WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  Twój koszyk WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  szukaj
 Edytorstwo 
 Konkursy 
 Księgarstwo 
 PTWK 
 Szkolenia 
 Technika 
 Prawo 
 Rynek Wydawniczy 
 Targi 
 Linki 
Ważne
16-07-2019
STUDIUM PTWK 2019
Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek zaprasza na kolejne szkolenia organizowane w II półroczu 2019 roku:

KURS REDAKCJI MERYTORYCZNEJ >>>
KURS REDAKTORA PROWADZĄCEGO >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO >>>
KURS DTP/PREPRESS >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW TŁUMACZONYCH >>>
KURS KOREKTY WYDAWNICZEJ >>>
KURS SKUTECZNEGO WYDAWCY >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO DLA ZAAWANSOWANYCH >>>
KURS TŁUMACZENIA LITERACKIEGO DLA POCZĄTKUJĄCYCH >>>
20-11-2007
WARSZTAT REDAKTORA
WARSZTAT REDAKTORA to dział miesięcznika „Wydawca” i portalu www.wydawca.com.pl, w którym na Państwa pytania odpowiadają fachowcy.

Czekamy na pytania: wydawca@go2.pl

Szkolenia
FORUM | SZKOLENIA FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO | WARSZTAT REDAKTORA | SZKOLENIA DLA STUDIÓW DTP i DRUKARŃ | PODYPLOMOWE STUDIA POLITYKI WYDAWNICZEJ i KSIĘGARSTWA UW | INNE  | PRAWO AUTORSKIE | SZKOLENIA PTWK  |

25-03-2015
SZKOLENIA FORUM: PRAWO REKLAMY - AKTUALNY STAN PRAWNY OBOWIĄZUJĄCY W POLSCE


Warszawa - 29 kwietnia 2015 r.Program szkolenia:

1. Prawo reklamy – zagadnienia wstępne
- reklama, sponsoring, telesprzedaż - definicje
- reklama polityczna i handlowa
- wielość aktów prawnych regulujących reklamę
- prawo reklamy w UE
2. Reklama prasowa
- reklama w prasie drukowanej
- reklama w mediach elektronicznych
- reklama w Internecie
- inne formy reklamy (reklama kinach, reklama na nośnikach magnetycznych)

3. Reklama polityczna
- reklama w okresie kampanii wyborczej
- reklama w okresie trwania kadencji organów wybieralnych

4. Kryptoreklama, reklama podprogowa, autopromocja
- definicje kryptoreklamy w prawie
- reklama podprogowa w świetle prawa
- autopromocja w świetle nowych rozwiązań w ustawie o radiofonii i telewizji

5. Lokowanie produktu (product placement)
- obecny stan prawny w Polsce
- rozwiązania przyjęte w krajach europejskich
- rozwiązania przyjęte w Dyrektywie o usługach audiowizualnych

6. Reklama jako czyn nieuczciwej konkurencji
- reklama sprzeczna z dobrymi obyczajami
- reklama sprzeczna z przepisami prawa
- reklama uchybiająca godności człowieka
- reklama nierzeczowa
- reklama wprowadzająca klienta w błąd
- reklama uciążliwa
- reklama porównawcza
- reklama krytyczna (oczernianie)

7. Reklama poszczególnych towarów i usług
- reklama alkoholu
- reklama wyrobów tytoniowych
- reklama leków
- reklama żywności
- reklama środków chemicznych
- reklama poszczególnych grup zawodowych (lekarze, adwokaci, radcowie prawni, notariusze)

8. Reklama a sponsoring
- definicja sponsoringu, pojęcie marki i znaku towarowego
- sponsorowanie w prasie
- sponsorowanie w mediach elektronicznych
- sponsorowanie w Internecie
- ograniczenia dotyczące sponsorowania, przez producentów niektórych towarów i usług

9. Reklama jako przedmiot prawa autorskiego
- ochrona haseł reklamowych
- reklama jako utwór
- wykorzystanie w reklamie wizerunku osób powszechnie znanych (w tym kwestia wykorzystania sobowtórów)

Szkolenia prowadzi:
dr Jacek A. Żurawski – specjalista w zakresie prawa mediów. Sekretarz Rady Programowej TVP. Wykładowca akademicki (adiunkt w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Społecznej Akademii Nauk w Warszawie) i Akademii Telewizyjnej TVP.

Miejsce szkolenia - Warszawa, Pałac Staszica (budynek PAN), ul. Nowy Świat 72
Cena jednego szkolenia: 520 zł + 23% VAT (szkolenie + materiały + obiad)

Dla stałych Uczestników szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto.
Cena szkolenia obejmuje: udział w zajęciach, materiały, zaświadczenie o udziale, serwis kawowy oraz obiad po zakończeniu szkolenia.

Po uzgodnieniu z OE FORUM istnieje możliwość zapłaty po szkoleniu.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. C ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług; DzU Nr 54, otrzymując od Państwa oświadczenie o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych - wystawimy fakturę VAT - zwolniony. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie internetowej.

Formularze zgłoszeniowe oraz oferty innych szkoleń znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.szkolenia-forum.pl
[ powrót ]
Portal www.wydawca.com.pl., miesięcznik ,,Wydawca"; Księgarnia Branżowa [ więcej ›› ]

Konkursy | Organizacje | PTWK | Poligrafia | Prawo | Promocje | Szkolenia | Targi | Linki | Książki | Antykwariat | Czasopismo