WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  Twój koszyk WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  szukaj
 Edytorstwo 
 Konkursy 
 Księgarstwo 
 PTWK 
 Szkolenia 
 Technika 
 Prawo 
 Rynek Wydawniczy 
 Targi 
 Linki 
Ważne
16-07-2019
STUDIUM PTWK 2019
Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek zaprasza na kolejne szkolenia organizowane w II półroczu 2019 roku:

KURS REDAKCJI MERYTORYCZNEJ >>>
KURS REDAKTORA PROWADZĄCEGO >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO >>>
KURS DTP/PREPRESS >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW TŁUMACZONYCH >>>
KURS KOREKTY WYDAWNICZEJ >>>
KURS SKUTECZNEGO WYDAWCY >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO DLA ZAAWANSOWANYCH >>>
KURS TŁUMACZENIA LITERACKIEGO DLA POCZĄTKUJĄCYCH >>>
20-11-2007
WARSZTAT REDAKTORA
WARSZTAT REDAKTORA to dział miesięcznika „Wydawca” i portalu www.wydawca.com.pl, w którym na Państwa pytania odpowiadają fachowcy.

Czekamy na pytania: wydawca@go2.pl

Szkolenia
FORUM | SZKOLENIA FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO | WARSZTAT REDAKTORA | SZKOLENIA DLA STUDIÓW DTP i DRUKARŃ | PODYPLOMOWE STUDIA POLITYKI WYDAWNICZEJ i KSIĘGARSTWA UW | INNE  | PRAWO AUTORSKIE | SZKOLENIA PTWK  |

10-01-2014
SZKOLENIA FORUM: KULTURA JĘZYKA POLSKIEGO W KOMUNIKACJI PISEMNEJ FIRM, URZĘDÓW I INSTYTUCJI PUBLICZNYCH


31 stycznia 2014 r. godz. 9.30 - 16.00, cena szkolenia: 520 zł + 23%VAT (szkolenie + materiały + obiad)

Program szkolenia:
1. Wprowadzenie - Norma językowa w komunikacji pisemnej - czy jest (jeszcze) potrzebna?
1.1. Pisma oficjalne jako akt komunikacyjny
1.2. Język (nie tylko) w urzędzie - stan obecny i stan pożądany
2. Błędy w tekstach oficjalnych - zapis
2.1. Błędy ortograficzne
2.1.1. Błędne stosowanie wielkich i małych liter
2.1.2. Mieszanie pisowni łącznej i rozdzielnej
2.1.3. „Pisownia z kreseczką", czyli błędne zastosowanie łącznika i myślnika (półpauzy)
2.1.4. Pisownia wyrazów z cząstką „nie"
2.1.5. Pisownia wyrazów z cząstką „by"
2.2. Błędy interpunkcyjne
2.2.1. Błędne stosowanie kropki i przecinka
2.2.2. Pozostałe znaki interpunkcyjne stosowane w pismach urzędowych (dwukropek, średnik, cudzysłów)
2.2.4. Interpunkcja w datach, wyliczeniach, numeracjach
2.2.5. Interpunkcja skrótów
3. Błędy w tekstach oficjalnych - budowa zdania
3.1. Błędy związane z odmianą wyrazów
3.1.1. Problemy z odmianą i stosowaniem skrótowców
3.1.2. Odmiana imion i nazwisk, trudniejszych form wyrazowych, liczebników w tekstach urzędowych
3.2. Błędne konstrukcje zdaniowe
3.2.1. Złe zastosowanie imiesłowu przysłówkowego
3.2.2. Nieprecyzyjność wypowiedzi tekstowych
3.2.3. Przypadkowa wieloznaczność zdań
3.2.4. Zdania z zaimkiem „który"
3.2.5. Błędny szyk zdań złożonych
4. Błędy w tekstach oficjalnych - treść i styl
4.1. Błędy związane ze złym słownictwem
4.1.1. Wyrazy nadużywane w pismach oficjalnych
4.1.2. Szablon w tekstach urzędowych i firmowych
4.1.3. Wyrazy o błędnym znaczeniu
4.2. Styl i stylistyka pism oficjalnych
4.2.1. Styl nominalny
4.2.2. Konstrukcje bezosobowe
4.2.3. Brak dostosowania stylistycznego do treści
4.2.4. Mieszanie konwencji stylistycznych


Szkolenia prowadzi - dr Michał Wiśnicki - absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW oraz Wydziału Polonistyki UW. Dziennikarz mediów drukowanych (agencje prasowe, tygodniki). Obecnie prowadzi własną działalność m.in. w zakresie składu, redakcji i korekty tekstów. Swoje zainteresowania językoznawcze koncentruje na poprawności językowej oraz perswazji i manipulacji w mediach. Ekspert z dziedziny słowotwórstwa. Wieloletni współpracownik Ośrodka Edukacyjnego FORUM.

Miejsce szkoleń - Warszawa, Pałac Staszica (budynek PAN), ul. Nowy Świat 72

Dla stałych Uczestników szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto.

Formularze zgłoszeniowe oraz informacje o innych szkoleniach znajdziecie Państwo na stronie internetowej: www.szkolenia-forum.pl

Po uzgodnieniu z organizatorem istnieje możliwość zapłaty po szkoleniu.
[ powrót ]
Portal www.wydawca.com.pl., miesięcznik ,,Wydawca"; Księgarnia Branżowa [ więcej ›› ]

Konkursy | Organizacje | PTWK | Poligrafia | Prawo | Promocje | Szkolenia | Targi | Linki | Książki | Antykwariat | Czasopismo