WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  Twój koszyk WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  szukaj
 Edytorstwo 
 Konkursy 
 Księgarstwo 
 PTWK 
 Szkolenia 
 Technika 
 Prawo 
 Rynek Wydawniczy 
 Targi 
 Linki 
Ważne
16-07-2019
STUDIUM PTWK 2019
Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek zaprasza na kolejne szkolenia organizowane w II półroczu 2019 roku:

KURS REDAKCJI MERYTORYCZNEJ >>>
KURS REDAKTORA PROWADZĄCEGO >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO >>>
KURS DTP/PREPRESS >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW TŁUMACZONYCH >>>
KURS KOREKTY WYDAWNICZEJ >>>
KURS SKUTECZNEGO WYDAWCY >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO DLA ZAAWANSOWANYCH >>>
KURS TŁUMACZENIA LITERACKIEGO DLA POCZĄTKUJĄCYCH >>>
20-11-2007
WARSZTAT REDAKTORA
WARSZTAT REDAKTORA to dział miesięcznika „Wydawca” i portalu www.wydawca.com.pl, w którym na Państwa pytania odpowiadają fachowcy.

Czekamy na pytania: wydawca@go2.pl

Szkolenia
FORUM | SZKOLENIA FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO | WARSZTAT REDAKTORA | SZKOLENIA DLA STUDIÓW DTP i DRUKARŃ | PODYPLOMOWE STUDIA POLITYKI WYDAWNICZEJ i KSIĘGARSTWA UW | INNE  | PRAWO AUTORSKIE | SZKOLENIA PTWK  |

21-05-2015
SZKOLENIA FORUM: PRAWO AUTORSKIE II - EKSPLOATACJA UTWORÓW W INTERNECIE. OCHRONA PRAW AUTORSKICH, OCHRONA PRAWNA WIZERUNKU


Warszawa - 16 czerwca 2015 r.Program szkolenia:
I. Eksploatacja utworów w Internecie
1. "Internetowe” pole eksploatacji utworów – charakterystyka form korzystania z utworów w Internecie z punktu widzenia kategoryzacji pól eksploatacji.
2. Linkowanie do utworów a rozpowszechnianie utworów w sieci na gruncie prawa polskiego i orzecznictwa UETS.
3. Warunki legalności eksploatacji cudzych utworów w Internecie i korzystania poza siecią internetową z utworów pobranych z Internetu.
4. Odpowiedzialność prawna za naruszenie praw autorskich w sieci internetowej:
- kategorie działań naruszających prawa autorskie – przykłady naruszeń autorskich praw osobistych i majątkowych, problematyka framingu, browsingu, przekazywania elektronicznych kopii utworów między internautami, naruszanie praw autorskich w systemach wyszukiwawczych,
- podmiot odpowiedzialny – problematyka odpowiedzialności dostawcy treści (content provider), dostawcy usług (service provider) i użytkowników końcowych,
- wyłączenia odpowiedzialności prawnej
a) wyłączenia przedmiotowe – eksploatacja utworów na podstawie upoważnienia umownego, korzystanie z utworów w granicach dozwolonego użytku ustawowego,
b) wyłączenia podmiotowe – kategorie podmiotów wyłączonych z odpowiedzialności na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w zakresie zwykłego przekazu (mere conduit), cachingu i hostingu, warunki wyłączenia odpowiedzialności.
5. Prawo właściwe do oceny naruszeń praw autorskich w sieci, w tym oceny roszczeń z tytułu dokonanego naruszenia.

II. Ochrona praw autorskich
1. Naruszenia autorskich praw osobistych:
- przykłady naruszenia autorskich praw osobistych – w tym problematyka plagiatu, pominięcia oznaczenia autorstwa utworów, bezprawnych modyfikacji utworów,
- roszczenia cywilnoprawne z tytułu naruszenia autorskich praw osobistych,
- podmioty uprawnione do dochodzenia roszczeń,
- odpowiedzialność karna związana z naruszeniem autorskich praw osobistych.
2. Naruszenia autorskich praw majątkowych :
- przypadki naruszenia autorskich praw majątkowych – w tym bezumowna eksploatacja utworu a naruszenie warunków zezwolenia umownego na korzystanie z utworu,
- roszczenia cywilnoprawne z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych,
- odpowiedzialność karna związana z przestępstwami naruszającymi autorskie prawa majątkowe.
3. Zabezpieczenie dowodów i roszczeń związanych z naruszeniem praw autorskich.
4. Roszczenie o udzielenie informacji oraz udostępnienie dokumentacji mającej znaczenie dla dochodzenia ochrony autorskich praw majątkowych.
5. Omówienie podstawowych zagadnień procesowych związanych z ochroną praw autorskich.

III. Ochrona prawna wizerunku
1. Wizerunek jako dobro osobiste – podstawa prawna i zakres ochrony, wizerunek a dobre imię człowieka, renoma przedsiębiorstwa, prawo do prywatności i inne dobra osobiste.
2. Utrwalanie i rozpowszechnianie cudzego wizerunku – warunki legalności, eksploatacja wizerunku niewymagająca zgody uprawnionego, formy utrwalania i rozpowszechniania wizerunku.
3. Umowy o eksploatację cudzego wizerunku – istotne postanowienia umowne, problematyka odwołalności dyspozycji prawnych dotyczących wizerunku i związanych z tym zabezpieczeń umownych.
4. Roszczenia z tytułu naruszenia prawa do wizerunku.

Szkolenie prowadzi:
mec. Agnieszka Malczewska - adwokat w Kancelarii Prawnej Bukowski i Wspólnicy, specjalistka z zakresu prawa własności intelektualnej oraz prawa konkurencji; na stałe publikuje w miesięczniku IT w Administracji oraz Film & TV Kamera. Autorka, wydanej niedawno książki - „Pułapki prawa autorskiego w zamówieniach publicznych”

Miejsce szkolenia: Warszawa - Pałac Staszica (budynek PAN), ul. Nowy Świat 72
cena jednego szkolenia: 520 zł + 23% VAT (szkolenie + materiały + obiad)
Dla stałych Uczestników szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto

VAT zwolniony dla podmiotów finansujących szkolenia ze środków publicznych (oświadczenie)
Pozostałe informacje o szkoleniach oraz karty zgłoszeniowe znajdziecie Państwo na stronie internetowej: www.szkolenia-forum.pl

UWAGA: Po uzgodnieniu z organizatorem istnieje możliwość zapłaty po szkoleniu. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. C ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług; DzU Nr 54, otrzymując od Państwa oświadczenie o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych - wystawimy fakturę VAT - zwolniony. Wzór oświadczenia znajduje się na naszej stronie internetowej.
[ powrót ]
Portal www.wydawca.com.pl., miesięcznik ,,Wydawca"; Księgarnia Branżowa [ więcej ›› ]

Konkursy | Organizacje | PTWK | Poligrafia | Prawo | Promocje | Szkolenia | Targi | Linki | Książki | Antykwariat | Czasopismo