WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  Twój koszyk WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  szukaj
 Edytorstwo 
 Konkursy 
 Księgarstwo 
 PTWK 
 Szkolenia 
 Technika 
 Prawo 
 Rynek Wydawniczy 
 Targi 
 Linki 
Ważne
16-07-2019
STUDIUM PTWK 2019
Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek zaprasza na kolejne szkolenia organizowane w II półroczu 2019 roku:

KURS REDAKCJI MERYTORYCZNEJ >>>
KURS REDAKTORA PROWADZĄCEGO >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO >>>
KURS DTP/PREPRESS >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW TŁUMACZONYCH >>>
KURS KOREKTY WYDAWNICZEJ >>>
KURS SKUTECZNEGO WYDAWCY >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO DLA ZAAWANSOWANYCH >>>
KURS TŁUMACZENIA LITERACKIEGO DLA POCZĄTKUJĄCYCH >>>
20-11-2007
WARSZTAT REDAKTORA
WARSZTAT REDAKTORA to dział miesięcznika „Wydawca” i portalu www.wydawca.com.pl, w którym na Państwa pytania odpowiadają fachowcy.

Czekamy na pytania: wydawca@go2.pl

Szkolenia
FORUM | SZKOLENIA FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO | WARSZTAT REDAKTORA | SZKOLENIA DLA STUDIÓW DTP i DRUKARŃ | PODYPLOMOWE STUDIA POLITYKI WYDAWNICZEJ i KSIĘGARSTWA UW | INNE  | PRAWO AUTORSKIE | SZKOLENIA PTWK  |

30-12-2013
STUDIUM PTWK: KURS DLA REDAKTORA PROWADZĄCEGO


18 – 19, 24 – 25 stycznia 2014 i 1 – 2 lutego 2014 r.
(46 godzin lekcyjnych)

Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek odpowiadając na potrzeby wydawców i duże zainteresowanie serdecznie zaprasza na kolejny kurs dla redaktora prowadzącego.


Szkolenie kierowane jest do redaktorów, szefów firm wydawniczych, pracowników działów wydawniczych oraz innych osób zajmujących się pracami nad projektami wydawniczymi. Zajęcia składać się będą z wykładu i ćwiczeń warsztatowych; sprawdziany umiejętności efektywnej pracy nad projektami wydawniczymi.

Program kursu:

1. Jak zmienia się rynek książki w Polsce.
a) Podstawowe dane, analiza trendów.
b) Czy e-booki i audiobooki są zagrożeniem dla książki papierowej?

2. Sylwetka redaktora inicjującego/prowadzącego/wydawcy.
Etyka zawodu redaktora

a) Czy redaktor prowadzący (inicjujący – wydawca) musi / powinien umieć wykonywać prace wydawnicze nad tekstem: redagować, robić korekty, indeksy, bibliografię itp.?
b) Zachowania dopuszczalne i niedopuszczalne z punktu widzenia „dobrego obyczaju
wydawniczego”.
c) Gdzie przebiega granica między „dobrym obyczajem wydawniczym” a zasadami rywalizacji na wolnym rynku?

3. Przygotowanie publikacji do wprowadzenia do planu
a) Przedstawienie „drogi książki” w wydawnictwie – tok pracy nad projektem wydawniczym.
b) Teczka dokumentów publikacji, jako podstawowa dokumentacja prowadzenia tytułu, w powiązaniu z „drogą książki”.
c) Konstruowanie poprawnej oferty wydawniczej (kwestionariusz autorski).
d) Zasady weryfikacji tytułów przed wprowadzeniem do planu (recenzje wewnętrzne i zewnętrzne).
e) Badanie rynku pod kątem tytułów konkurencyjnych i wspomagających (tzw. marketing redakcyjny).
f) Przygotowanie koncepcji edytorsko-technicznej publikacji (organizacja treści, elementy uzupełniające treść – tabele, wykresy, ilustracje, mapy, elementy dodatkowe – płyta CD, pendrive, aneks internetowy; forma publikacji – papierowa, elektroniczna).
g) Budżetowanie tytułu – typy kosztów, przychody, powiązanie kosztorysu ze wstępnym projektem edytorskim publikacji.

