WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  Twój koszyk WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  szukaj
 Edytorstwo 
 Konkursy 
 Księgarstwo 
 PTWK 
 Szkolenia 
 Technika 
 Prawo 
 Rynek Wydawniczy 
 Targi 
 Linki 
Ważne
16-07-2019
STUDIUM PTWK 2019
Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek zaprasza na kolejne szkolenia organizowane w II półroczu 2019 roku:

KURS REDAKCJI MERYTORYCZNEJ >>>
KURS REDAKTORA PROWADZĄCEGO >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO >>>
KURS DTP/PREPRESS >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW TŁUMACZONYCH >>>
KURS KOREKTY WYDAWNICZEJ >>>
KURS SKUTECZNEGO WYDAWCY >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO DLA ZAAWANSOWANYCH >>>
KURS TŁUMACZENIA LITERACKIEGO DLA POCZĄTKUJĄCYCH >>>
20-11-2007
WARSZTAT REDAKTORA
WARSZTAT REDAKTORA to dział miesięcznika „Wydawca” i portalu www.wydawca.com.pl, w którym na Państwa pytania odpowiadają fachowcy.

Czekamy na pytania: wydawca@go2.pl

Szkolenia
FORUM | SZKOLENIA FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO | WARSZTAT REDAKTORA | SZKOLENIA DLA STUDIÓW DTP i DRUKARŃ | PODYPLOMOWE STUDIA POLITYKI WYDAWNICZEJ i KSIĘGARSTWA UW | INNE  | PRAWO AUTORSKIE | SZKOLENIA PTWK  |

27-02-2009
SZKOLENIA FORUM: USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH, ZWALCZANIE NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI
Ośrodek Edukacji Forum zaprasza na szkolenia z zakresu prawa dla wydawców (30-31.03, Kraków).

30-31 marca 2009 r. godz. 9:30 – 16:00
Hotel Europejski*** www.he.pl
Kraków, ul. Lubicz 5

980 zł - konferencja+materiały+obiady
440 zł - pobyt w Hotelu Europejski

Zajęcia prowadzą wybitni eksperci z dziedziny prawa autorskiego i zwalczania nieuczciwej konkurencji:
Prof.dr hab.Ewa Nowińska
Prof.dr hab. Michał du Vall
Instytut Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu JagiellońskiegoProgram konferencji:

30 marca 2009 9:30 - 16:00

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych - prawo i praktyka
1. Utwór chroniony przepisami ustawy
- utwór samoistny
- utwór zależny
- utwór inspirowany

2. Utwory pracownicze i zasady korzystania z nich

3. Pozycja autora i jego prawa:
- autorskie prawa osobiste
- autorskie prawa majątkowe

4. Umowy z zakresu prawa autorskiego
- umowa o przeniesienie praw
- umowa licencyjna
- pola eksploatacji
- wyczerpanie prawa

5. Dozwolony użytek chronionych utworów
- podstawowe zasady
- licencja prasowa
- prawo cytatu; wyjątki
- ochrona interesów autora

6. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw do utworu

7. Analiza i rozstrzyganie wybranych przypadków31 marca 2009 godz. 9:30-16:00

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:
- geneza
- cel ustawy
- podmioty chronione

1. Zasady ochrony
- klauzula generalna i jej znaczenie dla zakresu ochrony
- sprzeczność z prawem jako delikt nieuczciwej konkurencji

2. Czyny nieuczciwej konkurencji
a) działania wprowadzające w błąd:
- oznaczenia przedsiębiorstw
- oznaczenia geograficznego pochodzenia towarów
- oznaczenia indywidualizujące produkty
- niedozwolone naśladownictwo
- naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa

b) nieuczciwa i niedozwolona reklama
- reklama sprzeczna z prawem lub dobrymi obyczajami
- reklama wprowadzająca w błąd
- reklama ukryta
- reklama porównawcza

3. Roszczenia w zakresie czynów nieuczciwej konkurencji
- podmioty legitymowane do wszczęcia procesu
- rozkład ciężaru dowodu

4. Analiza wybranych przypadków


Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (u.p.n.p.r.)
- geneza
- dyrektywa o nieuczciwych praktykach rynkowych; główne założenia, cele
- cele ustawy i zakres ochrony konsumenta w u.p.n.p.r.
- dualizm ochrony rynku przed nieuczciwymi działaniami przedsiębiorcy

1. Pojęcie „przeciętnego konsumenta”
- definicja zawarta w pkt 18 i 19 dyrektywy
- „zwykły” przeciętny konsument
- „grupowy” przeciętny konsument
- konsument „szczególnie” podatny na praktyki rynkowe
- definicja zawarta w art.2 polskiej ustawy
- odmienności regulacji; przesada reklamowa

2. Nieprawdziwe i wprowadzające w błąd informacje
- zakaz wprowadzania w błąd
- działania wprowadzające w błąd – art.5
- zaniechania wprowadzające w błąd – art.6
- podstawy egzoneracyjne
- „czarne” praktyki rynkowe w zakresie wprowadzania w błąd (art.7) i ich rynkowe znaczenie

3. Agresywne praktyki rynkowe
- definicja agresywnych praktyk rynkowych – art.8
- nieuczciwe, agresywne praktyki rynkowe, których nie można usprawiedliwić – art.9

4. Roszczenia
- legitymacja czynna konsumenta
- rodzaje roszczeń

5. Ciężar dowodu
- w zakresie praktyk agresywnych – zasady ogólne
- w zakresie praktyki wprowadzającej w błąd – ciężar dowodu spoczywa na (domniemanym) sprawcy
- przedmiot dowodu

6. Przedawnienie roszczeń
- 3 lata oddzielnie do każdego naruszenia

7. DyskusjaUWAGA! 80 zł rabatu dla stałych uczestników szkoleń

FORUM
Ośrodek Edukacyjny Anna Hoffmann
70-536 Szczecin, ul. Kuśnierska 8
tel. (091) 488-57-50, 489-64-56, 489-64-55
fax. (091) 489-64-54
www.forum.v.pl forum@v.pl
[ powrót ]
Portal www.wydawca.com.pl., miesięcznik ,,Wydawca"; Księgarnia Branżowa [ więcej ›› ]

Konkursy | Organizacje | PTWK | Poligrafia | Prawo | Promocje | Szkolenia | Targi | Linki | Książki | Antykwariat | Czasopismo