE STUDIA POLITYKI WYDAWNICZEJ i KSIĘGARSTWA UW | INNE  | PRAWO AUTORSKIE | SZKOLENIA PTWK  |

04-04-2007
ABC PROMOCJI - SZKOLENIE FORUM
(16-17.05.2007, Warszawa)
Ośrodek Edukacyjny Forum ze Szczecina organizuje kolejne szkolenie - tym razem z zakresu opracowywania publikacji reklamowych. A oto dokładny program szkolenia.ABC PROMOCJI
język, projektowanie i produkcja publikacji reklamowych

(16-17.05.2007 r.,Warszawa, hotel Mazowiecki, ul. Mazowiecka 10)


16.05.2007 r.
I. Poprawność języka w publikacjach reklamowych

1. Kultura języka polskiego w reklamie
- krótkie wprowadzenie (omówienie terminów norma językowa, język promocji
itp.; typologie błędów językowych).
- omówienie najczęściej występujących błędów w tekstach promocyjnych.
- jak unikać błędów językowych – najczęstsze problemy:
* ortografia i interpunkcja w tekstach promocyjnych (m.in. stosowanie
wielkich i małych liter, stosowanie kropek i przecinków, pisownia łączna
i rozdzielna, stosowanie cząstek nie- oraz -by, zapisywanie dat).
* w zgodzie z polską fleksją i składnią (m.in. tworzenie oraz odmiana skrótów
i skrótowców, stosowanie zaimków, odmiana liczebników, zwłaszcza
nietypowych – typu procent, promil; zasady stosowania skrótów
składniowych).
* frazeologia (stosowanie związków frazeologicznych w promocji,
najczęstsze błędy z tym związane)
- ćwiczenia poprawnościowe, utrwalające wiedzę z zakresu kultury języka
polskiego.

2. Zasady redagowania tekstów promocyjnych
- cechy dobrego stylu tekstów pisanych (krótkie omówienie poszczególnych
cech – zwłaszcza zwięzłości, jasności, zrozumiałości itp.).
- najważniejsze zagadnienia związane z redagowaniem tekstu:
* redagowanie wywiadu
* redagowanie tekstu promocyjnego, reklamowego
* redagowanie tekstu sponsorowanego.
- błędy związane z tekstem pisanym (m.in. szyk zdań, kolejność członów
w zdaniu, pleonazmy i tautologie itp.).
- jak osiągać cele perswazyjne w pisanych tekstach reklamowych?
- ćwiczenia związane z redagowaniem tekstów pisanych (np. poprawa błędnie
zredagowanego wywiadu lub tekstu promocyjnego)

3. Slogan – cechy, cele, sposoby tworzenia (ok. 13.00-14.30)
- co to jest slogan? –charakterystyka językowa.
- zasady tworzenia dobrego sloganu.
- konstrukcja sloganów – dostosowanie do typu reklamowanego produktu.
- prowokacja czy nieświadomość językowa? – o naruszaniu normy językowej
w sloganach:
* cele naruszania normy językowej w reklamie
* przykładowe sposoby naruszania normy językowej w celach perswazyjnych
- metafora na usługach reklamy – o możliwościach wykorzystania metafory
w celach perswazyjnych.
- ćwiczenia poprawnościowe związane z tworzeniem haseł reklamowych,
wykorzystywanie możliwości językowych w tym zakresie
(m.in. deleksykalizacja frazeologii i znaczeń metaforycznych, gry i zabawy
językowe, zabiegi literackie)


17.05.2007 r.
II. Projektowanie i produkcja wydawnictw reklamowych

1. Klasyfikacja i zasady przygotowania materiałów
źródłowych publikacji do składu publikacji promocyjnych -
analogowa i cyfrowa postać materiałów składowych:
- przygotowanie tekstów do składu
- fotografie w publikacjach: rekapitulacja zagadnień technicznych
- przygotowanie i edycja grafiki pozazdjęciowej (wektorowej)
- formaty plików elektronicznych charakterystyka i zastosowanie
- archiwizacja plików: jak prawidłowo gromadzić wersje
elektroniczne publikacji?

