WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  Twój koszyk WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  szukaj
 Edytorstwo 
 Konkursy 
 Księgarstwo 
 PTWK 
 Szkolenia 
 Technika 
 Prawo 
 Rynek Wydawniczy 
 Targi 
 Linki 
Ważne
16-07-2019
STUDIUM PTWK 2019
Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek zaprasza na kolejne szkolenia organizowane w II półroczu 2019 roku:

KURS REDAKCJI MERYTORYCZNEJ >>>
KURS REDAKTORA PROWADZĄCEGO >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO >>>
KURS DTP/PREPRESS >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW TŁUMACZONYCH >>>
KURS KOREKTY WYDAWNICZEJ >>>
KURS SKUTECZNEGO WYDAWCY >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO DLA ZAAWANSOWANYCH >>>
KURS TŁUMACZENIA LITERACKIEGO DLA POCZĄTKUJĄCYCH >>>
20-11-2007
WARSZTAT REDAKTORA
WARSZTAT REDAKTORA to dział miesięcznika „Wydawca” i portalu www.wydawca.com.pl, w którym na Państwa pytania odpowiadają fachowcy.

Czekamy na pytania: wydawca@go2.pl

Szkolenia
FORUM | SZKOLENIA FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO | WARSZTAT REDAKTORA | SZKOLENIA DLA STUDIÓW DTP i DRUKARŃ | PODYPLOMOWE STUDIA POLITYKI WYDAWNICZEJ i KSIĘGARSTWA UW | INNE  | PRAWO AUTORSKIE | SZKOLENIA PTWK  |

27-02-2009
SZKOLENIA FORUM: MARKETING A POLIGRAFIA REKLAMOWA W DOBIE OPTYMALIZACJI KOSZTÓW
Ośrodek Edukacji Forum zaprasza na szkolenia z zakresu marketingu i poligrafii reklamowej (26-27.03, Warszawa).


26-27.03.2009 r.
Warszawa, Dom Technika NOT, ul. Czackiego 3/5
godzina rozpoczęcia zajęć - 9:30
1100 zł - szkolenie + materiały + obiady

Zajęcia prowadzi:
Robert Wawrzeń - absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Redaktor, menedżer, trener. Organizuje projekty reklamowe związane z poligrafią. Współpracuje z firmami reklamowymi, poligraficznymi i PR. Prowadzi szkolenia z zakresu podstaw prawa autorskiego w reklamie oraz w zakresie redakcji, edycji i druku publikacji promocyjnych. Od wielu lat współpracuje z Ośrodkiem Edukacyjnym FORUM Szczecin. Współpracuje także z portalem www.drukarnie.com.pl. Jest autorem publikacji w prasie branżowej (PrintPartner, PRO-Kreacja).


Program szkolenia:
I dzień - 26.03.2009 r.


Poligrafia reklamowa a oszczędności:

I. Projekt graficzny, redakcja techniczna – estetyczne i techniczne aspekty wydawnictw promocyjnych.
1. Współczesny projekt wydawnictwa promocyjnego: charakterystyka; cechy dobrych projektów i najczęstsze ich wady
2. Projekt w kontekście produkcji – przegląd istotnych problemów związanych z drukiem.
3. Wybrane zagadnienia redakcji technicznej:
- składowe publikacji: przygotowanie tekstu, techniczna strona fotografii, grafika pozazdjęciowa,
- typografia i skład: fonty, zasady i metody łamania publikacji,
- korekta techniczna – ! zasady i sposób wykonywania korekty; znaki korektorskie
makietowanie publikacji,
- archiwizacja: formaty plików elektronicznych – charakterystyka i zastosowanie;
zasady archiwizowania publikacji,

II. Zarządzanie kolorem w kontekście prawidłowych i oszczędnych zleceń druku:
1. Wybór i zastosowanie określonego sposobu drukowania (CMYK, Pantone) oraz związek decyzji z kosztami.
2. Utrzymanie jednakowej kolorystyki systemu identyfikacji wizualnej: mrzonka czy rzeczywistość?
3. Proofing analogowy i cyfrowy – zagadnienia reklamacji niewłaściwie wydrukowanych kolorów.

III. Druk! cyfrowy alternatywą dla innych technik drukarskich.

IV . Druk cyfrowy a tradycyjny offset: zastosowanie a opłacalność.
V. Koszty produkcji publikacji promocyjnej: analiza czynn! ików, które mają wpływ na cenę produkcji publikacji.

VI. Sporządzanie opisu przedmiotu zamówienia dla drukarni (folder, druk wielkoformatowy itp.).

VII. Papier a druk – wybrane praktyczne aspekty zastosowania papieru do różnych celów związanych z marketingiem:
1. Zastosowanie określonych gatunków papieru do produkcji wydawnictw.
2. Związek właściwości papieru z optymalnym doborem jego gatunku do konkretnych zastosowań.

VIII. Uszlachetnianie druku reklamowego – metody i zastosowanie.II dzień - 27.03.2009 r.

Poligrafia reklamowa w świetle przepisów prawa autorskiego i prawa konkurencji:

1. Polskie akty prawne a własność intelektualna – przepisy istotne dla pracy w marketingu
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – aktualny stan przepisów; nowości i aktualne spory oraz projekty nowelizacyjne

2. Autor i jego dzieło: pozycja i znaczenie twórcy w świetle prawa autorskiego
- pomysł i jego realizacja a ochrona prawno-autorska,
- autor w dziale marketingu firmy,
- ochrona - prawa osobiste i majątkowe twórcy
- dozwolony użytek osobisty i publiczny (wykorzystani! e cudzych utworów
lub ich fragmentów w reklamie),

3. Warsztat case study: analiza konkretnych p! rzykładów w materiałach drukowanych
i na stronach www: projekty graficzne, slogany reklamowe itp., ze
szczególnym uwzględnieniem wykorzystania fotografii
- elementy prawa konkurencji ze szczególnym uwzględnieniem prawa reklamy
(klauzula generalna: czym to jest czyn nieuczciwej konkurencji?
konkurencja w reklamie a działania sprzeczne z prawem)
- ochrona wizerunku a wykorzystanie wizerunku w materiałach promocyjnych
- teksty i slogany reklamowe a prawo autorskie i prawo konkurencji

4. Umowy prawnoautorskie – najistotniejsze informacje związane
z przenoszeniem własności i licencjonowaniem utworów.
- zasady przenoszenia autorskich praw majątkowych
- licencje: korzystanie z utworu czy rozporządzanie nim?
- konstrukcja umów, klauzule obowiązkowe, klauzule fakultatywne

ORGANIZATOR NIE ZAPEWNIA NOCLEGU

UWAGA! 100 zł rabatu dla stałych uczestników szkoleń

FORUM
Ośrodek Edukacyjny Anna Hoffmann
70-536 Szczecin, ul. Kuśnierska 8
tel. (091) 488-57-50, 489-64-56, 489-64-55
fax. (091) 489-64-54
www.forum.v.pl forum@v.pl


[ powrót ]
Portal www.wydawca.com.pl., miesięcznik ,,Wydawca"; Księgarnia Branżowa [ więcej ›› ]

Konkursy | Organizacje | PTWK | Poligrafia | Prawo | Promocje | Szkolenia | Targi | Linki | Książki | Antykwariat | Czasopismo