WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  Twój koszyk WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  szukaj
 Edytorstwo 
 Konkursy 
 Księgarstwo 
 PTWK 
 Szkolenia 
 Technika 
 Prawo 
 Rynek Wydawniczy 
 Targi 
 Linki 
Ważne
16-07-2019
STUDIUM PTWK 2019
Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek zaprasza na kolejne szkolenia organizowane w II półroczu 2019 roku:

KURS REDAKCJI MERYTORYCZNEJ >>>
KURS REDAKTORA PROWADZĄCEGO >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO >>>
KURS DTP/PREPRESS >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW TŁUMACZONYCH >>>
KURS KOREKTY WYDAWNICZEJ >>>
KURS SKUTECZNEGO WYDAWCY >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO DLA ZAAWANSOWANYCH >>>
KURS TŁUMACZENIA LITERACKIEGO DLA POCZĄTKUJĄCYCH >>>
20-11-2007
WARSZTAT REDAKTORA
WARSZTAT REDAKTORA to dział miesięcznika „Wydawca” i portalu www.wydawca.com.pl, w którym na Państwa pytania odpowiadają fachowcy.

Czekamy na pytania: wydawca@go2.pl

Szkolenia
FORUM | SZKOLENIA FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO | WARSZTAT REDAKTORA | SZKOLENIA DLA STUDIÓW DTP i DRUKARŃ | PODYPLOMOWE STUDIA POLITYKI WYDAWNICZEJ i KSIĘGARSTWA UW | INNE  | PRAWO AUTORSKIE | SZKOLENIA PTWK  |

29-01-2016
SZKOLENIA FORUM: XVI KONFERENCJA Z CYKLU NOWOCZESNE PRAWO AUTORSKIE


14 - 15 marca 2016 r., Kraków, hotel CAMPANILE, ul. Św. Tomasza 34

Wykładowcy:
prof. dr hab. Ryszard Markiewicz
Instytut Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego
dr Marek Bukowski
Kancelaria Prawna Bukowski i Wspólnicy sp.k., Kraków
adwokat Agnieszka Malczewska
Kancelaria Prawna Bukowski i Wspólnicy sp.k., Kraków
prawnik Paweł Markiewicz
Kancelaria Prawna Bukowski i Wspólnicy sp.k., Kraków


Program szkolenia:
14 marca 2016 r.
godz. 9.00 - 13.30 - prowadzący: prof. dr hab. Ryszard Markiewicz
Współczesne problemy Prawa autorskiego


1. Moje pytania do prawa autorskiego [m.in. pojęcie utworu, dozwolony użytek, roszczenia, zasady stosowania prawa UE w stosunkach horyzontalnych w Polsce]
2. Pomysł i materiał urzędowy jako utwory
3. Remiks a prawo autorskie
4. Zabawy z prawem autorskim: nowe obrazki, nowe prawo
5. Program źródłowy i maszynowy
6. Kilka uwag o osobistych i majątkowych prawach autorskich.
7. Aktualne problemy prawa autorskiego
8. Dozwolony użytek dedykowany sieciom komputerowym w świetle nowelizacji prawa autorskiego w 2015 roku
9. Pytania i odpowiedzi

godz. 13.30 - 14.30 - obiad


godz. 14.30 - 17.00 - prowadzący: dr Marek Bukowski
Ewolucja czy rewolucja - zmiany systemu zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi- część I