2. Projektowanie i redakcja techniczna publikacji marketingowych
- współczesne tendencje projektowania wydawnictw
promocyjnych, zasady projektowania, cechy dobrych projektów
- projekt a druk zestawienie najważniejszych problemów
- redakcja techniczna:
- fonty i pismo - rodzaje, zastosowanie
- zasady i metody łamania publikacji,
- korekta techniczna - zasady i sposób wykonywania korekty;
znaki korektorskie
- makietowanie publikacji

3. Praktyczne zagadnienia pre-press: zanim zaczniemy drukować...:
- raster, CMYK, Pantone istota i metody odwzorowania kolorów w druku
- proofing analogowy i cyfrowy wzór dla drukarni czy kolor sugerowany?
Problemy akceptacji kolorów publikacji oraz utrzymania jednolitości
kolorystyki publikacji, wykonywanych różnymi technikami drukarskimi.

4. Kalkulacja druku: analiza czynników, które mają wpływ na cenę produkcji
broszury reklamowej.

5. Papier podstawowy surowiec do druku:
- gatunki, gramatury i formaty papierów
- zastosowanie określonych gatunków papieru do produkcji wydawnictw.

6. Uszlachetnianie publikacji reklamowej rodzaje i zastosowanie.


Zajęcia prowadzą:
Michał Wiśnicki - absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW (kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna ) oraz Wydziału Polonistyki UW (specjalizacja edytorsko-wydawnicza ). Współpracownik redakcji gazet regionalnych oraz Polskiej Agencji Prasowej oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Specjalizuje sie w zagadnieniach poprawności językowej oraz perswazji i manipulacji językowej w mediach. Ekspert z dziedziny słowotwórstwa.

Robert Wawrzeń - absolwent Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Z wykształcenia polonista-teatrolog, z zawodu - redaktor i menedżer. Od piętnastu lat związany jest z rynkiem wydawniczo-reklamowym. Organizuje i koordynuje projekty reklamowe związane z poligrafią. Od 2002 r. pracuje w zarządzie firmy KORAB Reklama Sp. z o.o. we Wrocławiu, obecnie na stanowisku menedżera projektu. Współpracuje z firmami reklamowymi, poligraficznymi i public relations. Prowadzi seminaria z zakresu prawa autorskiego w reklamie oraz zagadnień redakcji, edycji i druku. Publikuje na łamach pisma Pro-Kreacja, w portalu www.drukarnie.com.pl; współpracuje z firmami Dolnośląskiego Forum Menedżerów.


Całkowity koszt udziału w dwudniowym szkoleniu wynosi 840 zł i obejmuje: udział w części szkoleniowej, materiały, zaświadczenie o udziale w szkoleniu, serwis kawowy i obiady.
Koszt udziału w szkoleniu 16.05.07 r. wynosi 380 zł,
koszt udziału w szkoleniu 17.05.07 r. wynosi 460 zł
Organizator nie zapewnia noclegu!

Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do 11.05.2007 r.

Należność za udział należy wpłacać na konto OE FORUM: Bank Zachodni WBK SA I O/Szczecin, nr rachunku: 10109022680000000100213506 do 11.05.2007 r.


W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Anna Hoffmann (091) 488-57-50, 0605 68 67 60
Paweł Januszkiewicz (091) 489-64-56

Dla stałych uczestników szkoleń 10 % rabatu


Karta zgłoszenia[ powrót ]
Portal www.wydawca.com.pl., miesięcznik ,,Wydawca"; Księgarnia Branżowa [ więcej ›› ]

Konkursy | Organizacje | PTWK | Poligrafia | Prawo | Promocje | Szkolenia | Targi | Linki | Książki | Antykwariat | Czasopismo