WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  Twój koszyk WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  szukaj
 Edytorstwo 
 Konkursy 
 Księgarstwo 
 PTWK 
 Szkolenia 
 Technika 
 Prawo 
 Rynek Wydawniczy 
 Targi 
 Linki 
Ważne
16-07-2019
STUDIUM PTWK 2019
Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek zaprasza na kolejne szkolenia organizowane w II półroczu 2019 roku:

KURS REDAKCJI MERYTORYCZNEJ >>>
KURS REDAKTORA PROWADZĄCEGO >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO >>>
KURS DTP/PREPRESS >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW TŁUMACZONYCH >>>
KURS KOREKTY WYDAWNICZEJ >>>
KURS SKUTECZNEGO WYDAWCY >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO DLA ZAAWANSOWANYCH >>>
KURS TŁUMACZENIA LITERACKIEGO DLA POCZĄTKUJĄCYCH >>>
20-11-2007
WARSZTAT REDAKTORA
WARSZTAT REDAKTORA to dział miesięcznika „Wydawca” i portalu www.wydawca.com.pl, w którym na Państwa pytania odpowiadają fachowcy.

Czekamy na pytania: wydawca@go2.pl

Szkolenia
FORUM | SZKOLENIA FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO | WARSZTAT REDAKTORA | SZKOLENIA DLA STUDIÓW DTP i DRUKARŃ | PODYPLOMOWE STUDIA POLITYKI WYDAWNICZEJ i KSIĘGARSTWA UW | INNE  | PRAWO AUTORSKIE | SZKOLENIA PTWK  |

07-02-2015
SZKOLENIA FORUM: XV KONFERENCJA Z CYKLU NOWOCZESNE PRAWO AUTORSKIEProblemy współczesnego prawa autorskiego - Internet, umowy, majątkowe prawa autorskie, kierunki zmian

9 - 10 marca 2015 r.
Kraków, Hotel CAMPANILE, ul. Św. Tomasza 34

Program Konferencji:
9 marca 2015 r. godz. 9.00 - 13.30 - prowadzący: prof. dr hab. Ryszard Markiewicz
Internet i prawo autorskie. Wykaz problemów i propozycji ich rozwiązań.
I. Wprowadzenie
II. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną
III. Treść autorskich praw majątkowych

1. To link or not to link czyli „Svensson" a sprawa polska
- wprowadzenie - Link jako publiczne udostępnienie utworu,
- „nowa publiczność" jako warunek wkroczenia w prawo do publicznego udostępnienia,
- rodzaj linku,
- link jako postać wkroczenia w prawa wyłączne do utworu, - Charakter art. 3 ust. 1 dyrektywy 2001/29,
- wyrok w sprawie Svensson a prawo krajowe,
- orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej a sprawa polska,
- miniatury fotografii w wyszukiwarkach Internetowych.
2. Wyczerpanie prawa
IV. Dozwolony użytek
1. Test trójstopniowy i orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
2. Dozwolony użytek dedykowany sieciom komputerowym
- zwielokrotnienie utworu w pamięci RAM w ramach art. 231 prim Ustawu prawo autorskie,
- „przedruk internetowy",
- licencja dla bibliotek on-line,
- internetowy dozwolony użytek osobisty.
V. Blokowanie stron WWW w świetle orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 27 marca 2014 r w sprawie C 314/12 (UPC Telekabel Wien GmbH)
VI. Udostępnianie danych osobowych przez service providera w związku z ochroną praw autorskich.
VII. Inne problemy

- icloud,
- Licencjeopen source,
- creative commonsiruch open access.

Nowe sprawy - stare problemy czyli o podstawowych problemach ochrony utworów
godz. 13.30 - 14.30 - obiad
godz. 14.30 - 17.00 - prowadzący: dr Marek Bukowski

Praktyczne problemy dotyczące konstruowania umów autorskich. Prezentacja zagadnień i otwarte konsultacje.

1. Zagadnienia wstępne
- monopolistycznyi własnościowymodel kształtowania treści praw autorskich
- pojęcie pola eksploatacji
- odrębne a nowe pole eksploatacji
2. Pojęcie sposobu korzystania w umowach autorskich
3. Pojęcie zakresu korzystania w umowach autorskich
4. Ograniczenia dotyczące dyspozycji autorskich w umowach przenoszących majątkowe prawa autorskie
5. Pola eksploatacji a zezwalanie na wykonywanie zależnego prawa autorskiego/zasady kontraktowania w odniesieniu do tego prawa
6. Translatywny i zobowiązujący charakter umów przenoszących majątkowe prawa autorskie
7. Obowiązek specyfikacji pól eksploatacji
8. Zezwolenie na wykonywanie zależnego prawa autorskiego a prawa osobiste
godz. 18.30 - wieczór artystyczny w LOCH CAMELOT (http://www.lochcamelot.art.pl/) - spektakl kabaretowy i uroczysta kolacja

10 marca 2015 r. godz. 9.00 - 15.00

prowadzący: adwokat Agnieszka Malczewska, prawnik Paweł Markiewicz
I. Wybrane problemy praktyczne dotyczące odpowiedzialności z tytułu naruszenia majątkowych praw autorskich

