WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  Twój koszyk WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  szukaj
 Edytorstwo 
 Konkursy 
 Księgarstwo 
 PTWK 
 Szkolenia 
 Technika 
 Prawo 
 Rynek Wydawniczy 
 Targi 
 Linki 
Ważne
16-07-2019
STUDIUM PTWK 2019
Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek zaprasza na kolejne szkolenia organizowane w II półroczu 2019 roku:

KURS REDAKCJI MERYTORYCZNEJ >>>
KURS REDAKTORA PROWADZĄCEGO >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO >>>
KURS DTP/PREPRESS >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW TŁUMACZONYCH >>>
KURS KOREKTY WYDAWNICZEJ >>>
KURS SKUTECZNEGO WYDAWCY >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO DLA ZAAWANSOWANYCH >>>
KURS TŁUMACZENIA LITERACKIEGO DLA POCZĄTKUJĄCYCH >>>
20-11-2007
WARSZTAT REDAKTORA
WARSZTAT REDAKTORA to dział miesięcznika „Wydawca” i portalu www.wydawca.com.pl, w którym na Państwa pytania odpowiadają fachowcy.

Czekamy na pytania: wydawca@go2.pl

Szkolenia
FORUM | SZKOLENIA FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO | WARSZTAT REDAKTORA | SZKOLENIA DLA STUDIÓW DTP i DRUKARŃ | PODYPLOMOWE STUDIA POLITYKI WYDAWNICZEJ i KSIĘGARSTWA UW | INNE  | PRAWO AUTORSKIE | SZKOLENIA PTWK  |

28-08-2014
SZKOLENIA FORUM: „JAK TY PISZESZ - TAK CIĘ WIDZĄ" - KORESPONDENCJA URZĘDOWA I BIZNESOWA NIE TYLKO NA CO DZIEŃ


Warsztaty językowe dla osób zajmujących się komunikacją pisemną w instytucjach publicznych i firmach

17 - 18 września 2014 r. godz. 9.30 - 16.00
Warszawa, Pałac Staszica (budynek PAN), ul. Nowy Świat 72
cena szkolenia: 960 zł + 23%VAT (2 dni szkolenia + materiały + obiady)

Szkolenie prowadzi - dr Michał Wiśnicki - absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW oraz Wydziału Polonistyki UW. Dziennikarz mediów drukowanych (agencje prasowe, tygodniki). Specjalista w zakresie składu, redakcji i korekty tekstów. Swoje zainteresowania językoznawcze koncentruje na poprawności językowej oraz perswazji i manipulacji w mediach. Ekspert z dziedziny słowotwórstwa. Wieloletni współpracownik Ośrodka Edukacyjnego FORUM.

Program szkolenia:
DZIEŃ PIERWSZY - FORMA
WPROWADZENIE

1. Skuteczność komunikatu a poprawność językowa. Czy (jeszcze) warto pisać poprawnie?
2. Komunikacja mówiona i pisana - dlaczego warto to rozróżniać?
3. Komunikacja papierowa i elektroniczna - czy to trzeba rozróżniać?
4. Role piszącego i czytającego w komunikacji pisemnej. Kto jest ważniejszy?
KSZTAŁT PISM OFICJALNYCH
1. Kształt pism urzędowych - podstawy
2. Czcionka - krój, wielkość, marginesy
3. Najważniejsze elementy składowe pisma
3.1. Data
3.2. Oznaczenie nadawcy i odbiorcy
3.3. Incipit
3.4. Forma informacji - kształt, wielkość, objętość
3.5. Sieroty, wdowy i inne dziwne pojęcia edytorskie
3.6. Strategie zakończenia
4. Analiza przykładowych pism urzędowych i biznesowych. Warsztaty edytorskie
PISOWNIA PROSTA I POPRAWNA
1. Kiedy ortografia sprawia problemy...
1.1. Wielkie i małe litery
1.2. Zapis łączny i rozdzielny (cząstka „nie", cząstka „by")
1.3. Zapis cząstek obcych
2. Wielkie kłopoty z małymi znakami
2.1. Kiedy stosujemy łącznik, a kiedy myślnik?
2.2. Zapis dat, ciągów cyfr itd.
2.3. Spacja w zapisie
3. Interpunkcja polska
3.1. Kropka i przecinek
3.2. Mniej popularne znaki przestankowe (cudzysłów, pytajnik, dwukropek, średnik)
3.3. Zbitki interpunkcyjne w tekstach
4. Adiustacja tekstów pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym
ODMIANA WYRAZÓW TRUDNYCH
1. Pisownia i odmiana skrótowców
2. Imiona i nazwiska polskie - odmieniać czy nie odmieniać
3. Trudne przypadki liczebnika
4. Odmiana wyrazów pospolitych
4.1. Rzeczownik
4.2. Przymiotnik
4.3. Zaimek
4.4. Czasownik
5. Ćwiczenia językowe