4. Pozyskiwanie funduszy na działalność wydawniczą – przygotowywanie aplikacji.
a) Pozyskiwanie dotacji: źródła instytucjonalne, programy unijne oraz obowiązujące w nich procedury i dokumenty.
b) Poszukiwanie innych donatorów, sponsorów oraz reklamodawców,
c) Kolekcje dla gazet, klubów książki itp., publikacje na zamówienie (zlecenie).

5. Praca z maszynopisem od momentu złożenia pracy przez autora
do egzemplarza sygnalnego

a) Weryfikacja i przyjęcie pracy oraz ewentualna weryfikacja budżetu publikacji.
b) Sporządzenie szczegółowego harmonogramu prac redakcyjnych.
c) Uszczegółowienie koncepcji edytorskiej, koncepcja graficzno-marketingowa, okładka, noty do katalogów i na okładkę; elementy promocji książki, termin premiery.
d) Aspekt redakcyjny procesu wydawniczego – opracowanie edytorskie i techniczne.
e) Współpraca z redaktorami zewnętrznymi, redaktorem technicznym, grafikiem, ilustratorem i innymi osobami pracującymi nad publikacją (tekstem i jego elementami).
f) Monitoring procesu produkcyjnego (składu/łamania, korekt i druku)
g) Co to są czystodruki i po co je trzeba oglądać. Errata.
h) Ocena i akceptacja egzemplarza sygnalnego – na co trzeba zwrócić uwagę.
i) Specyfika publikacji elektronicznych (e-booki)

6. Konstruowanie planu wydawniczego
a) Trzy główne źródła pozyskiwania projektów wydawniczych i sposoby ich procedowania.
b) Pozytywne i negatywne strony różnych sposobów pozyskiwania tytułów.
c) Ogólne zasady konstruowania spójnego planu wydawniczego – strategia wydawnicza krótko- i długofalowa.
d) Własna inicjatywa redaktora – poszukiwanie obszarów do zagospodarowania na rynku wydawniczym, sposoby ich wykrywania i wypełniania.
e) Praca nad seriami wydawniczymi (koncepcja, uzupełnianie, dynamika i lokomotywy serii).

7. Podstawy prawa autorskiego
a) Przedmiot i podmiot prawa autorskiego.
b) Obowiązujące terminy, zasady i ich konsekwencje prawne.
c) Osobiste i majątkowe prawo autorskie.
d) Teksty nieobjęte ochroną prawa autorskiego.
e) Dozwolone wykorzystanie tekstu – prawo cytatu.
f) Prawo do wykorzystania tekstów chronionych prawem autorskim w podręcznikach i antologiach, użytek osobisty.
g) Spadkobiercy sygnatariuszy umów wydawniczych; domena publiczna.
h) Wykorzystanie materiałów ikonograficznych.
i) Wykorzystywanie materiałów z Internetu.

8. Zasady redagowania umów wydawniczych
a) Typy i rodzaje umów wydawniczych (autorskie, licencyjne, o dzieło, zlecenia itd.) – prace wydawnicze stosowane przy poszczególnych typach umów i ich konsekwencje prawne.
b) Poprawnie skonstruowany kontrakt autorski i konsekwencje pominięcia istotnych elementów.
c) Umowy/zgody na wykorzystanie elementów zapożyczonych z innych publikacji.
d) Umowy z wydawcami oryginałów (przy tłumaczeniach), ze współwydawcami,
donatorami, sponsorami.

9. Wybrane zagadnienia z marketingu wydawniczego
a) Dystrybucja – gdzie, jak i za jaką cenę sprzedawać nasze publikacje.
b) Działalność marketingowa wydawnictwa – jak wyróżnić się na konkurencyjnym rynku
c) Plan promocyjny tytułu – termin premiery, akcje promocyjne i reklamowe.
d) Najskuteczniejsze lingwistyczne środki wyrazu w przekazach reklamowych
e) Reklama wydawnicza w mediach (telewizyjna, radiowa, prasowa, internetowa)
- współpraca z mediami, koszty i ocena skuteczności
f) Targi i wystawy wydawnicze.