1. Przedmiot ochrony prawnej na gruncie cywilnoprawnych i karnych przepisów prawa autorskiego - w tym wyłączne prawo do korzystania z utworu a prawo do wynagrodzenia za korzystanie z utworu
2. Działania sprawcze naruszające majątkowe prawa autorskie
- działania kwalifikowane jako delikt cywilny
- działania stanowiące czyny zabronione pod groźbą kary
3. Strona podmiotowa czynów naruszających majątkowe prawa autorskie
- osobylegitymowane biernie w sprawach cywilnych o ochronę majątkowych praw autorskich
- sprawcy czynów zabronionych pod groźbą kary naruszających majątkowe prawa autorskie
- sprawstwo/współsprawstwo a podżeganie do naruszeń i pomocnictwo w naruszeniach
- wina sprawcy, podżegacza i pomocnika oraz jej znaczenie z punktu widzenia odpowiedzialności cywilnej i karnej
4. Konsekwencje prawne naruszeń majątkowych praw autorskich -w tym zasady odpowiedzialności sprawców, współsprawców, podżegaczy i pomocników
- roszczenia cywilnoprawne z tytułu deliktów naruszających majątkowe prawa autorskie
- sankcje karne wynikające z popełnienia czynów zabronionych pod groźbą kary naruszających autorskie prawa majątkowe
5. Zagadnienia procesowe związane z dochodzeniem ochrony praw autorskich majątkowych przed sądem cywilnym oraz postępowaniem karnym w sprawach o przestępstwa naruszające autorskie prawa majątkowe
6. Praktyczne aspekty postępowań wpadkowych w sprawach dotyczących naruszenia praw autorskich majątkowych
- zabezpieczenie dowodów i roszczeń w procesie cywilnym
- zabezpieczenie dowodów, kar majątkowych, środków karnych o charakterze majątkowym oraz roszczeń odszkodowawczych w postępowaniu karnym
- postępowanie w przedmiocie dochodzenia roszczeń informacyjnych przed sądem cywilnym
II. Nowelizacja prawa autorskiego - zagadnienia wymagające najpilniejszej interwencji ustawodawcy

prowadzący: dr Marek Bukowski

1. Dzieła osierocone
- pojęcie dzieł osieroconych
- warunki kwalifikacji dzieła jako osieroconego/kategorie utworów objęte regulacją
- podmioty uprawnione do korzystania z dzieł osieroconych
- dopuszczalne formy korzystania z dzieł osieroconych/dozwolony użytek w zakresie utworów osieroconych a licencjonowanie praw w odniesieniu do takich dzieł
2. Dzieła out of commerce
- kategorie podmiotów mogących korzystać z utworów niedostępnych w obrocie handlowym/dopuszczalne formy ich wykorzystania
- rodzaje dzieł objętych regulacją
- kontraktowanie z OZZ w zakresie dzieł z kategorii „out of commerce"
3. Public lendingright
- ramy instytucji wynikające z dyrektywy 2006/115/WE
- zakres podmiotowy i przedmiotowy nowelizacji dozwolonego użytku z art. 28 Ustawy prawo autorskie
- beneficjenci wynagrodzenia z art. 28 pr.aut. oraz mechanizm jego wypłacania
4. Projektowane zmiany w zakresie obowiązujących instytucji - wybrane problemy
III. Konsultacje indywidualne
godz. 15.00 - obiad
Zakończenie szkolenia

Wykładowcy:
prof. dr hab. Ryszard Markiewicz
Instytut Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego
dr Marek Bukowski
Kancelaria Prawna Bukowski i Wspólnicy sp.k., Kraków
adwokat Agnieszka Malczewska
Kancelaria Prawna Bukowski i Wspólnicy sp.k., Kraków
prawnik Paweł Markiewicz
Kancelaria Prawna Bukowski i Wspólnicy sp.k., Kraków

Koszt udziału w dwudniowej Konferencji wynosi 1520 zł + 23%VAT od osoby i obejmuje: udział w zajęciach, materiały, dyplom uczestnictwa, serwis kawowy, obiady oraz udział w wieczorze artystycznym i uroczystej kolacji.

DLA STAŁYCH UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ 80 zł RABATU

Koszt noclegu w Hotelu CAMPANILE (wraz ze śniadaniem):
pokój 1 - osobowy 189 zł/doba
pokój 2 - osobowy 219 zł/doba

Pozostałe informacje o szkoleniach oraz karty zgłoszeniowe znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej: www.szkolenia-forum.pl

UWAGA: Po uzgodnieniu z organizatorem istnieje możliwość zapłaty po szkoleniu. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. C ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług; DzU Nr 54, otrzymując od Państwa oświadczenie o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych - wystawimy fakturę VAT - zwolniony. Wzór oświadczenia znajduje się na naszej stronie internetowej.

Oferty innych szkoleń znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.szkolenia-forum.pl
[ powrót ]
Portal www.wydawca.com.pl., miesięcznik ,,Wydawca"; Księgarnia Branżowa [ więcej ›› ]

Konkursy | Organizacje | PTWK | Poligrafia | Prawo | Promocje | Szkolenia | Targi | Linki | Książki | Antykwariat | Czasopismo