WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  Twój koszyk WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  szukaj
 Edytorstwo 
 Konkursy 
 Księgarstwo 
 PTWK 
 Szkolenia 
 Technika 
 Prawo 
 Rynek Wydawniczy 
 Targi 
 Linki 
Ważne
16-07-2019
STUDIUM PTWK 2019
Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek zaprasza na kolejne szkolenia organizowane w II półroczu 2019 roku:

KURS REDAKCJI MERYTORYCZNEJ >>>
KURS REDAKTORA PROWADZĄCEGO >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO >>>
KURS DTP/PREPRESS >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW TŁUMACZONYCH >>>
KURS KOREKTY WYDAWNICZEJ >>>
KURS SKUTECZNEGO WYDAWCY >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO DLA ZAAWANSOWANYCH >>>
KURS TŁUMACZENIA LITERACKIEGO DLA POCZĄTKUJĄCYCH >>>
20-11-2007
WARSZTAT REDAKTORA
WARSZTAT REDAKTORA to dział miesięcznika „Wydawca” i portalu www.wydawca.com.pl, w którym na Państwa pytania odpowiadają fachowcy.

Czekamy na pytania: wydawca@go2.pl

Szkolenia
FORUM | SZKOLENIA FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO | WARSZTAT REDAKTORA | SZKOLENIA DLA STUDIÓW DTP i DRUKARŃ | PODYPLOMOWE STUDIA POLITYKI WYDAWNICZEJ i KSIĘGARSTWA UW | INNE  | PRAWO AUTORSKIE | SZKOLENIA PTWK  |

21-05-2009
SZKOLENIA FORUM
Ośrodek Edukacyjny FORUM ma przyjemność zaprosić Państwa
do udziału w trzech szkoleniach w Warszawie:


TEKST PROMOCYJNY – ZASADY PISANIA (27.05.2009 r.)

SLOGANY I MANIPULACJA W JĘZYKU PROMOCJI (28.05.2009 r.)

REDAGOWANIE I PRODUKCJA WYDAWNICTW MARKETINGOWYCH
W KONTEKŚCIE OPTYMALIZACJI KOSZTÓW
(25.06.2009 r.)
--------------------------------------------------------------------------------

TEKST PROMOCYJNY – ZASADY PISANIA
od szczegółu do ogółu


27.05.2009 r.
540 zł - szkolenie + materiały + obiad

--------------------------------------------------------------------------------


SLOGANY I MANIPULACJA W JĘZYKU PROMOCJI
spójność i stylistyka teksów promocyjnych


28.05.2009 r.
540 zł - szkolenie + materiały + obiad


--------------------------------------------------------------------------------

REDAGOWANIE I PRODUKCJA WYDAWNICTW MARKETINGOWYCH
W KONTEKŚCIE OPTYMALIZACJI KOSZTÓW


25.06.2009 r.
550 zł - szkolenie + materiały + obiad


--------------------------------------------------------------------------------


szkolenia odbędą się w budynku Polskiej Akademii Nauk - Pałac Staszica
ul. Nowy Świat 72, Warszawa
czas trwania zajęć: 9.30 - 16.00

Zajęcia prowadzą: Robert Wawrzeń, Michał Wiśnicki


--------------------------------------------------------------------------------


Programy szkoleń:

TEKST PROMOCYJNY - ZASADY PISANIA – 27.05.2009 r.


1. Poprawna budowa tekstów promocyjnych

1.1. Wprowadzenie – zalety poprawnej polszczyzny w tekstach promocyjnych (m.in. w reklamie, tekstach
public relations, artykułach sponsorowanych).

1.2. Interpunkcja – mały duży problem (mniej znane zasady stosowania kropki, przecinka, dwukropka; zbitki interpunkcyjne).

1.3. Ortografia dla zaawansowanych (m.in. pisownia łączna i rozdzielna, mały i wielkie litery, dywiz
i myślnik, pisownia wyrazów z cząstkami nie oraz by itp.).

1.4. Skróty i skrótowce – tworzenie, zastosowanie, odmiana.

1.5. Odmiana wyrazów kłopotliwych (przymiotniki, rzeczowniki, czasowniki).

1.6. Ćwiczenia interpunkcyjne, ortograficzne i fleksyjne.

2. „Dobre zdania, dobre słowa” – słownik wyrazów poprawnych i skutecznych

2.1. Wprowadzenie – o słowach w mowie i piśmie.

2.2. Poprawność składniowa tekstów promocyjnych.

2.3. Błędy leksykalne w języku promocji (szablon językowy, moda językowa, pleonazmy

i tautologie, łączliwość leksykalna i frazeologiczna).

2.4. Jakie słowa działają w reklamie?

2.5. Jakich słów unikać w reklamie?

2.6. Ćwiczenia z zakresu składni i leksyki.

3. Działanie tekstem – zasady tworzenia materiałów promocyjnych

3.1. Wprowadzenie.

3.2. Jak budować dobry (poprawny i skuteczny) przekaz językowy?

3.3. Zasady redagowania materiałów informacyjnych.

3.4. Zasady redagowania tekstów promocyjnych.

3.5. Adiustacja zredagowanych tekstów.

3.6. Etykieta na piśmie i w sieci – jak konstruować pisma oficjalne i mniej oficjalne

3.7. Ćwiczenia w redagowaniu materiałów prasowych różnego typu


--------------------------------------------------------------------------------


SLOGANY I MANIPULACJA W JĘZYKU PROMOCJI – 28.05.2009 r.

