WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  Twój koszyk WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  szukaj
 Edytorstwo 
 Konkursy 
 Księgarstwo 
 PTWK 
 Szkolenia 
 Technika 
 Prawo 
 Rynek Wydawniczy 
 Targi 
 Linki 
Ważne
16-07-2019
STUDIUM PTWK 2019
Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek zaprasza na kolejne szkolenia organizowane w II półroczu 2019 roku:

KURS REDAKCJI MERYTORYCZNEJ >>>
KURS REDAKTORA PROWADZĄCEGO >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO >>>
KURS DTP/PREPRESS >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW TŁUMACZONYCH >>>
KURS KOREKTY WYDAWNICZEJ >>>
KURS SKUTECZNEGO WYDAWCY >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO DLA ZAAWANSOWANYCH >>>
KURS TŁUMACZENIA LITERACKIEGO DLA POCZĄTKUJĄCYCH >>>
20-11-2007
WARSZTAT REDAKTORA
WARSZTAT REDAKTORA to dział miesięcznika „Wydawca” i portalu www.wydawca.com.pl, w którym na Państwa pytania odpowiadają fachowcy.

Czekamy na pytania: wydawca@go2.pl

Szkolenia
FORUM | SZKOLENIA FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO | WARSZTAT REDAKTORA | SZKOLENIA DLA STUDIÓW DTP i DRUKARŃ | PODYPLOMOWE STUDIA POLITYKI WYDAWNICZEJ i KSIĘGARSTWA UW | INNE  | PRAWO AUTORSKIE | SZKOLENIA PTWK  |

27-06-2013
SZKOLENIA FORUM: JĘZYK CIAŁA – KOMUNIKACJA I PRZEKAZ POZAWERBALNY


Warszawa, 8 - 9 lipca 2013 r. godz. 9.30 - 16.00,
cena szkolenia: 1220 zł + 23%VAT (2dni szkolenia + materiały + obiady)

Program szkolenia:
KOMUNIKACJA NIEWERBALNA
- Czym jest komunikacja niewerbalna,
- Co składa się na przekaz pozawerbalny,
- Jakie wpływ na odbiór komunikatu ma sfera niewerbalna,
- Mowa ciała a komunikacja pozawerbalna,
- Czy mowy ciała można się nauczyć?
- Odruchy bezwarunkowe zdradzające manipulację przekazem niewerbalnym,
- Słowa czy gesty, zachowania, wizerunek?
- Na co zwrócić szczególną uwagę?
- Manipulacja sposobem mówienia,
- Adekwatność przekazu niewerbalnego do słów (argumentów rzeczowych) i okoliczności (sytuacji),
- Punkty krytyczne.

MOWA CIAŁA W OKREŚLONYCH SYTUACJACH (PREZENTACJA I OMÓWIENIE POSTAW)
- Postawy i mowa ciała w biznesie
- Postawy i mowa ciała w polityce
- Postawy i mowa ciała w życiu publicznym
- Postawy i mowa ciała w relacjach wzajemnych zależności (uczeń-nauczyciel, dziecko-rodzic, kierownik-podwładny)
- Postawy i mowa ciała w sytuacjach nadzwyczajnych
- Postawy i mowa ciała specyficzne dla określonych zawodów
- Postawy i mowa ciała wynikające z wykonywanych czynności (np. przesłuchanie)
- Postawy i mowa ciała adekwatne do pełnionej funkcji (np. dowodzenie, służenie)
- Postawy i mowa ciała świadczące o określonym stosunku do tematu lub sprawy (rozmyślanie, odrzucenie, docięcie się, poparcie, pozytywny odbiór, zainteresowanie, znudzenie)
- Zachowania, postawy i mowa ciała świadczące o nieszczerych intencjach (kłamanie, manipulowanie)

INNE ASPEKTY POZOSTAJĄCE W ZWIĄZKU Z PRZEKAZEM NIEWERBALNYM
- Osobowość a mowa ciała
- Wiek a mowa ciała
- Wpływ grupy (środowiska) na zachowania poszczególnych osób
- Wpływ zawodu na mowę ciała i sposób formułowania przekazu werbalnego
- Kreacja własnego wizerunku

MIĘDZYNARODOWY JĘZYK CIAŁA
- Te same gesty - różne znaczenie i odbiór
- Przykłady gestów i omówienie ich interpretacji zależnie od kraju, regionu, kultury, historii, religii itp.
- Wpływ różnic kulturowych i etnicznych na przekaz niewerbalny

ZAJĘCIA WARSZTATOWE
Zajęcia warsztatowe z udziałem słuchaczy polegające na praktycznym ćwiczeniu umiejętności pozyskanych w trakcie szkolenia (kreowanie własnej mowy ciała, przyjmowanie oraz rozpoznawanie określonych postaw i zachowań niewerbalnych, czytanie z mowy ciała).

Szkolenie prowadzi:
ARTUR FRYDRYCH - specjalista zajmujący się szeroko pojętym bezpieczeństwem biznesu, ochroną kontrinwigilacyjną i kontrwywiadowczą osób i organizacji oraz zagadnieniami związanymi z wykorzystaniem narzędzi socjotechnicznych przy pozyskiwaniu dostępu do chronionych zasobów informacyjnych organizacji.

Miejsce szkolenia - Warszawa, Pałac Staszica (budynek PAN), ul. Nowy Świat 72

Dla stałych Uczestników szkoleń 80 zł rabatu od ceny netto.

UWAGA: Po uzgodnieniu z organizatorem istnieje możliwość zapłaty po szkoleniu.

Formularze zgłoszeniowe oraz oferty innych szkoleń znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.szkolenia-forum.pl
[ powrót ]
Portal www.wydawca.com.pl., miesięcznik ,,Wydawca"; Księgarnia Branżowa [ więcej ›› ]

Konkursy | Organizacje | PTWK | Poligrafia | Prawo | Promocje | Szkolenia | Targi | Linki | Książki | Antykwariat | Czasopismo