WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  Twój koszyk WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  szukaj
 Edytorstwo 
 Konkursy 
 Księgarstwo 
 PTWK 
 Szkolenia 
 Technika 
 Prawo 
 Rynek Wydawniczy 
 Targi 
 Linki 
Ważne
16-07-2019
STUDIUM PTWK 2019
Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek zaprasza na kolejne szkolenia organizowane w II półroczu 2019 roku:

KURS REDAKCJI MERYTORYCZNEJ >>>
KURS REDAKTORA PROWADZĄCEGO >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO >>>
KURS DTP/PREPRESS >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW TŁUMACZONYCH >>>
KURS KOREKTY WYDAWNICZEJ >>>
KURS SKUTECZNEGO WYDAWCY >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO DLA ZAAWANSOWANYCH >>>
KURS TŁUMACZENIA LITERACKIEGO DLA POCZĄTKUJĄCYCH >>>
20-11-2007
WARSZTAT REDAKTORA
WARSZTAT REDAKTORA to dział miesięcznika „Wydawca” i portalu www.wydawca.com.pl, w którym na Państwa pytania odpowiadają fachowcy.

Czekamy na pytania: wydawca@go2.pl

Szkolenia
FORUM | SZKOLENIA FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO | WARSZTAT REDAKTORA | SZKOLENIA DLA STUDIÓW DTP i DRUKARŃ | PODYPLOMOWE STUDIA POLITYKI WYDAWNICZEJ i KSIĘGARSTWA UW | INNE  | PRAWO AUTORSKIE | SZKOLENIA PTWK  |

28-03-2013
SZKOLENIA FORUM: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA IT


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA IT (dostawy i usługi) - dwudniowe warsztaty
Kraków, 25 - 26 kwietnia 2013 r. cena szkolenia 1100 zł + 23%VAT godz. 9.30 - 14.30

Program szkolenia:
Dzień pierwszy - część ogólna wprowadzająca w regulacje prawne, poparta orzecznictwem i przykładami, dotycząca:
1. Czynności opisu przedmiotu zamówienia w kontekście dwóch kluczowych cech dostaw i usług informatycznych - zaawansowania technologicznego i innowacyjności w oparciu o rzeczywiste potrzeby zamawiającego;
2. Weryfikowania poprawności opisu przedmiotu zamówienia przez wykonawców;
3. Wykorzystania ustawowych i wskazanych przez otoczenie narzędzi do opisywania przedmiotu zamówienia IT;
4. Możliwości posługiwania się przy opisie przedmiotu zamówienia nazwą urządzenia, oprogramowania;
5. Konkurencyjności w branży IT; unikania działań prowadzących do dyskryminacji bezpośredniej lub pośredniej, tworzenia monopolów podmiotowych lub przedmiotowych;
6. Nowej procedury wprowadzonej nowelizacją ustawy Pzp - dialogu technicznego; znaczenia dialogu technicznego dla branży IT dla poprawnego przygotowania postępowania i zamawiania innowacyjnych rozwiązań; pozyskiwania informacji na temat dialogu technicznego, form udziału w dialogu, wykorzystania wiedzy na temat przeprowadzonego dialogu poprzedzającego wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia; wpływu dialogu na opis przedmiotu zamówienia;
7. Formułowania warunków udziału w postępowaniu gwarantujących należytość realizacji zamówienia IT;
8. Określania kryteriów oceny ofert pozwalających na zakup dobrego rozwiązania informatycznego, w tym dokonywania zakupów „zielonych komputerów";
9. Nowelizacji ustawy Pzp w zakresie przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 pzp;
10. Wprowadzenia nowego ograniczenia ryzyka nieuczciwej konkurencji z powodu ubiegania się o zamówienie publiczne wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej;
11. Prowadzenia możliwości badania i oceny rzetelności i efektywności wykonawców w kontekście całokształtu wcześniej realizowanych zamówień;
12. Doboru trybu udzielania zamówienia w zależności od specyfiki zamówienia, jego zakresu, sposobu realizacji, wartości;
13. Zabezpieczenia realizacji umowy w związku z innowacyjnością - krótkim okresem życia produktu IT.

Dzień drugi - warsztaty:
14. case study: analiza wybranych dokumentacji przetargowych pod kątem zgodności z obowiązującymi regulacjami prawnymi w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, formułowania warunków udziału.

Zajęcia prowadzi:
Iwona Ziarniak - praktyk, związana z zamówieniami publicznymi od 1998 r., członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych; posiada bogate doświadczenie w zakresie wspierania zamawiających klasycznych i sektorowych oraz wykonawców polskich i zagranicznych; certyfikowany ekspert ds. zamówień publicznych w zakresie doradca, wykładowca w ramach projektu KIGNET.

Dla stałych Uczestników szkoleń rabaty

Miejsce szkolenia:
Kraków, Hotel CAMPANILE, ul. Św. Tomasza 34

UWAGA: Po uzgodnieniu z organizatorem istnieje możliwość zapłaty po szkoleniu. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. C ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług; DzU Nr 54, otrzymując od Państwa oświadczenie o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych - wystawimy fakturę VAT - zwolniony. Wzór oświadczenia znajduje się na naszej stronie internetowej.
Formularze zgłoszeniowe oraz oferty innych szkoleń znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.szkolenia-forum.pl

[ powrót ]
Portal www.wydawca.com.pl., miesięcznik ,,Wydawca"; Księgarnia Branżowa [ więcej ›› ]

Konkursy | Organizacje | PTWK | Poligrafia | Prawo | Promocje | Szkolenia | Targi | Linki | Książki | Antykwariat | Czasopismo