WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  Twój koszyk WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  szukaj
 Edytorstwo 
 Konkursy 
 Księgarstwo 
 PTWK 
 Szkolenia 
 Technika 
 Prawo 
 Rynek Wydawniczy 
 Targi 
 Linki 
Ważne
16-07-2019
STUDIUM PTWK 2019
Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek zaprasza na kolejne szkolenia organizowane w II półroczu 2019 roku:

KURS REDAKCJI MERYTORYCZNEJ >>>
KURS REDAKTORA PROWADZĄCEGO >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO >>>
KURS DTP/PREPRESS >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW TŁUMACZONYCH >>>
KURS KOREKTY WYDAWNICZEJ >>>
KURS SKUTECZNEGO WYDAWCY >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO DLA ZAAWANSOWANYCH >>>
KURS TŁUMACZENIA LITERACKIEGO DLA POCZĄTKUJĄCYCH >>>
20-11-2007
WARSZTAT REDAKTORA
WARSZTAT REDAKTORA to dział miesięcznika „Wydawca” i portalu www.wydawca.com.pl, w którym na Państwa pytania odpowiadają fachowcy.

Czekamy na pytania: wydawca@go2.pl

Szkolenia
FORUM | SZKOLENIA FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO | WARSZTAT REDAKTORA | SZKOLENIA DLA STUDIÓW DTP i DRUKARŃ | PODYPLOMOWE STUDIA POLITYKI WYDAWNICZEJ i KSIĘGARSTWA UW | INNE  | PRAWO AUTORSKIE | SZKOLENIA PTWK  |

24-01-2017
SZKOLENIA FORUM: XVII KRAKOWSKA KONFERENCJA Z CYKLU NOWOCZESNE PRAWO AUTORSKIE
Nowoczesne Prawo Autorskie

6-7 marca 2017 r.
Kraków, hotel Campanile ***, ul. Św. Tomasza 34

PROGRAM SZKOLENIA:
6 marca 2017 r. prowadzący: prof. Ryszard Markiewicz (Katedra Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego)

godz. 9.00 - 13.00
I. ABC czynności prawnych w prawie autorskim
1. Umowy licencyjne
2. Umowy o przeniesienie prawa
3. Wspólne reguły dla umów licencyjnych i przenoszących prawa autorskie
4. Szczególne postacie umów autorskich
5. Sporne kwestie umów prawa autorskiego
6. Jednostronne czynności prawne
II. Pomysł i materiał urzędowy jako utwory
1. Pomysł jako utwór
a. autorskoprawne przesłanki utworu w pomyśle
b. sens dopatrywania się cechy indywidualnej twórczości w pomyśle
2. Materiał urzędowy jako utwór
III. Remiks a prawo autorskie
1. Autorskie prawa majątkowe
2. Autorskie dobra osobiste
3. Licencja ustawowa dla remiksu?
IV. Fotografia portretowa i prawo cytatu - orzeczenie SA w Krakowie z dn. 10 czerwca 2016 r.
1.Autorskie prawa majątkowe
a. cytat w „w celu wyjaśniania i nauczania”
b. obowiązek podania imienia i nazwiska twórcy oraz źródła
2. Autorskie dobra osobiste
3. Czy i jak rozszerzać granice dozwolonego cytatu
V. Parodia i prawo autorskie
VI. Prawa na dobrach niematerialnych w kodeksie cywilnym?
VII. Nowe orzeczenia TS UE
VIII. Zdezorientowany prawnik o publicznym udostępnianiu utworu

godz. 13.30 - 15.00 prowadząca: prof. Ewa Nowińska (Katedra Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego)
1. Konsekwencje monopolu autorskiego dla obrotu gospodarczego
2. Pułapki ochrony prawnoautorskiej w zakresie architektonicznej i dokumentacji projektowej
3. Ochrona opracowań z zakresu wzornictwa przemysłowego: czy warto rejestrować w świetle prawnoautorskiej ochrony?
4. Ochrona przed naśladownictwem rozwiązań rynkowych: ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czy ustawa
o prawie autorskim i prawach pokrewnych?

godz. 15.00 - 17.00 prowadzący: mec. Piotr Łada (Kancelaria Adwokacka Piotr Łada)
1. Relacje pomiędzy prawem autorskim a współczesnymi działaniami artystycznymi (sztuka współuczestnicząca, sztuka konceptualna, action painting,
body art, sztuka ziemi, sztuka odprzedmiotowiona)
2. Oryginał, egzemplarz, kopia, reprodukcja, odtworzenie - analiza pojęcia oryginału egzemplarza dzieła sztuki i jego twórcy
w kontekście praw autorskich
3. Droit de suite - prawo do wynagrodzenia twórcy przy zawodowej odsprzedaży oryginalnego egzemplarza utworu plastycznego lub fotograficznego.
Uregulowania a praktyka stosowania w działalności domów aukcyjnych i galerii
4. Sztuka w przestrzeni publicznej (street art, graffiti) - problematyka prawa własności i ochrony prawa autorskiego
5. Autorskie prawa osobiste twórców sztuki nowoczesnej i współczesnej w kontekście działalności ekspozycyjnej i wystawienniczej
6. Fotografia dzieł sztuki i rejestracja wydarzeń artystycznych - prawa artystów i osób dokonujących utrwaleń


7 marca 2017 r. prowadzący: dr Marek Bukowski (Bukowski i Wspólnicy Kancelaria Prawna Sp.k.)