1. Aktualny stan zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi:
1) Tabele wynagrodzeń w orzecznictwie Komisji Prawa Autorskiego oraz w postępowaniu sądowym
2) Zezwolenia na wykonywanie zbiorowego zarządzania
3) Komisja Prawa Autorskiego
4) Obowiązkowe pośrednictwo, domniemanie legitymacji, negotiorum gestio
2. Postępowania konkursowe na organizację uprawnioną do zawierania umów na korzystanie z utworów niedostępnych w obrocie handlowym, organizację uprawnioną do podziału i wypłat wynagrodzenia za użyczanie biblioteczne oraz organizację do poboru i wypłaty dodatkowego wynagrodzenia należnego artystom wykonawcom
3. Rozszerzony zbiorowy zarząd – mity i fakty

godz. 18.30 - wieczór artystyczny w krakowskim kabarecie LOCH CAMELOT (www.lochcamelot.art.pl), ul. Św. Tomasza 17 (Zaułek Niewiernego Tomasza) -
spektakl kabaretowy i uroczysta kolacja15 marca 2016 r.
godz. 9.00 - 15.00
prowadzący: dr Marek Bukowski
I Ewolucja czy rewolucja - zmiany systemu zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi- część II

4. Implementacja dyrektywy 2014/26/UE w sprawie zbiorowego zarządzania i licencji wieloterytorialnych:
1) Cele i zakres regulacji dyrektywy
2) Zbiorowe zarządzanie, organizacja zbiorowego zarządzania i niezależne podmioty zarządzające
3) Cywilnoprawne podstawy reprezentacji OZZ
4) Stosunki wewnętrzne (OZZ - członkowie i podmioty reprezentowane)
5) Stosunki zewnętrzne (OZZ - użytkownicy)
6) Licencje wieloterytorialne
7) Postępowania skargowe i sporne
prowadzący: adwokat Agnieszka Malczewska
radca prawny Paweł Markiewicz
II Dozwolony użytek chronionych utworów po nowelizacji prawa autorskiego

1. Idea dozwolonego użytku utworów
2. Ogólne warunki korzystania z utworów w ramach dozwolonego użytku
3. Podstawowy podział dozwolonego użytku utworów - dozwolony użytek prywatny i publiczny
4. Dozwolony użytek prywatny (art. 23 pr.aut.) – aktualne problemy w świetle orzecznictwa TSUE
5. Kryteria wyodrębnienia typów dozwolonego użytku publicznego utworów
6. Podsumowanie zakresu zmian w prawie autorskim będących wynikiem tzw. dużej nowelizacji
7. Omówienie wybranych typów dozwolonego użytku publicznego – przesłanki formalnoprawne; zagadnienia praktyczne
8. Wyłączenia niektórych form dozwolonego użytku w przypadku baz danych i programów komputerowych

III Pytania i odpowiedzi

godz. 15.00 - obiad
Zakończenie szkolenia

Koszt udziału w dwudniowym szkoleniu wynosi- 1590 zł + 23% VAT od osoby i obejmuje: udział w zajęciach, materiały, dyplom uczestnictwa, serwis kawowy, obiady oraz udział w wieczorze artystycznym i uroczystej kolacji.
Dla stałych uczestników szkoleń 80 zł rabatu od ceny netto
Koszt noclegu w Hotelu CAMPANILE (wraz ze śniadaniem):
pokój 1 - osobowy 210 zł/doba
pokój 2 - osobowy 240 zł/doba

Płatność może nastąpić po szkoleniu na podstawie FV przelewem
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. C ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług; DzU Nr 54, otrzymując od Państwa oświadczenie o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych - wystawimy fakturę VAT - zwolniony. Wzór oświadczenia znajduje się na naszej stronie internetowej.
Informację dotyczącą potwierdzenia realizacji szkolenia przesyłamy do trzech dni roboczych przed terminem szkolenia.
Pozostałe informacje o szkoleniach (w tym informacje o zasadach uczestnictwa w szkoleniu)
oraz karty zgłoszeniowe znajdziecie Państwo na stronie internetowej: www.szkolenia-forum.pl

[ powrót ]
Portal www.wydawca.com.pl., miesięcznik ,,Wydawca"; Księgarnia Branżowa [ więcej ›› ]

Konkursy | Organizacje | PTWK | Poligrafia | Prawo | Promocje | Szkolenia | Targi | Linki | Książki | Antykwariat | Czasopismo