WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  Twój koszyk WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  szukaj
 Edytorstwo 
 Konkursy 
 Księgarstwo 
 PTWK 
 Szkolenia 
 Technika 
 Prawo 
 Rynek Wydawniczy 
 Targi 
 Linki 
Ważne
16-07-2019
STUDIUM PTWK 2019
Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek zaprasza na kolejne szkolenia organizowane w II półroczu 2019 roku:

KURS REDAKCJI MERYTORYCZNEJ >>>
KURS REDAKTORA PROWADZĄCEGO >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO >>>
KURS DTP/PREPRESS >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW TŁUMACZONYCH >>>
KURS KOREKTY WYDAWNICZEJ >>>
KURS SKUTECZNEGO WYDAWCY >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO DLA ZAAWANSOWANYCH >>>
KURS TŁUMACZENIA LITERACKIEGO DLA POCZĄTKUJĄCYCH >>>
20-11-2007
WARSZTAT REDAKTORA
WARSZTAT REDAKTORA to dział miesięcznika „Wydawca” i portalu www.wydawca.com.pl, w którym na Państwa pytania odpowiadają fachowcy.

Czekamy na pytania: wydawca@go2.pl

Szkolenia
FORUM | SZKOLENIA FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO | WARSZTAT REDAKTORA | SZKOLENIA DLA STUDIÓW DTP i DRUKARŃ | PODYPLOMOWE STUDIA POLITYKI WYDAWNICZEJ i KSIĘGARSTWA UW | INNE  | PRAWO AUTORSKIE | SZKOLENIA PTWK  |

05-06-2013
SZKOLENIA FORUM: PRAWO PRASOWE I DOSTĘP DO INFORMACJI W POLSKIM SYSTEMIE PRAWNYM – RZECZNICY PRASOWI W KONTAKCIE Z MEDIAMI


Warszawa, 2 lipca 2013 r. godz. 9.30 - 14.30 cena szkolenia: 520 zł + 23%VAT (szkolenie + materiały + obiad)

Szkolenia poprowadzi Pani prof. Ewa Nowińska - Kierownik Katedry Prawa Mediów i Reklamy w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ. Specjalista z zakresu prawa mediów, prawa konkurencji i reklamy. Radca prawny prowadzący praktykę.

Program szkolenia:
I. Prawo prasowe w działalności rzeczników prasowych
1. Zasady ogólne prawa prasowego, zakres przedmiotowy regulacji prawnych, definicje ustawowe:
- pojęcie wolności prasy, akty prawne regulujące prawo prasowe
- ograniczenia wolności prasy. Podstawowe zasady ogólne dotyczące funkcjonowania i zadań prasy
2. Prawa i obowiązki dziennikarzy
- prawo do informacji, treść i zakres jej udostępniania
- prawo do ochrony tajemnicy zawodowej
- zakres dozwolenia publikacji informacji ze sfery prywatności
- obowiązek szczególnej staranności i rzetelności
- obowiązek autoryzacji
3. Sprostowania, zasady i procedury formalne
4. Odpowiedzialność prawna dziennikarzy i prasy
5. Rodzaje odpowiedzialności, pojęcie dobra osobistego, ochrona życia prywatnego
- odpowiedzialność karna i cywilna
6. Dostęp do informacji publicznej - analiza rozwiązań ustawy o dostępie do informacji publicznej
- informacja publiczna a informacja przetworzona
- prawo dostępu do informacji a obowiązek informowania.
- ograniczenia w udostępnianiu informacji
- procedury
II. Podstawowe zasady prawa autorskiego
1. Prawo autorskie w pracy rzecznika:
- ochrona utworu
- utwór zależny
- utwór pracowniczy
- prawa twórcy
- ochrona wizerunku

Miejsce szkolenia: Warszawa, Pałac Staszica (budynek PAN), ul. Nowy Świat 72

Dla stałych Uczestników szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto.

Informacje o miejscu szkolenia i inne nasze propozycje szkoleniowe znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej: www.szkolenia-forum.pl jak również na Państwa życzenie możemy wysłać te informacje wraz z kartą zgłoszenia mailem lub faksem.

Po uzgodnieniu z organizatorem istnieje możliwość zapłaty po szkoleniu.
[ powrót ]
Portal www.wydawca.com.pl., miesięcznik ,,Wydawca"; Księgarnia Branżowa [ więcej ›› ]

Konkursy | Organizacje | PTWK | Poligrafia | Prawo | Promocje | Szkolenia | Targi | Linki | Książki | Antykwariat | Czasopismo