WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  Twój koszyk WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  szukaj
 Edytorstwo 
 Konkursy 
 Księgarstwo 
 PTWK 
 Szkolenia 
 Technika 
 Prawo 
 Rynek Wydawniczy 
 Targi 
 Linki 
Ważne
16-07-2019
STUDIUM PTWK 2019
Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek zaprasza na kolejne szkolenia organizowane w II półroczu 2019 roku:

KURS REDAKCJI MERYTORYCZNEJ >>>
KURS REDAKTORA PROWADZĄCEGO >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO >>>
KURS DTP/PREPRESS >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW TŁUMACZONYCH >>>
KURS KOREKTY WYDAWNICZEJ >>>
KURS SKUTECZNEGO WYDAWCY >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO DLA ZAAWANSOWANYCH >>>
KURS TŁUMACZENIA LITERACKIEGO DLA POCZĄTKUJĄCYCH >>>
20-11-2007
WARSZTAT REDAKTORA
WARSZTAT REDAKTORA to dział miesięcznika „Wydawca” i portalu www.wydawca.com.pl, w którym na Państwa pytania odpowiadają fachowcy.

Czekamy na pytania: wydawca@go2.pl

Szkolenia
FORUM | SZKOLENIA FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO | WARSZTAT REDAKTORA | SZKOLENIA DLA STUDIÓW DTP i DRUKARŃ | PODYPLOMOWE STUDIA POLITYKI WYDAWNICZEJ i KSIĘGARSTWA UW | INNE  | PRAWO AUTORSKIE | SZKOLENIA PTWK  |

16-05-2014
SZKOLENIA FORUM: PRAWO AUTORSKIE I - AUTORSKIE PRAWA OSOBISTE. MAJĄTKOWE I DOZWOLONY UŻYTEK


Warszawa - 12 czerwca 2014 r.

Wykładowca - mec. Agnieszka Malczewska - adwokat w Kancelarii Prawnej Bukowski i Wspólnicy, specjalistka z zakresu prawa własności intelektualnej oraz prawa konkurencji; na stałe publikuje w miesięczniku IT w Administracji oraz Film & TV Kamera. Autorka, wydanej niedawno książki - „Pułapki prawa autorskiego w zamówieniach publicznych”.

I. Utwór
1. Cechy utworu i przesłanki uzyskania ochrony prawnoautorskiej
2. Utwór a dobra intelektualne niestanowiące utworów
3. Kategoryzacja utworów i omówienie wybranych typów utworów
II. Autorskie prawa osobiste
1. Ogólna charakterystyka autorskich praw osobistych
2. Omówienie poszczególnych kategorii autorskich praw osobistych
3. Szczególne regulacje dotyczące autorskich praw osobistych do programów komputerowych oraz utworów audiowizualnych
4. Klauzule umowne dotyczące autorskich praw osobistych
III. Autorskie prawa majątkowe
1. Istota i zakres monopolu autorskiego. Czas trwania autorskich praw majątkowych
2. Pola eksploatacji utworów
3. Korzystanie z opracowań cudzych utworów - w tym zagadnienie praw zależnych oraz prawa zezwalania na wykonywanie praw zależnych
4. Eksploatacja utworów audiowizualnych oraz programów komputerowych
5. Ogólne zagadnienia dotyczące korzystania z utworów na postawie licencji open source i creative commons
6. Wynagrodzenie autorskie
7. Ogólne zagadnienia dotyczące autorskich praw majątkowych w praktyce formułowania umów autorskich
IV. Dozwolony użytek cudzych utworów
1. Istota i funkcje dozwolonego użytku cudzych utworów
2. Dozwolony użytek osobisty a dozwolony użytek publiczny
3. Ogólne warunki eksploatacji utworów w ramach dozwolonego użytku
4. Omówienie wybranych kategorii dozwolonego użytku publicznego

Miejsce szkolenia - Warszawa, Pałac Staszica (budynek PAN), ul. Nowy Świat 72
Cena jednego szkolenia: 540 zł + 23%VAT (szkolenie + materiały + obiad)

Dla stały Uczestników szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto

Godziny szkoleń: 9.30 - 14.30

UWAGA: Po uzgodnieniu z organizatorem istnieje możliwość zapłaty po szkoleniu. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. C ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług; DzU Nr 54, otrzymując od Państwa oświadczenie o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych - wystawimy fakturę VAT - zwolniony. Wzór oświadczenia znajduje się na naszej stronie internetowej.

Formularze zgłoszeniowe oraz oferty innych szkoleń znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.szkolenia-forum.pl
[ powrót ]
Portal www.wydawca.com.pl., miesięcznik ,,Wydawca"; Księgarnia Branżowa [ więcej ›› ]

Konkursy | Organizacje | PTWK | Poligrafia | Prawo | Promocje | Szkolenia | Targi | Linki | Książki | Antykwariat | Czasopismo