WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  Twój koszyk WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  szukaj
 Edytorstwo 
 Konkursy 
 Księgarstwo 
 PTWK 
 Szkolenia 
 Technika 
 Prawo 
 Rynek Wydawniczy 
 Targi 
 Linki 
Ważne
16-07-2019
STUDIUM PTWK 2019
Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek zaprasza na kolejne szkolenia organizowane w II półroczu 2019 roku:

KURS REDAKCJI MERYTORYCZNEJ >>>
KURS REDAKTORA PROWADZĄCEGO >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO >>>
KURS DTP/PREPRESS >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW TŁUMACZONYCH >>>
KURS KOREKTY WYDAWNICZEJ >>>
KURS SKUTECZNEGO WYDAWCY >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO DLA ZAAWANSOWANYCH >>>
KURS TŁUMACZENIA LITERACKIEGO DLA POCZĄTKUJĄCYCH >>>
20-11-2007
WARSZTAT REDAKTORA
WARSZTAT REDAKTORA to dział miesięcznika „Wydawca” i portalu www.wydawca.com.pl, w którym na Państwa pytania odpowiadają fachowcy.

Czekamy na pytania: wydawca@go2.pl

Szkolenia
FORUM | SZKOLENIA FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO | WARSZTAT REDAKTORA | SZKOLENIA DLA STUDIÓW DTP i DRUKARŃ | PODYPLOMOWE STUDIA POLITYKI WYDAWNICZEJ i KSIĘGARSTWA UW | INNE  | PRAWO AUTORSKIE | SZKOLENIA PTWK  |

20-08-2013
SZKOLENIA FORUM: KULTURA JĘZYKA POLSKIEGO W KOMUNIKACJI PISEMNEJ FIRM, URZĘDÓW I INSTYTUCJI PUBLICZNYCH


Warszawa, 4 października 2013 r. godz. 9.30 - 16.00
cena szkolenia: 520 zł + 23%VAT (szkolenie + materiały + obiad)

Program szkolenia:
1. Wprowadzenie - Norma językowa w komunikacji pisemnej - czy jest (jeszcze) potrzebna?
1.1. Pisma oficjalne jako akt komunikacyjny
1.2. Język (nie tylko) w urzędzie - stan obecny i stan pożądany
2. Błędy w tekstach oficjalnych - zapis
2.1. Błędy ortograficzne
2.1.1. Błędne stosowanie wielkich i małych liter
2.1.2. Mieszanie pisowni łącznej i rozdzielnej
2.1.3. „Pisownia z kreseczką", czyli błędne zastosowanie łącznika i myślnika (półpauzy)
2.1.4. Pisownia wyrazów z cząstką „nie"
2.1.5. Pisownia wyrazów z cząstką „by"
2.2. Błędy interpunkcyjne
2.2.1. Błędne stosowanie kropki i przecinka
2.2.2. Pozostałe znaki interpunkcyjne stosowane w pismach urzędowych (dwukropek, średnik, cudzysłów)
2.2.4. Interpunkcja w datach, wyliczeniach, numeracjach
2.2.5. Interpunkcja skrótów
3. Błędy w tekstach oficjalnych - budowa zdania
3.1. Błędy związane z odmianą wyrazów
3.1.1. Problemy z odmianą i stosowaniem skrótowców
3.1.2. Odmiana imion i nazwisk, trudniejszych form wyrazowych, liczebników w tekstach urzędowych
3.2. Błędne konstrukcje zdaniowe
3.2.1. Złe zastosowanie imiesłowu przysłówkowego
3.2.2. Nieprecyzyjność wypowiedzi tekstowych
3.2.3. Przypadkowa wieloznaczność zdań
3.2.4. Zdania z zaimkiem „który"
3.2.5. Błędny szyk zdań złożonych
4. Błędy w tekstach oficjalnych - treść i styl
4.1. Błędy związane ze złym słownictwem
4.1.1. Wyrazy nadużywane w pismach oficjalnych
4.1.2. Szablon w tekstach urzędowych i firmowych
4.1.3. Wyrazy o błędnym znaczeniu
4.2. Styl i stylistyka pism oficjalnych
4.2.1. Styl nominalny
4.2.2. Konstrukcje bezosobowe
4.2.3. Brak dostosowania stylistycznego do treści
4.2.4. Mieszanie konwencji stylistycznych


Szkolenia prowadzi - dr Michał Wiśnicki - absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW oraz Wydziału Polonistyki UW. Dziennikarz mediów drukowanych (agencje prasowe, tygodniki). Obecnie prowadzi własną działalność m.in. w zakresie składu, redakcji i korekty tekstów. Swoje zainteresowania językoznawcze koncentruje na poprawności językowej oraz perswazji i manipulacji w mediach. Ekspert z dziedziny słowotwórstwa. Wieloletni współpracownik Ośrodka Edukacyjnego FORUM.

Miejsce szkolenia - Warszawa, Pałac Staszica (budynek PAN), ul. Nowy Świat 72

Dla stałych Uczestników szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto.

Formularze zgłoszeniowe oraz oferty innych szkoleń znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.szkolenia-forum.pl

Po uzgodnieniu z organizatorem istnieje możliwość zapłaty po szkoleniu.

[ powrót ]
Portal www.wydawca.com.pl., miesięcznik ,,Wydawca"; Księgarnia Branżowa [ więcej ›› ]

Konkursy | Organizacje | PTWK | Poligrafia | Prawo | Promocje | Szkolenia | Targi | Linki | Książki | Antykwariat | Czasopismo