Wykłady prowadzą:

red. Anna Kędziorek – od 28 lat związana zawodowo z instytucjami wydawniczymi. Była: redaktorką w Wyd. „Książka i Wiedza”, zastępcą redaktora naczelnego w Bellonie, kierownikiem samodzielnej i samofinansującej się redakcji filologii obcych, następnie redaktorem naczelnym redakcji humanistycznej w PWN będąc równocześnie redaktorem inicjującym i prowadzącym filologii obcych. Obecnie pracuje w Wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie redaktorskie i korektorskie (książki, czasopisma). Cały czas redaguje książki dla wielu wydawców (PAN – Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, Studia z Dziejów Nauki Polskiej; Dzieje Wsi i Rolnictwa; PWN, UW, SGH, Semper i in.). Specjalista w zakresie tworzenia i realizacji długofalowych strategii wydawniczych oraz planów wydawniczych zarządzania procesem wydawniczym, wprowadzania nowych technologii na rynek wydawniczy i tworzenia umów autorskich. Prowadzi wykłady i konwersatorium z przedmiotu „Wstęp do współczesnego edytorstwa” na specjalizacji edytorskiej w Instytucie Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca na kursach PTWK.

red. Aldona Zawadzka – była prezes Wydawnictwa Książka i Wiedza, obecnie prezes
i współwłaścicielka Wydawnictwa JEDEN ŚWIAT. Absolwentka Instytutu Rusycystyki, Slawistyki i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła również studia na Wydziale Zarządzania i Marketingu w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu
w Warszawie oraz na Wydziale Geodezji i Kartografii w Instytucie Poligrafii Politechniki Warszawskiej. Inicjatorka i organizatorka akcji promocyjnych, których celem jest promocji czytelnictwa m.in.: Przyłapani na czytaniu. Prowadziła szkolenia z zakresu marketingu wydawniczego, reklamy i zarządzania wydawnictwem m.in. dla: UMCS, Podyplomowego Studium Edytorstwa UW, Ministerstwa Ochrony Środowiska, firmy Innowacje i Nowe Technologie. Wieloletnia wykładowczyni marketingu wydawniczego, zarządzania: strategicznego i wydawnictwem, finansami przedsiębiorstwa na kursach PTWK.

adw. Wojciech Orżewski – prowadzi praktykę zawodową w Kancelarii Adwokackiej. Absolwent Wydziału Prawa UW. Ponadto ukończył studia podyplomowe w zakresie prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego w Międzyuczelnianym Instytucie Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej UJ. Autor wielu publikacji dotyczących prawa autorskiego m.in.: Elementy prawa w działalności wydawniczej; Reklama i prawo; Prawo w mediach; Fotograf, fotografia, prawo; Wydawca i prawo, Praktyczny poradnik dla przedsiębiorcy; Odpowiedzialność wspólników i członków organów spółek osobowych i kapitałowych. Wieloletni wykładowca prawa autorskiego i praw pokrewnych na kursach PTWK.

 • Szkolenie (sześć spotkań – łącznie 46 godzin lekcyjnych) odbędzie się w dniach:
  18 – 19, 24 – 25 stycznia 2014 i 1 – 2 lutego 2014 r.
  w godzinach: soboty 10.00 – 17.00, niedziele 09.00 – 16.00

  Formularze zgłoszenia w załącznikach.

 • Zajęcia w Akademii Sztuki i Kultury w Warszawie,
  ul. Jana Pawła II 36-c (na tyłach Kina „Femina”).

 • Koszt od osoby (za sześć dni zajęć) wynosi 990,00 złotych brutto.
  Dla członków PTWK – 10 % zniżki.

 • Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w grupach 20 osobowych.

 • Organizator zapewnia uczestnikom szkolenia napoje (kawa, herbata, woda).

 • Słuchacze otrzymują oficjalne zaświadczenie ukończenia kursu.

  Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 13 stycznia 2014

  UWAGA: W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu, ale nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.

  Bliższe informacje można uzyskać w biurze PTWK.

  Maria Kuisz
  Dyrektor Biura i Studium PTWK
  tel./fax (22) 850 34 76
  kom. 606 75 75 29
 • Formularz zgłoszenia dla firmFormularz zgłoszenia dla firm
  Formularz zgłoszenia dla osób indywidualnychFormularz zgłoszenia dla osób indywidualnych  [ powrót ]
  Portal www.wydawca.com.pl., miesięcznik ,,Wydawca"; Księgarnia Branżowa [ więcej ›› ]

  Konkursy | Organizacje | PTWK | Poligrafia | Prawo | Promocje | Szkolenia | Targi | Linki | Książki | Antykwariat | Czasopismo