1. Spójność tekstów użytkowych. Problemy stylu

1.1. Wprowadzenie.

1.2. Błędy związane z konstruowaniem niespójnych tekstów.

1.3. Spójność tekstu jako podstawa zrozumienia przekazu.

1.4. Techniki tworzenia spójnych tekstów.

1.5. Podstawowe zagadnienia z zakresu stylistyki.

1.6. Typologie stylów użytkowych.

1.7. Zasady tworzenia tekstów poprawnych stylistycznie.

1.8. Ćwiczenia poprawnościowe z zakresu tworzenia spójnych tekstów dziennikarskich.

2. Slogan – cechy, cele, sposoby tworzenia. Metafory w tekstach użytkowych

2.1. Co to jest slogan? – charakterystyka językowa.

2.2. Zasady tworzenia dobrego sloganu.

2.3. Przegląd technik budowania sloganów reklamowych.

2.4. Prowokacja czy nieświadomość językowa? – o naruszaniu normy językowej w sloganach.

2.5. Metafora na usługach reklamy – o możliwościach wykorzystania metafory w celach perswazyjnych.

2.6. Ćwiczenia z zakresu tworzenia sloganów reklamowych i wykorzystania konstrukcji metaforycznych.

3. O manipulowaniu w języku i językiem.

3.1. Wprowadzenie – co to jest manipulacja językowa?

3.2. Jak wykorzystywać techniki manipulacyjne i jak się przed nimi bronić?

3.3. Najczęściej wykorzystywane techniki manipulacyjne:

3.3.1. chwyty erystyczne

3.3.2. presupozycje

3.3.3. definicje perswazyjne

3.3.4. mowa nie wprost

3.3.5. mowa Ezopowa

3.4. Ćwiczenia z zakresu tworzenia tekstów perswazyjnych, wykorzystujących techniki manipulacyjne.Zajęcia prowadzi:
Michał Wiśnicki - absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW oraz Wydziału Polonistyki UW Specjalizuje się w zagadnieniach poprawności językowej oraz perswazji i manipulacji językowej w mediach. Ekspert z dziedziny słowotwórstwa.
--------------------------------------------------------------------------------


REDAGOWANIE, PRODUKCJA I ASPEKTY PRAWNE WYDAWNICTW MARKETINGOWYCH
W KONTEKŚCIE OPTYMALIZACJI KOSZTÓW – 25.06.2009 r.I. Projekt graficzny, redakcja techniczna – estetyczne i techniczne aspekty wydawnictw promocyjnych.

1. Współczesny projekt wydawnictwa promocyjnego: charakterystyka; cechy dobrych projektów
i najczęstsze ich wady
2. Projekt w kontekście produkcji – przegląd istotnych problemów związanych z drukiem.
3. Wybrane zagadnienia redakcji technicznej:
- składowe publikacji: przygotowanie tekstu, techniczna stro na fotografii, grafika pozazdjęciowa,
- typografia i skład: fonty, zasady i metody łamania publikacji,
- korekta techniczna – ! zasady i sposób wykonywania korekty; znaki korektorskie
makietowanie publikacji,
- archiwizacja: formaty plików elektronicznych – charakterystyka i zastosowanie;
zasady archiwizowania publikacji,

II. Zarządzanie kolorem w kontekście prawidłowych i oszczędnych zleceń druku:
1. Wybór i zastosowanie określonego sposobu drukowania (CMYK, Pantone) oraz związek decyzji z kosztami.
2. Utrzymanie jednakowej kolorystyki systemu identyfikacji wizualnej: mrzonka czy rzeczywistość?
3. Proofing analogowy i cyfrowy – zagadnienia reklamacji nie właściwie wydrukowanych kolorów.

III. Druk cyfrowy alternatywą dla innych technik drukarskich.

IV. Druk cyfrowy a tradycyjny offset: zastosowanie a opłacalność.
V. Koszty produkcji publikacji promocyjnej: analiza czynn! ików, które mają wpływ na cenę produkcji publikacji.

VI. Sporządzanie opisu przedmiotu zamówienia dla drukarni (folder, druk wielkoformatowy itp.).

VII. Papier a druk – wybrane praktyczne aspekty zastosowania papieru do różnych celów związanych z marketingiem:
1. Zastosowanie określonych gatunków papieru do produkcji wydawnictw.
2. Związek właściwości papieru z optymalnym doborem jego gatunku do konkretnych zastosowań.

VIII. Uszlachetnianie druku reklamowego – metody i zastosowanie.Zajęcia prowadzi:
Robert Wawrzeń - absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Redaktor, menedżer, trener. Organizuje projekty reklamowe związane z poligrafią. Współpracuje z firmami reklamowymi, poligraficznymi i PR. Prowadzi szkolenia z zakresu podstaw prawa autorskiego w reklamie oraz w zakresie redakcji, edycji i druku publikacji promocyjnych. Od wielu lat współpracuje z Ośrodkiem


UWAGA! 10% rabatu dla stałych uczestników szkoleń
Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.forum.v.pl - edukacja praktycznaOśrodek Edukacyjny FORUM
Anna Hoffmann
70-536 Szczecin, ul. Kuśnierska 8
tel.(091) 488-57-50,489-64-56,489-64-55
fax. (091) 489-64-54
www.forum.v.pl forum@v.pl

[ powrót ]
Portal www.wydawca.com.pl., miesięcznik ,,Wydawca"; Księgarnia Branżowa [ więcej ›› ]

Konkursy | Organizacje | PTWK | Poligrafia | Prawo | Promocje | Szkolenia | Targi | Linki | Książki | Antykwariat | Czasopismo