WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  Twój koszyk WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  szukaj
 Edytorstwo 
 Konkursy 
 Księgarstwo 
 PTWK 
 Szkolenia 
 Technika 
 Prawo 
 Rynek Wydawniczy 
 Targi 
 Linki 
Ważne
16-07-2019
STUDIUM PTWK 2019
Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek zaprasza na kolejne szkolenia organizowane w II półroczu 2019 roku:

KURS REDAKCJI MERYTORYCZNEJ >>>
KURS REDAKTORA PROWADZĄCEGO >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO >>>
KURS DTP/PREPRESS >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW TŁUMACZONYCH >>>
KURS KOREKTY WYDAWNICZEJ >>>
KURS SKUTECZNEGO WYDAWCY >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO DLA ZAAWANSOWANYCH >>>
KURS TŁUMACZENIA LITERACKIEGO DLA POCZĄTKUJĄCYCH >>>
20-11-2007
WARSZTAT REDAKTORA
WARSZTAT REDAKTORA to dział miesięcznika „Wydawca” i portalu www.wydawca.com.pl, w którym na Państwa pytania odpowiadają fachowcy.

Czekamy na pytania: wydawca@go2.pl

Szkolenia
FORUM | SZKOLENIA FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO | WARSZTAT REDAKTORA | SZKOLENIA DLA STUDIÓW DTP i DRUKARŃ | PODYPLOMOWE STUDIA POLITYKI WYDAWNICZEJ i KSIĘGARSTWA UW | INNE  | PRAWO AUTORSKIE | SZKOLENIA PTWK  |

16-05-2014
SZKOLENIA FORUM: WARSZTATY Z ZAKRESU UMÓW AUTORSKOPRAWNYCH
Warszawa - 29 maja 2014 r.

Szkolenia prowadzą:
dr Marek Bukowski - wybitny ekspert z dziedziny Prawa autorskiego, autor oraz współautor regulacji z zakresu Prawa własności intelektualnej; w ramach praktyki prawniczej prowadził sprawy noblistki Wisławy Szymborskiej; Kancelaria Prawna Bukowski i Wspólnicy Sp.k., Kraków
mec. Agnieszka Malczewska - adwokat w Kancelarii Prawnej Bukowski i Wspólnicy, specjalistka z zakresu prawa własności intelektualnej oraz prawa konkurencji; na stałe publikuje w miesięczniku IT w Administracji oraz Film & TV Kamera. Autorka, wydanej niedawno książki - „Pułapki prawa autorskiego w zamówieniach publicznych”.

Programy szkoleń:
1. Warsztaty z zakresu umów autorskoprawnych - do materiałów szkoleniowych dołączone są wzorce umów (gotowe wzorce standardowych umów)
Wykładowca - dr Marek Bukowski
I. Główne problemy występujące przy zawieraniu umów
1. Zdefiniowanie przedmiotu umowy i określenie obowiązków stron umowy
2. Wybór właściwego typu umowy
3. Ograniczenia i wymogi wynikające z prawa zamówień publicznych (zamówienie z wolnej ręki i konkurs) oraz prawa podatkowego (preferencyjne koszty uzyskania przychodów oraz opodatkowanie podatkiem VAT)
II. Kiedy należy zawierać umowy o dzieło a kiedy o oświadczenie usług (zlecenie)
1. Omówienie różnic między umową o dzieło a świadczenie usług (zlecenie) na przykładzie umów
III. Umowa o dzieło/świadczenie usług a kwestie autorskoprawne (praca na wzorcach)
1. Różnice między umowami przenoszącymi prawa autorskie a licencyjnymi (wybór rodzaju umowy)
2. Elementy składowe umowy
3. Nabycie przez pracodawcę praw autorskich do utworów stworzonych przez pracownika
IV. Podstawowe zagadnienia dotyczące klauzul autorskoprawnych
1. Przykładowe postanowienia dotyczące udzielenia licencji w umowie o dzieło
2. Sposób przeniesienia praw autorskich w umowie o dzieło
3. Klauzule autorskoprawne w umowie
V. Zajęcia praktyczne - case study
1. Określanie przedmiotu umowy
2. Formułowanie pól eksploatacji, sposobu i zakresu korzystania
VI. Zajęcia praktyczne - praca na przykładowych umowach
1. Ocena postanowień umownych pod kątem zgodności z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa
2. Analiza postanowień umownych z perspektywy interesów zamawiającego/wykonawcy
VII. Umowy z organizacjami zbiorowego zarządzania (OZZ)
1. Przypadki obowiązkowego pośrednictwa OZZ
2. Prawo do dodatkowego wynagrodzenia z tytułu korzystania z utworu audiowizualnego
3. Zawieranie umów z twórcami/artystami wykonawcami, którzy powierzyli zarząd prawami OZZ
4. Klauzule w umowach z OZZ
VIII. Konsultacje, pytania i odpowiedzi

Miejsce szkolenia - Warszawa, Pałac Staszica (budynek PAN), ul. Nowy Świat 72
Cena jednego szkolenia: 540 zł + 23%VAT (szkolenie + materiały + obiad)

Dla stały Uczestników szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto

Godziny szkoleń: 9.30 - 14.30

UWAGA: Po uzgodnieniu z organizatorem istnieje możliwość zapłaty po szkoleniu. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. C ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług; DzU Nr 54, otrzymując od Państwa oświadczenie o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych - wystawimy fakturę VAT - zwolniony. Wzór oświadczenia znajduje się na naszej stronie internetowej.

Formularze zgłoszeniowe oraz oferty innych szkoleń znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.szkolenia-forum.pl
[ powrót ]
Portal www.wydawca.com.pl., miesięcznik ,,Wydawca"; Księgarnia Branżowa [ więcej ›› ]

Konkursy | Organizacje | PTWK | Poligrafia | Prawo | Promocje | Szkolenia | Targi | Linki | Książki | Antykwariat | Czasopismo