1. Modernizacja prawa autorskiego: projekt dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym a polskie prawo autorskie
- Dozwolony użytek w działalności naukowej i edukacyjnej
- Utwory niedostępne w obrocie handlowym
- Prawo pokrewne wydawców prasowych
- Obowiązki i odpowiedzialność dostawców serwisów internetowych za przechowywanie i udostępniane treści przez użytkowników
2. Nowe zasady funkcjonowania zbiorowego zarządzania w projektowanej ustawie
- Pojęcie organizacji zbiorowego zarządzania i niezależnego podmiotu zarządzającego
- Zakres zbiorowego zarządzania i podstawy prawne reprezentacji OZZ
- Zasady udzielania licencji i inkasowania wynagrodzenia
- Licencje wieloterytorialne
- Zasady kształtowania tabel wynagrodzeń i rozstrzygania sporów z użytkownikami

godz. 13.30 - 14.45 adwokat Agnieszka Malczewska-Poteralska (Bukowski i Wspólnicy Kancelaria Prawna Sp.k.)
Wyczerpanie prawa kontroli dalszego obrotu egzemplarzem utworu
- autorskie prawa majątkowe do utworu w zakresie obrotu oryginałem oraz egzemplarzami utworu
- egzemplarz a kopia utworu:
a/ różnice teoretyczne między pojęciami oraz ich konsekwencje na gruncie prawa autorskiego i praktyki eksploatacji utworów
b/ użyczanie cyfrowych kopii utworów przez biblioteki w świetle orzeczenia TSUE z dnia z dnia 10 listopada 2016 r. (C174/15) a tradycyjne
rozumienie „użyczenia" w prawie autorskim
- przesłanki i skutki wyczerpania prawa zezwalania na dalszy obrót egzemplarzami utworu
- obrót używanym oprogramowaniem - specyfika wyczerpania prawa kontroli dalszego programu komputerowego:
a/ wyrok TS UE z dnia 3 lipca 2012 r. (C128/11) w sprawie UsedSoft GmbH przeciwko Oracle International Corp.
b/ wyrok TS UE z dnia 12 października 2016 r. (C166/15) w sprawie przeciwko A. Ranksowi i Jurijsowi Vasiļevičsowi

godz. 14.45 -16.00 radca prawny Paweł Markiewicz (Bukowski i Wspólnicy Kancelaria Prawna Sp.k.)
Umowy o dzieło dotyczące prac naukowych, twórczych i artystycznych w postępowaniach kontrolnych ZUS
1. Umowa o dzieło a inne umowy rezultatu - zakres umów objętych obowiązkowym ubezpieczeniem
2. Kryteria kwalifikacji umowy jako umowy o dzieło
3. Umowy autorskie i umowy z wykonawcami a umowy o dzieło
4. Cel umowy a jej rezultat. Czy system ubezpieczeń społecznych ogranicza swobodę umów?
5. Najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące umów o dzieło i możliwe perspektywy na przyszłość
6. Praktyczne uwagi dotyczące konstruowania umów o dzieło

Cena szkolenia: 1590 zł netto +23% VAT. Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 80 zł rabatu od ceny netto.

Cena zawiera:
- uczestnictwo w szkoleniu,
- materiały szkoleniowe,
- dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia,
- obiady i serwisy kawowe w dniach 6 i 7.03.,
- udział w uroczystej kolacji w dniu 6.03. godz. 19.00 - Jama Michalika, ul. Floriańska 45.

Ceny dodatkowych świadczeń:
pokój 1-osobowy - 220 zł/doba wraz ze śniadaniem,
miejsce w pokoju 2-osobowym - 130 zł/doba wraz ze śniadaniem.
Kolacja w dniu 5.03. - 40 zł.

Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do pięciu dni przed terminem szkolenia.
Informację dotyczącą potwierdzenia realizacji szkolenia przesyłamy do trzech dni roboczych przed terminem szkolenia.

Płatność za udział w szkoleniu może nastąpić po szkoleniu na podstawie faktury VAT. Podmioty finansujące udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT - zwolniony.
Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM:
Bank Zachodni WBK SA I O/Szczecin, nr rach.: 10109022680000000100213506

Więcej informacji o szkoleniach oraz karty zgłoszeniowe znajdą Państwo na stronie internetowej: www.szkolenia-forum.pl
(info Ośrodek Edukacyjny Forum)
[ powrót ]
Portal www.wydawca.com.pl., miesięcznik ,,Wydawca"; Księgarnia Branżowa [ więcej ›› ]

Konkursy | Organizacje | PTWK | Poligrafia | Prawo | Promocje | Szkolenia | Targi | Linki | Książki | Antykwariat | Czasopismo