WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  Twój koszyk WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  szukaj
 Edytorstwo 
 Konkursy 
 Księgarstwo 
 PTWK 
 Szkolenia 
 Technika 
 Prawo 
 Rynek Wydawniczy 
 Targi 
 Linki 
Ważne
16-07-2019
STUDIUM PTWK 2019
Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek zaprasza na kolejne szkolenia organizowane w II półroczu 2019 roku:

KURS REDAKCJI MERYTORYCZNEJ >>>
KURS REDAKTORA PROWADZĄCEGO >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO >>>
KURS DTP/PREPRESS >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW TŁUMACZONYCH >>>
KURS KOREKTY WYDAWNICZEJ >>>
KURS SKUTECZNEGO WYDAWCY >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO DLA ZAAWANSOWANYCH >>>
KURS TŁUMACZENIA LITERACKIEGO DLA POCZĄTKUJĄCYCH >>>
20-11-2007
WARSZTAT REDAKTORA
WARSZTAT REDAKTORA to dział miesięcznika „Wydawca” i portalu www.wydawca.com.pl, w którym na Państwa pytania odpowiadają fachowcy.

Czekamy na pytania: wydawca@go2.pl

Szkolenia
FORUM | SZKOLENIA FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO | WARSZTAT REDAKTORA | SZKOLENIA DLA STUDIÓW DTP i DRUKARŃ | PODYPLOMOWE STUDIA POLITYKI WYDAWNICZEJ i KSIĘGARSTWA UW | INNE  | PRAWO AUTORSKIE | SZKOLENIA PTWK  |

10-09-2015
SZKOLENIA FORUM: PRAWO AUTORSKIE W DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJSopot - 28 października 2015 r.

Działalność wydawnicza w kontekście praw autorskich - umowa wydawnicza i jej charakter, współpraca z innymi wydawcami, pozyskiwanie prawa od innych wydawców i autorów, umowa wydawnicza a rodzaje utworów (m.in. utwory literackie, naukowe, publicystyczne, beletrystyka), działalność wydawnicza a utwory plastyczne i muzyczne będące elementem wydawnictwa

Umowy wydawnicze - umowa przenosząca autorskie prawa majątkowe, umowa wydawnicza oparta o licencję, umowa wydawnicza oparta o przeniesienie autorskich praw majątkowych, istotne postanowienia umowne (m.in. wynagrodzenie, oświadczenia twórcy, kary umowne, procedura odbioru, egzemplarze autorskie, pola eksploatacji, pierwszeństwo publikacji), umowa wydawnicza a problematyka praw zależnych (m.in. tłumaczenia, opracowania), problematyka egzemplarzy autorskich (m.in. wydawnictwa elektroniczne)

Autorskie prawa majątkowe - okres ochrony autorskich praw majątkowych (wygaśnięcie), zasady obliczania terminów, pokrewne prawa wydawnicze, nabycie autorskich praw majątkowych w tzw. utworach pracowniczych lub utworach zbiorowych, działalność wydawnicza a wizerunek osób

Autorskie prawa osobiste - istota autorskich praw osobistych, podstawowe typy autorskich praw osobistych (m.in. autorstwo, integralność utworu, rzetelne wykorzystanie), zmiany w utworze a ochrona autorskich prawa osobistych (m.in. korekta redakcyjna, językowa), autorskie prawa osobiste a twórczość zależna, nadzór autorski

Dobra osobiste - pojęcie dóbr osobistych, odpowiedzialność z tytułu naruszenia dóbr osobistych, wykorzystanie korespondencji lub wizerunku osób a dobra osobiste, ochrona dobrego imienia i dorobku twórczego

Dozwolony użytek – istota dozwolonego użytku utworów chronionych, podstawowe zasady, przekroczenie dozwolonego użytku, prawo cytatu, publikacja utworów plastycznych, muzycznych i fotograficznych, reklama i marketing wydawnictw a prawo autorskie

Miejsce szkolenia: Sopot - Hotel EUROPA, Al. Niepodległości 766
Cena jednego szkolenia: 520 zł + 23%VAT (szkolenie + materiały + obiad)
Godziny szkoleń - 9.30 - 14.30

Dla stały Uczestników szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto

Dla szkoleń finansowanych ze środków publicznych - VAT zwolniony

UWAGA: Po uzgodnieniu z organizatorem istnieje możliwość zapłaty po szkoleniu. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. C ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług; DzU Nr 54, otrzymując od Państwa oświadczenie o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych - wystawimy fakturę VAT - zwolniony. Wzór oświadczenia znajduje się na naszej stronie internetowej.
Formularze zgłoszeniowe oraz oferty innych szkoleń znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.szkolenia-forum.pl
[ powrót ]
Portal www.wydawca.com.pl., miesięcznik ,,Wydawca"; Księgarnia Branżowa [ więcej ›› ]

Konkursy | Organizacje | PTWK | Poligrafia | Prawo | Promocje | Szkolenia | Targi | Linki | Książki | Antykwariat | Czasopismo