WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  Twój koszyk WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  szukaj
 Edytorstwo 
 Konkursy 
 Księgarstwo 
 PTWK 
 Szkolenia 
 Technika 
 Prawo 
 Rynek Wydawniczy 
 Targi 
 Linki 
Ważne
16-07-2019
STUDIUM PTWK 2019
Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek zaprasza na kolejne szkolenia organizowane w II półroczu 2019 roku:

KURS REDAKCJI MERYTORYCZNEJ >>>
KURS REDAKTORA PROWADZĄCEGO >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO >>>
KURS DTP/PREPRESS >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW TŁUMACZONYCH >>>
KURS KOREKTY WYDAWNICZEJ >>>
KURS SKUTECZNEGO WYDAWCY >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO DLA ZAAWANSOWANYCH >>>
KURS TŁUMACZENIA LITERACKIEGO DLA POCZĄTKUJĄCYCH >>>
20-11-2007
WARSZTAT REDAKTORA
WARSZTAT REDAKTORA to dział miesięcznika „Wydawca” i portalu www.wydawca.com.pl, w którym na Państwa pytania odpowiadają fachowcy.

Czekamy na pytania: wydawca@go2.pl

Szkolenia
FORUM | SZKOLENIA FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO | WARSZTAT REDAKTORA | SZKOLENIA DLA STUDIÓW DTP i DRUKARŃ | PODYPLOMOWE STUDIA POLITYKI WYDAWNICZEJ i KSIĘGARSTWA UW | INNE  | PRAWO AUTORSKIE | SZKOLENIA PTWK  |

20-08-2013
SZKOLENIA FORUM: MATERIAŁY MARKETINGOWE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH - PRZEPISY PRAWNE I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


25-26 września 2013 r.
Warszawa, Pałac Staszica (budynek PAN), ul. Nowy Świat 72
cena dwudniowego szkolenia: 990 zł + 23%VAT (szkolenie + materiały + obiady)


I dzien godz. 9.30 - 14.30
1. Podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych. Zamówienia poniżej progu 14 000 euro.
2. Określenie wartości zamówienia. Dzielenie zamówień na części.
3. Opis przedmiotu zamówienia na materiały promocyjne i usługi marketingowe (warianty, części, opis równoważny, dzielenie zamówienia).
4. Warunki podmiotowe, jakie muszą spełniać wykonawcy ubiegający się o zamówienia na usługi marketingowe.
5. Oświadczenia lub dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania.
6. Wadium. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
7. Kryteria oceny ofert z uwzględnieniem specyfiki zamówień marketingowych. Wybór trybu postępowania.
8. Zasady i wymogi sporządzania SIWZ. Modyfikacja SIWZ.
9. Wszczęcie i zakończenie postępowania. Ogłoszenie o postępowaniu.
10. Otwarcie ofert. Badanie i ocena ofert. Weryfikacja oferty. Wyjaśnienie, uzupełnienie, poprawienie oferty. Omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny. Wykluczenie wykonawcy. Odrzucenie oferty. Rażąco niska cena.
11. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
12. Unieważnienie postępowania. Nowy protokół z postępowania.
13. Postanowienia dotyczące umów. Zmiany postanowień zawartej umowy.
14. Pytania i odpowiedzi.

Zajęcia prowadzi:
Agnieszka Olszewska - praktyk, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, były pracownik Departamentu Prawnego UZP. Od 1998 roku specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach stosowania przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych, występując również jako pełnomocnik przed KIO.

II dzień godz. 9.30 - 15.00
1. Obszar reklamy w zamówieniach publicznych: kategorie przedmiotu zamówienia.
2. Struktura opisu przedmiotu zamówienia
- zalety i wady języka opisów na przykładach.
3. Zamawianie realizacji o charakterze promocyjnym - charakterystyka opisu wieloelementowej kampanii informacyjno-promocyjnej.
4. Zamawianie fotografii do różnych zastosowań. Zamawianie publikacji drukowanych - projekt, druk i wykończenie
- parametry techniczne zdjęć, rodzaje, dobór, kryteria.
5. Zamawianie publikacji drukowanych - projekt, druk i wykończenie
- parametry techniczne i jakościowe składowych publikacji (postać i rozdzielczości grafiki, teksty)
- standaryzacja terminologii w opisach przedmiotu (CMYK, RGB, Pantone, standardy określania kolorystyki publikacji itd.)
- kryteria i opis założeń projektowych
- charakterystyka technik poligraficznych w odniesieniu do zamawianych publikacji (offset, druk cyfrowy dziełowy, rotograwiura, fleksografia, termografia)
- oprawa i procesy wykończeniowe publikacji drukowanych.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
- artykuł promocyjny, opracowanie liczbowo-tekstowe (statystyczne itp.)
- publikacja broszurowa - broszura informacyjna (biuletyn informacyjny, materiały konferencyjne itp., skrypty)
- folder promocyjny, katalog produktów
- ulotka reklamowa
- gadżet poligraficzny o nietypowej formie
- album, książka (różne formaty, różne oprawy)
- plakat, afisz
- zaproszenia, wizytówki i inne materiały personalizowane
- opakowanie
- kalendarze (książkowy, planszowy, trójdzielny, stojak)
- etykiety, naklejki
6. Zamawianie reklamy wielkoformatowej
- specyfika projektowania, formy reklamy wielkoformatowej i techniki druku wielkoformatowego

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
- megaposter, reklama na siatkach one vision, tablica wielkoformatowa typu billboard
- tablica informacyjna zewnętrzna, tablica pamiątkowa, tabliczki indoor
7. Zamawianie galanterii reklamowej
- charakterystyka technik nanoszenia treści reklamowych - techniki druku tampondruk i sitodruk)

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
- artykuły i akcesoria reklamowe typu POS (point of sale)
- torby reklamowe
- długopisy, ołówki reklamowe
- drobne upominki reklamowe - smycze, płyty dvd, etui na cd, breloki, parasol reklamowy itp.
- odzież reklamowa
8. Zamawianie usług związanych z Internetem i pocztą elektroniczną:
- portal , strona internetowa
- reklama w Internecie
- usługi mailingu za pośrednictwem poczty elektronicznej
9. Pytania i odpowiedzi.

Zajęcia prowadzi:
Robert Wawrzeń - redaktor, szkoleniowiec wiele lat związany z rynkiem poligrafii reklamowej, w przeszłości menedżer w firmie reklamowej. Organizuje i koordynuje projekty reklamowe związane z poligrafią. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa autorskiego w reklamie oraz zagadnień redakcji i druku publikacji promocyjnych.

Dla stałych Uczestników szkoleń 50 zł rabatu

UWAGA: Po uzgodnieniu z organizatorem istnieje możliwość zapłaty po szkoleniu. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. C ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług; DzU Nr 54, otrzymując od Państwa oświadczenie o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych - wystawimy fakturę VAT - zwolniony. Wzór oświadczenia znajduje się na naszej stronie internetowej.

Formularze zgłoszeniowe oraz oferty innych szkoleń znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.szkolenia-forum.pl

[ powrót ]
Portal www.wydawca.com.pl., miesięcznik ,,Wydawca"; Księgarnia Branżowa [ więcej ›› ]

Konkursy | Organizacje | PTWK | Poligrafia | Prawo | Promocje | Szkolenia | Targi | Linki | Książki | Antykwariat | Czasopismo