WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  Twój koszyk WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  szukaj
 Edytorstwo 
 Konkursy 
 Księgarstwo 
 PTWK 
 Szkolenia 
 Technika 
 Prawo 
 Rynek Wydawniczy 
 Targi 
 Linki 
Ważne
16-07-2019
STUDIUM PTWK 2019
Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek zaprasza na kolejne szkolenia organizowane w II półroczu 2019 roku:

KURS REDAKCJI MERYTORYCZNEJ >>>
KURS REDAKTORA PROWADZĄCEGO >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO >>>
KURS DTP/PREPRESS >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW TŁUMACZONYCH >>>
KURS KOREKTY WYDAWNICZEJ >>>
KURS SKUTECZNEGO WYDAWCY >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO DLA ZAAWANSOWANYCH >>>
KURS TŁUMACZENIA LITERACKIEGO DLA POCZĄTKUJĄCYCH >>>
20-11-2007
WARSZTAT REDAKTORA
WARSZTAT REDAKTORA to dział miesięcznika „Wydawca” i portalu www.wydawca.com.pl, w którym na Państwa pytania odpowiadają fachowcy.

Czekamy na pytania: wydawca@go2.pl

Szkolenia
FORUM | SZKOLENIA FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO | WARSZTAT REDAKTORA | SZKOLENIA DLA STUDIÓW DTP i DRUKARŃ | PODYPLOMOWE STUDIA POLITYKI WYDAWNICZEJ i KSIĘGARSTWA UW | INNE  | PRAWO AUTORSKIE | SZKOLENIA PTWK  |

20-10-2015
SZKOLENIA FORUM: NOWELIZACJA PRAWA AUTORSKIEGO - PRAKTYCZNE KONSEKWENCJE ZMIAN W PRZEPISACH PRAWNYCH



13 listopada 2015 r., godz. 9.30 - 14.30
Warszawa, Pałac Staszica (budynek PAN), ul. Nowy Świat 72

Szkolenie prowadzą:
dr Marek Bukowski - radca prawny, ekspert rządowy, członek Komisji Prawa Autorskiego, autor oraz współautor projektów regulacji z zakresu prawa własności intelektualnej
Paweł Markiewicz- radca prawny, specjalizuje się w zakresie prawa autorskiego, prawa telekomunikacyjnego i prawa mediów

Program szkolenia:
I. Ostatnie zmiany w przepisach prawa autorskiego – zakres i znaczenie

II. „Mała” nowelizacja prawa autorskiego – zmiana czasu ochrony utworów słowno – muzycznych, artystycznych wykonań oraz fonogramów

III. „Duża” nowelizacja prawa autorskiego – zmiany w zakresie dozwolonego użytku:

1. dostosowanie art. 231pr.aut. do wymagań Dyrektywy 2001/29/WE - nieistotne gospodarczo akty zwielokrotniania, które stanowią element procesutechnologicznego;
2. dozwolony użytek informacyjny oraz w zakresie tzw. „mów publicznych” – nowe ramy prawne;
3. uprawnienia instytucji oświatowych, uczelni oraz jednostek naukowych na gruncie znowelizowanych przepisów;
4. modyfikacja prawa cytatu – praktyczne znaczenie;
5. parodia, pastisz, karykatura – znaczenie nowelizacji dla tych form artystycznych;
6. zmiany dotyczące dozwolonego użytku edukacyjnego i naukowego;
7. funkcjonowanie zbiorów analogowych i cyfrowych na gruncie znowelizowanegoart. 28 pr. aut.;
8. niezamierzone włączenie utworu do innego utworu - nowe uprawnienia z art 292 pr.aut.;
9. zakres dozwolonego korzystania z utworów w celu reklamy wystaw lub publicznej sprzedaży;

IV. Wynagrodzenie za użyczanie egzemplarzy utworów przez biblioteki publiczne:
1. wynagrodzenie za użyczanie – charakterystyka nowej instytucji;
2. podmioty uprawnione do otrzymywania wynagrodzenia;
3. wysokość należnego wynagrodzenia i mechanizm jego wypłaty;
4. obowiązki bibliotek publicznych związane z obowiązkiem wypłaty wynagrodzeń za użyczenia biblioteczne;

V. Dzieła osierocone – charakterystyka nowej instytucji:
1. pojęcie dzieł osieroconych;
2. podmioty uprawnione do korzystania z dzieł osieroconych;
3. warunki kwalifikacji dzieła jako osieroconego;
4. korzystanie z dzieł osieroconych – dopuszczalne formy korzystania;

VI. Dzieła niedostępne w obrocie handlowym – charakterystyka nowej instytucji:
1. pojęcie dzieł niedostępnych w obrocie handlowym (out of commerce);
2. podmioty uprawnione do korzystania z dzieł niedostępnych w obrocie handlowym;
3. dopuszczalne formy korzystania;

VII. Najnowsze problemy prawa autorskiego w świetle orzecznictwa:
1. linkowanie na gruncie orzecznictwa polskich sądów i TSUE;
2. digitalizacja zbiorów przez biblioteki i ich udostępnianie – orzeczenie TSUE w kontekście znowelizowanego art. 28 pr.aut.;
3. wyrok z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie możliwości żądania trzykrotności wynagrodzenia i jego praktyczne znaczenie.

Dla stałych Uczestników szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto
UWAGA: Po uzgodnieniu z organizatorem istnieje możliwość zapłaty po szkoleniu

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. C ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług; DzU Nr 54, otrzymując od Państwa oświadczenie o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych - wystawimy fakturę VAT - zwolniony. Wzór oświadczenia znajduje się na naszej stronie internetowej www.szkolenia-forum.pl.

Informację dotyczącą potwierdzenia realizacji szkolenia przesyłamy do trzech dni roboczych przed terminem szkolenia.





[ powrót ]
Portal www.wydawca.com.pl., miesięcznik ,,Wydawca"; Księgarnia Branżowa [ więcej ›› ]

Konkursy | Organizacje | PTWK | Poligrafia | Prawo | Promocje | Szkolenia | Targi | Linki | Książki | Antykwariat | Czasopismo