DZIEŃ DRUGI - TREŚĆ
BUDUJEMY ZDANIA

1. Rola poprawnej składni w komunikacji pisemnej
2. Przykłady pism oficjalnych i tekstów prawnych z błędami składniowymi
3. Jak unikać budowania błędnych zdań
3.1. Związki zgody i rządu
3.2. Co z czym się uzgadnia, czyli o wyższości czasownika w konstrukcjach pisemnych
3.3. Imiesłowy w tekstach - błąd nasz powszedni...
3.4. Jak budować zdania złożone, a jak tego nie robić
3.5. Skróty składniowe w zdaniach
3.6. Pary zestawione (jaki - taki, jeśli - to) w tekstach oficjalnych
4. Zestaw ćwiczeń związanych z poprawnym budowaniem zdań
BUDUJEMY ZDANIA ZA POMOCĄ SŁÓW
1. O relacjach znaczeniowych w języku
2. Stosowanie synonimii, antonimii, polisemii w tekstach oficjalnych
3. Wyrazy obcego pochodzenia - czyli o mejlu i autsajderze
4. Wyrazy mylone i neosemantyzmy
5. Moda w języku
6. Frazeologia w komunikacji oficjalnej
7. Ćwiczenia z zakresu poprawności leksykalnej
BUDUJEMY TEKST ZA POMOCĄ ZDAŃ
1. Spójność tekstu - co to właściwie jest?
2. Techniki uspójniania tekstu (m.in. wskaźniki zespolenia, szyk nawiązujący, środki stylistyczne itd.)
3. Co burzy spójność tekstu w pismach oficjalnych?
4. Szablonizacja tekstu a jego spójność
5. Zestaw ćwiczeń tekstowych
JAK PRACOWAĆ NAD STYLEM WYPOWIEDZI
1. Wyznaczniki dobrego stylu w komunikacji użytkowej
2. Jak trzymać poziom stylistyczny tekstów?
3. Podstawowe błędy stylistyczne
3.1. Rozbijanie spójności stylistycznej
3.2. Nagromadzenie środków stylistycznych
3.3. Nominalizacja tekstu
3.4. Brak logiki w tekście
3.5. Szablonowość w pismach nietypowych
4. Stylizacja w tekstach oficjalnych
5. Zestaw ćwiczeń stylistycznych

Dla stałych Uczestników szkoleń 60 zł rabatu od ceny netto.
Informacje o innych szkoleniach znajdziecie Państwo na stronie internetowej: www.szkolenia-forum.pl .
Po uzgodnieniu z organizatorem istnieje możliwość zapłaty po szkoleniu.
[ powrót ]
Portal www.wydawca.com.pl., miesięcznik ,,Wydawca"; Księgarnia Branżowa [ więcej ›› ]

Konkursy | Organizacje | PTWK | Poligrafia | Prawo | Promocje | Szkolenia | Targi | Linki | Książki | Antykwariat | Czasopismo