WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  Twój koszyk WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  szukaj
 Edytorstwo 
 Konkursy 
 Księgarstwo 
 PTWK 
 Szkolenia 
 Technika 
 Prawo 
 Rynek Wydawniczy 
 Targi 
 Linki 
Ważne
16-07-2019
STUDIUM PTWK 2019
Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek zaprasza na kolejne szkolenia organizowane w II półroczu 2019 roku:

KURS REDAKCJI MERYTORYCZNEJ >>>
KURS REDAKTORA PROWADZĄCEGO >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO >>>
KURS DTP/PREPRESS >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW TŁUMACZONYCH >>>
KURS KOREKTY WYDAWNICZEJ >>>
KURS SKUTECZNEGO WYDAWCY >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO DLA ZAAWANSOWANYCH >>>
KURS TŁUMACZENIA LITERACKIEGO DLA POCZĄTKUJĄCYCH >>>
20-11-2007
WARSZTAT REDAKTORA
WARSZTAT REDAKTORA to dział miesięcznika „Wydawca” i portalu www.wydawca.com.pl, w którym na Państwa pytania odpowiadają fachowcy.

Czekamy na pytania: wydawca@go2.pl

Szkolenia
FORUM | SZKOLENIA FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO | WARSZTAT REDAKTORA | SZKOLENIA DLA STUDIÓW DTP i DRUKARŃ | PODYPLOMOWE STUDIA POLITYKI WYDAWNICZEJ i KSIĘGARSTWA UW | INNE  | PRAWO AUTORSKIE | SZKOLENIA PTWK  |

03-01-2014
STUDIUM PTWK: KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO


08 – 09, 22 – 23 marca 2014 r.

Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w kolejnym kursie
z kultury języka polskiego.


Szkolenie przeznaczone jest dla redaktorów merytorycznych, korektorów, tłumaczy, pracowników wydawnictw i czasopism, nauczycieli oraz osób zainteresowanych posługiwaniem się poprawną polszczyzną.

W programie m.in.:

1. Tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny:
a) przegląd najważniejszych zagadnień normatywnych,
b) typy błędów językowych;,
c) dwupoziomowość współczesnej normy,
d) podstawowe wydawnictwa poprawnościowe.
2. Fleksja wyrazów pospolitych:
a) tendencje we współczesnej fleksji,
b) najczęstsze wątpliwości;.
3. Poprawność fonetyczna.
4. Fleksja nazw własnych:

a) omówienie najważniejszych zmian w normie
współczesnego języka polskiego i wskazanie tendencji,
b) fleksyjne i ortograficzne trudności w odmianie imion i nazwisk,
c) fleksja nazw geograficznych.
5. Wybrane zagadnienia ortograficzne i interpunkcyjne.
6. Wybrane zagadnienia z poprawności składniowej:

a) związki rządu i zgody,
b) skróty składniowe,
c) składnia liczebników,
d) zasady poprawnego użycia imiesłowowych równoważników zdań,
e) szyk wyrazów,
f) kompozycja zdania złożonego.
7. Poprawność językowa tekstów użytkowych – wybrane zagadnienia.
8. Stylistyczna spójność tekstu.
9. Łączliwość leksykalna.
10. Metafory w tekstach użytkowych.


Zajęcia składać się będą z wykładu i ćwiczeń z konkretnymi tekstami; możliwe sprawdziany umiejętności dostrzegania i poprawiania błędów językowych.


Podstawą pracy są materiały przygotowane przez prowadzącą dr hab. Iwonę Burkacką, adiunkta w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowczyni jest członkiem Zakładu Stylistyki Teoretycznej, Leksykologii i Kultury Języka Polskiego oraz Zespołu Ortograficzno-Onomastycznego Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk a także kierownikiem studiów podyplomowych Polszczyzna w administracji i biznesie (UW). Popularyzatorka wiedzy z zakresu kultury języka polskiego, stylistyki i słowotwórstwa. Specjalizuje się w językoznawstwie polonistycznym. Interesuje się kulturą języka polskiego, zróżnicowaniem języka polskiego (m.in. odmiany środowiskowe, zawodowe, polszczyzna potoczna), zmianami we współczesnej leksyce oraz słowotwórstwem i morfotaktyką. Współautorka wielu publikacji z zakresu słowotwórstwa i zagadnień normatywnych współczesnej polszczyzny. Od lat współpracuje z PTWK i prowadzi kursy, seminaria i szkolenia dotyczące szeroko rozumianej kultury języka polskiego i poprawności językowej. Opracowała i poprowadziła też zajęcia dla poszczególnych instytucji i wydawnictw: CH BECK, LexisNexis, WSiP, STENTOR, GET IT, Kancelaria Sejmu, KIO, ARR, GIF, RAABE, Biblioteka Analiz.


 • Kurs (cztery spotkania – łącznie 24 godziny lekcyjne) odbędzie
  się w dniach:

  08 – 09, 22 – 23 marca 2014 r. (sobota i niedziela)
  w godzinach 10:00 – 15:15


 • Zajęcia: Akademia Sztuki i Kultury – Warszawa,
  ul. Jana Pawła II 36-c (na tyłach Kina „Femina”).

 • Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w grupach 20 osobowych.

 • Organizator zapewnia uczestnikom szkolenia napoje (kawa, herbata, woda).

 • Słuchacze otrzymują oficjalne zaświadczenie ukończenia kursu.

 • Koszt od osoby (za cztery dni zajęć) wynosi 920,00 złotych brutto.
  Dla członków PTWK – 10 % zniżki.


  Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 3 marca 2014 r. na załączonych formularzach


  UWAGA: W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu, ale nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.

  Bliższe informacje można uzyskać w biurze PTWK.

  Maria Kuisz
  Dyrektor Biura i Studium PTWK
  tel./fax (22) 850 34 76
  kom. 606 75 75 29
  mail: ptwk@ptwk.pl
  www.ptwk.pl
 • Formularz zgłoszenia dla firmFormularz zgłoszenia dla firm
  Formularz zgłoszenia dla osób indywidualnychFormularz zgłoszenia dla osób indywidualnych  [ powrót ]
  Portal www.wydawca.com.pl., miesięcznik ,,Wydawca"; Księgarnia Branżowa [ więcej ›› ]

  Konkursy | Organizacje | PTWK | Poligrafia | Prawo | Promocje | Szkolenia | Targi | Linki | Książki | Antykwariat | Czasopismo